Martin Baláž: E-commerce má významný vplyv na dopyt po dobre umiestnených logistických nehnuteľnostiach

Martin Baláž: E-commerce má významný vplyv na dopyt po dobre umiestnených logistických nehnuteľnostiach

Krízu súvisiacu s pandémiou koronavírusu najlepšie zvládli firmy, ktoré majú za sebou automatizáciu alebo digitalizáciu logistických procesov. Medzi nimi vynikli najmä e-shopy. Ako vníma túto skutočnosť a čo všetko so sebou prinieslo posilnenie e-commerce, aj o tom sme sa rozprávali s Martinom Balážom, viceprezidentom a country managerom pre Českú republiku a Slovensko v spoločnosti Prologis.

Opísali by ste podstatu logistiky v oblasti e-commerce z vášho uhľa pohľadu?

E-commerce má významný vplyv na dopyt po dobre umiestnených logistických nehnuteľnostiach a zároveň mení štruktúru dodávateľských reťazcov. Skladovanie tovaru v blízkosti koncových spotrebiteľov, napríklad v našich budovách typu Last Touch® a City Distribution, pomáha konsolidovať zásielky, maximalizovať kapacitu nákladu pri vstupe do mesta a optimalizovať celý logistický proces. Na rozdiel od nakupovania v tradičných kamenných obchodoch, e-commerce a e-fulfilment napomáhajú udržateľnosti. Spájanie viacerých nákupov do jedného nákladného auta, ktoré ich postupne doručuje priamo spotrebiteľom, je totiž čoraz efektívnejším riešením, a to aj pri zohľadnení využitia dodatočných obalov a vyššej miery vracania tovaru.

Čo je najdôležitejšie pre efektívnu logistiku vo svete e-commerce?

Kľúčom je poskytovať zákazníkom kvalitu v tých najlepších možných lokalitách a porozumieť ich skutočným potrebám. V záujme zefektívniť e-fulfilment dochádza k reštrukturalizácii dodávateľských reťazcov a e-commerce spoločnosti hľadajú moderné budovy v blízkosti veľkých spotrebiteľských centier. My sme sa zaviazali nielen budovať tie najmodernejšie a najudržateľnejšie sklady, ale zároveň udržovať vzájomné dlhotrvajúce partnerstvá, vďaka ktorým dokážeme zákazníkom poskytnúť tie najlepšie riešenia na mieru, ktoré im umožnia ďalej rásť. E-commerce spoločnosti sú zvyčajne veľmi náročné, pokiaľ ide o efektívnosť a kvalitu skladového vybavenia. Preto vo vzťahu k našim zákazníkom myslíme na oveľa viac, než len na to, ako im poskytnúť štyri steny a strechu.

V ktorej oblasti dokážete logistike v e-commerce najviac pomôcť?

E-commerce zákazníci aktívne vyhľadávajú moderné budovy a nové spôsoby, ako znížiť svoje náklady optimalizáciou prevádzky. Vieme, že musia plniť sľuby, ktoré dali svojim zákazníkom; a preto im my zasa garantujeme prozákaznícky prístup a čo najväčšiu mieru flexibility. To, že našich zákazníkov poznáme a rozumieme ich potrebám, nám umožňuje prísť s inovatívnymi a trvalo udržateľnými riešeniami, ktoré oceňujú. A tento prístup sa premieta nielen do spokojnosti zákazníka, ale tiež zlepšuje celkovú efektivitu e-commerce, znižuje náklady a v konečnom dôsledku pomáha tiež chrániť životné prostredie.

Spomenuli by ste prípad, resp. prípady automatizácie, ktoré pomohli?

Napríklad v Českej republike sme mali za úlohu navrhnúť a postaviť najmodernejšie automatizované distribučné stredisko v celom stredoeurópskom regióne. Išlo o budovu pre e-commerce zákazníka Mall.cz v Prologis Park Prague-Jirny. Budova postavená na mieru splnila všetky náročné technické a ekologické požiadavky zákazníka a umožnila mu využívať systém automatizovaného triedenia objednávok a konsolidácie zásielok.

Ako to vyzerá dnes s nehnuteľnosťami, ktoré využívajú firmy pôsobiace v e-commerce?

Budovy ideálne pre e-commerce zákazníkov majú skvelú polohou a sú konštruované s ohľadom na to, aby umožnili skladovať veľký objem rozličného tovaru. Medzi riešenia, ktoré takéto skladovanie umožňujú, patrí napríklad väčšia svetlá výška budovy alebo upravená nosnosť podlahy. Zároveň sme dostatočne flexibilní, aby sme zákazníkom dokázali kedykoľvek dodať riešenia na mieru, akými sú mezaníny, komplexné regálové systémy alebo automatizačné technológie. Súčasťou všetkých našich novovybudovaných skladov sú tiež inteligentné systémy na monitorovanie spotreby energie či LED osvetlenie. Tieto riešenia sa už stali štandardom našich nových budov. Chápeme, že zákazníci majú veľmi individuálne potreby, a preto sa náš tím pre správu nehnuteľností zaoberá možnosťami, ako ešte viac prispôsobiť skladové priestory na mieru zákazníkom tak, aby čo najlepšie vyhovovali špecifickým požiadavkám ich podnikania.

Je veľký dopyt po skladoch?

Dôsledky recesie povedú k zníženému dopytu v odvetví, bude to však dočasný jav a predpokladáme, že nepotrvá dlhšie ako šesť mesiacov. Ako sa uvádza v našich najnovších správach o vplyve COVID-19 na priemyselné nehnuteľnosti, očakávame, že nové skúsenosti zvýšia dopyt po logistických nehnuteľnostiach po pandémii, v stave takzvanej „novej normy“. Napríklad na americkom trhu náš výskumný tím odhaduje, že v nasledujúcich dvoch až troch rokoch vznikne nový dopyt po 400 miliónoch štorcových stopách logistických priestorov, a to v dôsledku rastu e-commerce a vyššieho objemu skladovaných zásob.

Ste pripravení na druhú vlnu pandémie koronavírusu?

V tomto náročnom období budeme naďalej dbať na bezpečnosť našich zamestnancov a zamestnancov našich zákazníkov dodržiavaním zdravotných a bezpečnostných predpisov v parkoch aj kanceláriách. Keďže zákazníci sú stredobodom nášho podnikania, budeme naďalej sledovať ich potreby a poskytovať im podporu, odborné poradenstvo a okamžitú reakciu na ich prípadné požiadavky.

Ako bude podľa vás vyzerať logistika pre e-commerce za pár rokov?

Tím Prologis Research sa neustále zaoberá trendmi v e-commerce a vo svojich správach zhrnul niekoľko dôležitých zistení. Je dôležité poznamenať, že rast online predaja si vyžiada ďalšie investície do kapacít v oblasti e-fulfilmentu. Pomer intenzity využitia online predaja a predaja v kamenných obchodoch sa totiž za posledných päť rokov pohyboval stabilne medzi 3,0 až 3,5 v prospech kamenného predaja, čo je v rozpore s jeho všeobecne očakávaným poklesom.

Podľa nášho výskumného tímu, stabilita tohto pomeru naznačuje, že dodávateľské reťazce neboli pred pandémiou pripravené na väčšiu rovnováhu medzi predajom online a v kamenných obchodoch. Neustále rastúci dopyt po priestoroch vhodných pre e-commerce nás utvrdzuje v tom, že po pandémii môžeme očakávať ďalšie zmeny generujúce dopyt.

Autor: Tomáš Szmrecsányi, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky SK

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest