Projekt závodu na autobatérie je bližšie k realizácii

Projekt závodu na autobatérie je bližšie k realizácii

Spoločnosť InoBat Auto predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie zámer vybudovania pilotnej výrobnej linky na Li-Ion batérie s vedecko-výskumným centrom. Predpokladané investičné náklady sú na úrovni 100 miliónov eur.

Projekt pri plnom využití kapacity výroby prinesie prácu pre viac ako 150 ľudí. V druhej fáze sa počíta s veľkokapacitnou výrobou batériových článkov. Objem investície sa odhaduje na 1 miliárd eur, vzniknúť by malo okolo 1500 pracovných mi­est.

Zníženie závislosti od dovozu z Ázie

„Pilotná výrobná linka na Li-Ion batérie s vedecko-výskumným centrom umožní európskym výrobcom elektromobilov znižovať závislosť od dovozu z Ázie. Navrhovaná činnosť bude eliminovať dnešný zásadný problém Európskej únie v oblasti elektromobility, ktorým je absentujúca technologická suverenita,“ píše sa v zámere. Výhodou projektu je aj to, že prinesie produkty na mieru. Jedným z limitov elektromobility je totiž fakt, že výrobcovia elektromobilov musia prispôsobovať dizajn svojich áut trhovej ponuke batérií, a teda že modely sa prispôsobujú batériám.

Linka aj centrum budú umiestnené v existujúcej hale vo vlastníctve InoBat Auto v priemyselnom parku Voderady. Začiatok výstavby je plánovaný na prvý kvartál budúceho roka, spustenie prevádzky sa predpokladá v poslednom štvrťroku 2021. Výrobná kapacita závodu je projektovaná na 100 MWh pri jednozmennej prevádzke, čo je približne 500 tisíc batériových článkov za rok.

Pri trojzmennej prevádzke je projektovaná kapacita výroby na úrovni 250 MWh, čo predstavuje maximálnu výrobnú kapacitu závodu, približne 1,5 milióna batériových článkov za rok.

Produkcia malých batériových článkov

Vedecko-výskumné centrum vo Voderadoch bude založené na laboratóriách využívajúcich patentovanú HTP platformu od americkej firmy Wildcat Discovery Technologies, ktorá je technologickým partnerom projektu.

V rámci laboratórií sa bude produkovať veľké množstvo malých batériových článkov, kde sa bude dať paralelne testovať veľa rôznych chemických zložení pre batériové materiály za oveľa kratší čas ako v prípade konvenčného výskumu. Výhodou bude zapojenie umelej inteligencie a zautomatizovanie jednotlivých krokov, čo predstavuje konkurenčnú výhodu vo forme rýchlosti výskumu a množstva analyzovaných údajov.

Pomoc od štátu

Spoločnosť InoBat Auto v súvislosti s ohlásenou investíciou získala aj pomoc od štátu. Ešte začiatkom februára tohto roka predchádzajúca vláda schválila pre InoBat Auto na podporu výskumu, vývoja a výroby batériových článkov pre elektromobilitu 5 miliónov eur.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest