Panattoni pripravuje na Slovensku novú priemyselnú zónu

Panattoni pripravuje na Slovensku novú priemyselnú zónu

Slovenský priemysel zažíva v nadväznosti na pandémiu koronavírusu najhoršie obdobie od poslednej veľkej hospodárskej krízy v roku 2009. Vďaka záujmu zahraničných investorov sa však už začína, aj napriek opatrnosti pri rozhodovaní o investíciách, blýskať na lepšie časy. Americký staviteľ priemyselných zón Panattoni oznámil, že pri obci Kútniky v okrese Dunajská Streda, v priestore tzv. zlatého trojuholníka medzi Bratislavou, Viedňou a Budapešťou, plánuje novú priemyselnú zónu. Zámer teraz prejde procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Po minuloročnom otvorení prvého industriálneho parku pri košickom letisku ide už o druhý projekt spoločnosti Panattoni na Slovensku.

Nový projekt Panattoni Park Dunajská Streda má rozlohu 286 263 m2. Areál je situovaný v strategickom trojuholníku medzi Bratislavou, Viedňou a Budapešťou. Tým ponúka logistické možnosti nielen v lokálnom priestore, ale hlavne v širšom meradle medzi Slovenskom, Rakúskom a Maďarskom. Samotný okres Dunajská Streda je už dnes zaujímavý vďaka spoločnostiam pôsobiacim v meste v oblasti cestnej a železničnej prepravy. Areál bude dobre dostupný z rýchlostnej komunikácie R7 s napojením na diaľnice D1 a D4. Po dokončení výstavby dopravnej infraštruktúry bude lokalita napojená diaľnicou až do Viedne.

Panattoni Park Dunajská Streda leží v Trnavskom kraji, v okrese Dunajská Streda, pri obci Kútniky. Nový logistický park je zo severnej strany ohraničený cestou III/1395. Z východnej strany sa rozkladá obec Kútniky, výrobný areál firmy Kominox a cesty III/1396. Z južnej strany je areál ohraničený rybníkom „Báger“ ktorý spravuje samospráva obce Kútniky. Na západnej strane je rozsiahla fotovoltaická elektráreň.

„Priekopnícky úspech v Panattoni Parku Košice Airport nám potvrdil, že Slovensko je pripravené na rozvoj a disponuje aj pomerne priateľským podnikateľským prostredím. Ako často sa vám stane, že meno prvého nájomcu môžete oznámiť už pri slávnostnom zahájení výstavby novej priemyselnej zóny?“ hovorí Pavel Sovička, generálny riaditeľ Panattoni pre ČR a Slovensko a dodáva: „Tento projekt má potenciál prilákať prestížnych zahraničných investorov a vytvoriť stovky nových pracovných miest. Som teda presvedčený, že pomôže aj oživiť regionálnu ekonomiku spomaľujúcu v dôsledku opatrení na zamedzenie šírenia epidémie.“

Prvý projekt Panattoni na Slovensku Panattoni Park Košice Airport ponúkol v minulom roku na ploche takmer 8 hektárov moderné výrobné a skladovacie priestory s ideálnou polohou neďaleko Letiska Košice a priamym napojením na diaľnicu D1. Prvým nájomcom sa stal najväčší distribútor tabakových výrobkov na Slovensku GGT. Aktuálne sa zoznam nájomcov rozšíril o spoločnosti Faurecia a XXXLutz. Druhá hala je teraz v prípravnej fáze výstavby.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest