Eurowag pomáha s prechodom na elektromobilitu

Spoločnosť Eurowag obsadila jeden z predných miest v európskom ekosystéme diaľničnej mobility. V počiatku dodávateľ paliva, mýta, platieb, telematiky a správy vozových parkov sa teraz posúva do role poskytovateľa integrovaných riešení v oblasti čistej mobility. S vedomím, že vozidlá v EÚ produkujú približne 12% z celkových emisií oxidu uhličitého, cíti spoločnosť Eurowag zodpovednosť a potrebu aktívne prispieť k transformácii diaľničnej mobility a vytvára preto udržateľné a ekologické riešenie.

Divízie pre elektromobilitu a alternatívne palivá vznikli na začiatku roku 2019 a zameriavajú sa na vozidlá s alternatívnymi pohonmi, ako sú elektrické a hybridné autá, vozidlá na zemný plyn (LNG, CNG), vrátane vozidiel využívajúcich technológiu palivových článkov. Ich cieľom je definovať a zavádzať konkrétne produkty a služby, ktoré pomôžu firmám i užívateľom v rámci prevádzky takýchto vozidiel. Okrem toho je spoločnosť Eurowag pripravená sa podieľať o svoje know-how a skúsenosti, ktoré za posledných 20 rokov v oblasti dopravy získala.

„Našim cieľom sa stalo vytváranie udržateľných finančných a technologických riešení v prospech nášho odvetvia, spoločnosti i životného prostredia. Čistá bezemisná mobilita je podstatnou súčasťou stratégie Eurowag. Pre úspešný prechod smerom k alternatívnym technológiám je nutné prepojiť viacero oborov a činností firiem i štátnych inštitúcií tak, aby sa docielilo dlhodobo udržateľného a ekonomicky zmysluplného riešenia. Dôležitou súčasťou našich činností je aj nadväzovanie úzkej spolupráce s lídrami v tejto oblasti pre prípravu vhodných produktov a služieb. Pretvárame mobilitu s využitím najnovších technológií a riešení, ktoré spotrebujú menej zdrojov a vytvoria menej emisií. Významne investujeme do alternatívnych palív ako LNG, CNG, biometán, vodík a syntetické palivá, rovnako ako do produktov a služieb propagujúcich a približujúcich elektromobilitu našim zákazníkom po celom svete. Umožňujeme ekonomike rásť udržateľne,” hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Eurowag, Martin Vohánka.

Spoločnosť obsluhuje v súčasnosti veľké množstvo dát z viac ako 100 tisíc telematických jednotiek inštalovaných najmä do osobných a úžitkových vozov. K vyhodnocovaniu dát, ich analytickému spracovaniu a prevodu do zrozumiteľnej podoby pre užívateľov používa inteligentné online nástroje pre správu vozových parkov. Už teraz Eurowag ponúka firmám základné funkcie pre prevádzku elektromobilov a v najbližšej dobe predstaví úplne nové komplexné riešenia. Pri vývoji telematiky pre elektromobily a plug-in hybridné vozidlá využila skúsenosti zo správy CNG áut i doterajších skúseností s prevádzkou elektrických vozov svojich klientov. V súčasnosti poskytuje 2 základné typy zariadení pre zber dát z elektromobilov – telematickú jednotku 82x pre pevnú inštaláciu do vozidla a ľahko inštalovateľné zariadenie Dongle 845, ktoré je prenositeľné a využíva OBD konektor diagnostiky vozidla.

„Vďaka tomu, že vyvíjame hardware i software priamo v Českej republike, poskytujeme našim zákazníkom produkty a služby na mieru a plnú podporu v češtine. Naše telematiká si dokáže v rámci jednej flotily poradiť so všetkými typmi alternatívnych pohonov a dokážu dáta z nich zjednotiť. Firmám, ktoré chcú prejsť na alternatívne pohony, dokážeme na základe analýzy prevádzkových dát ich áut poskytnúť najvhodnejšie riešenia. Vyhodnocovanie dát ponúkame aj tretím stranám, napríklad leasingovým spoločnostiam a to kdekoľvek po celej Európe,“ vysvetľuje Petr Füzék, vedúci divízie eMobility v Eurowag.

Medzi výhody využitia telematiky u elektrických automobilov patrí sledovanie a vyúčtovanie dobíjacích cyklov na verejných staniciach, rovnako  tak ako v práci a v domácnosti. Ako trendy ukazujú, z cca 85% prebieha dobíjanie predovšetkým v domácej lokácii alebo vo firmách a len zvyšných asi 15% je realizované dobíjaním na verejných staniciach. Telematika spoločnosti Eurowag dokáže na základe prírastkov stavu nabitia batérie určiť spotrebu elektriny pri nabíjaní v konkrétnej lokácii, napríklad doma, a to bez nutnosti využitia chytrej dobíjacej stanice. U flotily elektroáut je kladený veľký dôraz na dostupnosť prehľadu o stavu nabitia a dojazdu napríklad v situácii, kedy sú pripojené na firemné dobíjacie stanice. To umožňuje správcom flotily automatizovať pridelenie vhodného vozidla s odpovedajúcim dojazdom pre požadovanú trasu v rámci samostatnej rezervačnej aplikácii. Zarezervovaný elektromobil je odomknutý užívateľom „bezkľúčkovo“ vďaka mobilnej aplikácii.

Druhým produktom skupiny Eurowag v oblasti čistej mobility je takzvaný EV mód, ktorý je určený pre užívateľov elektrických a plug-in hybridných automobilov. Jej súčasťou je globálne fungujúca aplikácia Sygic GPS navigácia. Ide o prvú navigáciu na svete, ktorá má integrovanú platbu za nabíjanie s prístupom k viac ako 160 000 nabíjacím bodom po Európe, vrátane informácie o cene za nabíjanie a ich aktuálnej dostupnosti. Okrem toho ponúka i ďalšie funkcie, ako je možnosť zadania a personifikácie svojho elektrifikovaného automobilu, voľbu platobnej metódy, navigáciu s doporučenými nabíjacími stanicami či komplexnú informáciu o priebehu nabíjania, a to všetko zadarmo.

Posledným produktom, ktorý Eurowag v elektromobilite ponúka, je Analýza potenciálu výstavby dobíjacích staníc. Partnerom, ktorí budujú nabíjacie stanice, dokáže vďaka pokročilej analýze dopravných a ďalších demografických dát poskytnúť informácie o potenciálu ich výstavby. Tieto dáta potom partnerom slúžia ako sofistikovaný nástroj k vhodnému zacieleniu svojich investícií do nabíjacej infraštruktúry a voľbe vhodného dobíjacieho miesta. Zároveň Eurowag do svojej starostlivo vytvorenej siete viac ako 15 000 staníc po celej Európe od konca roku 2019 pridáva stanice poskytujúce alternatívne palivá. Zemný plyn vo forme LNG a CNG považuje za vstupní bránu.

„V oblasti ťažkej a stredne ťažkej dopravy je v súčasnosti zemný plyn rozumnou a dostupnou alternatívou nafty a benzínu. Navyše, fosilný zemný plyn môže byť postupne nahradený biometánom pochádzajúcim z prírodných zdrojov, ktorý znižuje emisie skleníkových plynov už dnes až o 95%,“ konštatuje Anne Schwier, výkonná riaditeľka divízie pre novú mobilitu a alternatívne paliva, ktorá v spoločnosti Eurowag zastrešuje oblasť LNG, CNG, vodíku a syntetických palív. V roku 2019 získala spoločnosť Eurowag dotáciu na výstavbu LNG staníc, ktoré sa rozhodla postaviť na budúcich vlastných čerpacích staniciach v Českej republike, čím prispeje k rozvoju LNG infraštruktúry v strednej Európe.

V spolupráci s výrobcami vozidiel na alternatívny pohon, medzinárodnými a národnými asociáciami pre alternatívne palivá, prednými plynárenskými spoločnosťami a obchodníkmi s pohonnými hmotami sa Eurowag snaží spoločne aktívne rozvíjať a zavádzať alternatívne palivá na celom európskom trhu. Spoločnosť starostlivo takisto sleduje vývoj trhu s vodíkom a syntetickými palivami a bude pripravená poskytnúť tieto palivá hneď, akonáhle budú predstavovať zmysluplnú alternatívu pre odvetvie dopravy. „Ako energeticky a palivovo neutrálna spoločnosť chceme našim zákazníkom poskytnúť maximálnu flexibilitu a pohodlie. To bez ohľadu na to, aké palivo používajú dnes alebo pre aké sa rozhodnú v budúcnosti. Zároveň budeme prevádzať našich zákazníkov v priebehu ich prechodu k udržateľnej, čistej a nákladovo efektívnej doprave,“ uzatvára Anne Schwier.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest