Nedostatek řidičů na trhu práce nutí firmy neustále zefektivňovat jednotlivé procesy

Výrazně v tomto směru napomáhá monitoring přeprav a systém plánování nakládek vozidel, což maximalizuje efektivitu doručování produktů. Právě o těchto tématech jsme mluvili s Denisem Milfaitem, manažerem distribuce pro ČR a SR společnosti Plzeňský Prazdroj.

Využíváte služby dopravců nebo zajišťujete rozvoz vašich produktů vlastními vozy?

Pro přepravu piva využíváme smluvní dopravce. Ti pro nás mají připravenou flotilu na základě plánovaných objemů přepravy během roku. Výhody využívání smluvních dopravců vidíme především v jejich flexibilitě – dokážou zajistit posádky i v době letní špičky či nenadálé potřeby. Zároveň to pro nás znamená i méně starostí, nemusíme se starat o vozový park, zajišťovat parkování, shánět řidiče atd.

Rozvozové plány jsou ve vaší režii nebo je tvoří dopravci?

Dopravce podle námi vytvořeného rozvozového plánu zajistí přepravu a my máme možnost monitorovat celou cestu prostřednictvím mobilní aplikace. Výhodou je bezesporu i to, že celková zodpovědnost za přepravu i převážené zboží je na dopravci.

Důležitý je jistě také monitoring, který umožňuje efektivní řízení distribuce a zákaznického servisu, je to tak?

Ano. Základním stavebním kamenem naší distribuce a klíčem našeho efektivního distribučního servisu je monitoring všech přeprav v reálném čase, který je k dispozici všem pracovníkům centralizovaného týmu dispečerů.

Co vše díky systému můžete sledovat?

V systému máme k dispozici kromě aktuální pozice vozidla také informaci o přepravovaném nákladu, detail o doručených dodávkách včetně informace o konkrétním vyloženém zboží, vidíme také, jaké obaly jsme vzali zpět a kolik hotovosti řidič vybral. Máme také možnost sledovat, jestli byl závoz u zákazníka včas atd.

Jak se dozvídáte o případných odchylkách v časech doručení?

Systém v reálném čase přepočítává na základě aktuální pozice vozidla předpokládaný čas příjezdu k dalším zákazníkům a porovnává je s časem, který jsme zákazníkovi avizovali den před dodávkou. V případě, že je identifikován větší rozdíl než 30 minut, dispečerovi se zobrazí upozornění a nastalou situaci řeší. Monitoring přepravy je také důležitý i z pohledu zpřesňování souřadnic našich zákazníků, aby plánování rozvozu bylo co nejefektivnější. Pro dopravce jsou pak důležité informace o trase včetně odchylek od plánované trasy, spotřebě, tankování nebo způsobu jízdy, které systém rovněž zobrazuje.

Používáte monitoring i pro mezinárodní přepravy?

Bez monitoringu přeprav v reálném čase si dnes už nedovedeme představit efektivní řízení distribuce a zákaznického servisu. Tento detailní monitoring používáme pro distribuci veškerého piva v Česku a na Slovensku. Pro export jej používáme u mobilních tanků, kdy je z důvodu zabezpečení prvotřídní kvality důležité sledovat jejich přesnou cestu.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest