PNS spouští automatizovanou třídicí linku

První novinová společnost (PNS) zprovozní ve svém logistickém centru v Praze automatizovanou třídicí linku. Bude určena pro třídění remitendy (neprodaných výtisků tisku, které se vrací zpět vydavatelům) a adresných zásilek (dopisů). Zkušební provoz linky bude zahájen v srpnu letošního roku. PNS investicí v řádu desítek milionů zautomatizuje významnou část logistických procesů.

„Zlepšíme kontrolní mechanismy v celém procesu třídění adresných zásilek. Digitální třídění bez potřeby lidského zásahu ještě sníží už dnes minimální chybovost při zatřídění zásilek do doručovacích okrsků a zlepší sledování pohybu zásilek,“ shrnuje hlavní přínosy nové technologie Vít Rozsypal, předseda představenstva PNS. Samozřejmostí je úspora náročné lidské práce, pozitivní dopad na produktivitu, spolehlivost a bezpečnost. V oblasti remitendy se očekává odstranění chyb a zásadní snížení reklamací ze strany prodejců tisku týkajících se zaúčtování vracených titulů.

Linka Simex Flexi bude postavená na třídicích technologiích německého koncernu Böwe Systec a softwarovém řešení postaveném na modulech WMS od společnosti aeqoom technologies, která zároveň zajišťuje integraci celého systému. PNS bude strojově třídit všechny běžné formáty, včetně formátů C6/5, C5, C4. Zařízení umožní vytřídit až 60 000 adresných zásilek nebo 24 000 tiskových titulů za hodinu.

Do budoucna PNS počítá s dalším rozšířením třídicích kapacit. V pražském logistickém centru PNS zvažuje také zahájení automatizovaného třídění distribuovaných časopisů.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest