Významným trendem je automatizace logistiky, COVID-19 urychlil poskytování vzdálených služeb

O následující rozhovor jsme požádali Vlastimila Brauna, jednatele společnosti Compas automatizace.

Jak podle vás aktuální krize s onemocněním COVID-19 zasáhla a dlouhodobě zasáhne logistiku nápojů a potravin?

Společnost Compas automatizace se zabývá interní logistikou továren, zde nemáme zásadní informace, že tuto oblast COVID-19 postihl – kromě snížení objemu výroby a dílčího vlivu na možnou kontaminaci materiálů. Jakostní postupy jsou v logistických i výrobních procesech regulovaných odvětví (potravinářství a nápoje, farmacie, kosmetika, zdravotní pomůcky aj.), ve kterých působíme, obvyklou součástí kvality procesů, COVID-19 je jen jedno z obdobných rizik.

Vidíte nějaké další dlouhodobé trendy, které se týkají této oblasti logistiky? 

Sledujeme technické inovativní trendy, např. digitalizaci, kterou plně podporujeme naším logistickým řešením COMES WMS. Umožňuje komplexní řešení digitalizace od identifikace materiálů, jejich management od skladů surovin přes výrobu po sklady výrobků nebo meziproduktů. Síla COMES WMS je i v integraci s dalšími moduly MES/MOM systémů COMES, pro detailní plánování/rozvrhování, řízení i vyhodnocování výrobních a logistických procesů, řízení lidských zdrojů, jakosti výroby až po řízení údržby. Významným trendem je automatizace logistiky, ať už se týká skladů, potrubní dopravy sypkých nebo kapalných materiálů, nebo transportu po dopravnících s automatickými manipulacemi roboty, nebo i o nasazování autonomních vozíčků s manipulačními roboty nebo robotickými rameny. Dále se jedná o poskytování služeb a dodávek dálkově, prostřednictvím digitálních technologií pro komunikaci s uživateli, tedy o konzultace podkladů zákazníka eventuálně video-prohlídku jejich prostředí, instalaci systémů, dále o zprovoznění a procesní zavedení systémů a školení uživatelů, prostřednictvím video-konferencí.

A lze říct, že je dnes o vzdálené poskytování služeb kvůli koronaviru větší zájem?

Ano, poskytování služeb vzdáleně je dnes COVID-19 významně urychleno, ale Compas tyto přístupy uplatňuje již dlouho. Příkladem poskytování služeb na dálku jsou Compas služby pro významné domácí podniky v potravinářství, např. fy Nutrend, Nestlé, Mondeléz, Hugli nebo nápojovém průmyslu koncern Mattoni. Pracujeme takto ale i pro jiná odvětví, např. pro výrobce dílů v automotive (řízení logistiky automatických skladů v Magna) nebo strojírenství, gumárenství (Continetal aj.) i plastikářství.

Zavedli jste v poslední době nějaké novinky z hlediska produktu, služby, procesů nebo realizovali investici, která souvisí s logistikou nápojů a potravin?

Ano, novinek máme celou řadu, jako společnost zabývající se digitalizací a dodávající naše řešení Digitální továrny. Jedná se o integrované řešení zahrnující IT pro interní řízení továrny (její logistiky, lidských zdrojů, výroby, jakosti i údržby), novinky v automatizaci výrobních a logistických technologií až po dodávky strojů a výrobních linek s roboty.

Tak pomáháme našim klientům zvyšovat produktivitu, efektivitu i jakost procesů továrny a to platí jak pro období konjunktury, tak i recese, resp. COVID-19.

Vypadá to snadno, ale taková změna v poskytování velké části našich služeb vzdáleně je možná především proto, že máme po 30 letech vytvořeny standardní řešení, která usnadňují realizaci projektů, které následně podporujeme u našich zákazníků. Compas jako leader v oblasti digitalizace umožňuje našim obchodním partnerům v době COVID-19 více prohlubovat využívání moderních technologií a tak podpořit rozvoj továren.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest