Roman Gono: Neustále hľadáme možnosti rozšírenia poskytovania našich služieb

Krízu súvisiacu s pandémiou koronavírusu najlepšie zvládli firmy, ktoré mali za sebou rôzne inovácie, automatizáciu alebo digitalizáciu výrobných, logistických či skladovacích procesov. Vďaka inováciám sa spoločnosti dokázali lepšie prispôsobiť novým podmienkam a bez výrazných strát prežiť kritické obdobie. Ako je na tom spoločnosť ZSSK CARGO, o tom sme sa porozprávali s Romanom Gonom, predsedom predstavenstva ZSSK CARGO.

Každá firma sa snaží inovovať či automatizovať výrobné, logistické či skladovacie procesy. Ako je na tom ZSSK CARGO?

Už pri tvorbe Podnikateľského plánu na rok 2020 sme vzhľadom na očakávaný vývoj uvažovali o minimalistických investíciách na úrovni cca 17 miliónov eur, ktoré sú zamerané na generálne opravy rušňov a ich drobné modernizácie, revízne opravy vozňov a komplexné rekonštrukcie ako aj  havarijné stavy nehnuteľností. Predpokladám, že tento objem nebude dosiahnutý, keďže všetky investície sú financované len z bankových zdrojov. Naša podnikateľská činnosť momentálne generuje výrazne menej zdrojov ako v minulosti, aby sme boli schopní bez zvýšeného rizika uhrádzať investičné a finančné záväzky. Preto v tomto roku neplánujeme žiadne významné investície, nakoľko prvoradým cieľom je eliminovať riziko nedostatku likvidných zdrojov na zabezpečenie bežnej prevádzky firmy.

Nachádzame sa na konci pandémie koronavírusu, hoci sa už hovorí o možnej „druhej vlne“. Čo to predstavuje pre vašu spoločnosť a logistiku?

Koronakríza zasiahla aj do fungovania ZSSK CARGO veľmi výrazne. Okrem toho, že redukovala naše aktivity, keďže naši zákazníci nefungovali v rovnakom rozsahu, ako predtým, tak aj my všetci sme museli výrazne zmeniť svoje správanie. Nosenie rúšok, dezinfekcia nielen rúk, ale aj pracovísk zmenili zabehanú rutinu. A, samozrejme, aj záležitosti spojené so životom mimo pracoviska. Množstvo zamestnancov sa muselo starať o člena rodiny, to znamená, že nemohli pracovať. Podarilo sa nám zaviesť pre viaceré pozície opatrenia, aby sa pracovné povinnosti mohli vykonávať aj z domu. Snažili sme sa prispôsobiť rozvrhy prác tak, aby sme čo najviac vyhoveli potrebám zamestnancov. Myslím, že opatrenia ktoré sme prijali, boli úspešné.

Ako vnímate doterajšie uvoľňovanie opatrení zo strany štátu? Odrazilo sa to aj u vás?

Samozrejme, vnímam pozitívne, aby sa čo najskôr oživila výroba, prepravy a celý priemysel, keďže naša hlavná činnosť je s tým úzko spätá. Aj keď v menšej miere, už sa to všetko odrazilo na prepravách. I keď práve počas pandémie sa paradoxne niektoré prepravy zvýšili a mnohé aj pribudli, najmä z dôvodu, že cestná doprava cez hranice bola ochromená. Napríklad dodávatelia z Talianska a ďalších najviac postihnutých krajín neboli schopní dovážať tovar do zahraničia, čo využili slovenskí dodávatelia a pocítili sme to aj my v ZSSK CARGO, napríklad v komodite železo.

Vedeli by ste urobiť predbežný výpočet strát, prípadne aj plusy za obdobie trvania prísnych opatrení?

Straty a výpadky v objemoch prepráv a tržieb naša spoločnosť zaznamenala už niekoľko mesiacov pred koronakrízou z dôvodu recesie v hutníctve. Bohužiaľ percentuálne sú to dvojciferné poklesy. Najväčší zákazníci vozia omnoho menej železnej rudy a tento negatívny trend v spojení s koronakrízou pokračuje žiaľ aj ďalej.

NBS oznámila, že slovenská ekonomika je vo voľnom páde. Ako vnímate ekonomickú situáciu a čo podľa vás prinesú nasledujúce mesiace?

Tento rok predpokladáme v ZSSK CARGO prepad objemu prepráv na úroveň pod 27 miliónov ton, čo je voči minulému roku, ktorý už bol zasiahnutý krízou, pokles o ďalších minimálne 10 percent. Ešte drastickejšie vyzerá porovnanie voči roku 2018, kde vychádza pokles objemov o viac ako 20 percent. Plánované tržby z prepráv sú na úrovni okolo 200 miliónov eur, čo je pokles oproti minulému roku o viac ako 20 miliónov. Pritom pri aktuálnom vývoji u našich najväčších zákazníkov bude zložité dosiahnuť dokonca aj tieto príjmy. Nahradiť také významné výpadky výnosov v tomto roku je prakticky nereálne.

Priblížili by ste vaše očakávania do konca roka 2020 a prípadne pre rok 2021?

Už v predchádzajúcej odpovedi som naznačil, že prepad tržieb je v tomto roku rekordne vysoký. A to je dôvod prijímania opatrení na zlepšenie hospodárenia. Spoločnosť prijíma a je pripravená aj naďalej prijímať razantné opatrenia, ktoré si stratové hospodárenie na rok 2020 vyžaduje. Robíme všetko preto, aby sa dosiahli okamžité úspory. Znižujú sa náklady v prenájme vozňov, v IT oblasti, ale aj v nákupoch materiálov, bežných služieb a neminie to ani zamestnanosť. Na skončenie pracovného pomeru dohodou sme zamestnancom ponúkli aj sociálny program, ktorý má za úlohu motivovať zamestnancov najmä v dôchodkovom a preddôchodkovom veku k ukončeniu pracovného pomeru.

Ktorý segment u vás sa najviac oslabil, a naopak, posilnil počas obdobia koronakrízy?

S dôsledkami koronakrízy sme sa začali pasovať v marci, kedy viacerí významní zákazníci našej spoločnosti prerušili, resp. obmedzili výrobu. Išlo najmä o zákazníkov v segmentoch výroby automobilov, drevospracujúceho priemyslu a hutníctva. Nakoľko však obmedzovania výroby a všeobecný pokles spotreby zasiahli celý trh a produkty oceliarní sa používajú takmer vo všetkých oblastiach priemyslu, postupne sa výpadky prepráv prejavovali viac a viac práve v hutníctve, ktoré je pre ZSSK CARGO rozhodujúcim odvetvím, pretože sa nebavíme len o poklese prepráv produkcie oceliarní, ale aj o veľkoobjemových prepravách surovín na ich výrobu.

Uvedomujeme si riziká súvisiace s výrazným zameraním našich výkonov na jedno odvetvie hospodárstva, preto neustále hľadáme možnosti rozšírenia poskytovania našich služieb pre čo najširší okruh zákazníkov v rôznych sektoroch ekonomiky. V ostatnom období je naše úsilie vidno napríklad v medziročných nárastoch prepráv ropných výrobkov a chémie slovenských producentov. V tejto ceste vidíme príležitosť a musíme sa jej prispôsobiť, či už nastavením rušňového a vozňového parku, interných procesov vrátane organizačného usporiadania firmy, ale aj ďalších krokov.

Hovorí sa o druhej vlne pandémie koronavírusu… ste pripravení na takúto možnú eventualitu?

Aj v predchádzajúcej odpovedi som uviedol, že si uvedomujeme riziká súvisiace s výrazným zameraním našich výkonov na jedno odvetvie hospodárstva, preto neustále hľadáme možnosti rozšírenia poskytovania našich služieb pre čo najširší okruh zákazníkov v rôznych sektoroch ekonomiky. A už poučení z prvej vlny pandémie sme na tú potencionálnu druhú určite pripravení minimálne v oblasti zabezpečenia dezinfekčných prípravkov, ale aj ďalších potrebných ochranných prostriedkov. Počas „pandemických“ jarných mesiacov sme sa naučili pracovať z domu, takže aj tieto skúsenosti z prvej vlny nás mnohému naučili. Prajem si však, aby už ďalšie vlny koronakrízy ani žiadne iné neprišli. Obávam sa totiž, že prípadné opakovanie pandémie a prísne bezpečnostné opatrenia budú mať na naše hospodárstvo a ekonomiku tvrdý dopad.

Ako vyzerá v skratke vaše „ponaučenie“ z krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu?

Jednoznačne rozšíriť oblasť poskytovaných služieb, diverzifikovať portfólio a operatívne riešiť  všetky bezpečnostné opatrenia vo firme, aby sa zamedzilo a čo najviac zabránilo rýchlemu šíreniu koronvírusu.

 

Autor: Tomáš Szmrecsányi, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky SK

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest