Strešné solárne panely pomáhajú VGP pri plnení vytýčených cieľov

Je ťažké predstaviť si miesto, ktoré by bolo vhodnejšie na premenu slnečnej energie na elektrickú energiu ako rozľahlé strešné plochy logistických skladov spoločnosti VGP. Projekty na inštaláciu solárnych panelov, ktoré generujú približne 53 megawattov elektrickej energie pri maximálnej kapacite (MWP), sú buď v súčasnosti už nainštalované na skladoch VGP, alebo je ich realizácia v prípravnej fáze.

Po dokončení budú tieto zariadenia generovať elektrickú energiu postačujúcu pre 11 605 domácností, čím znížia emisie CO2 o 6755 ton ročne. Strešné solárne panely umožňujú klientom spoločnosti VGP spotrebúvať ekologicky vyrobenú zelenú energiu bez negatívneho estetického vplyvu na miestne komunity. Medzi ďalšie výhody tohto decentralizovaného prístupu k výrobe energie patrí väčšia kontinuita a dostupnosť energie v konkrétnych priemyselných logistických parkoch a priľahlých komunitách a zároveň zníženie potenciálneho zaťaženia rozvodnej siete.

Medzi hlavné projekty so solárnymi panelmi vo fáze výstavby patria prevádzky VGP Park Mníchov, VGP Park Nijmegen a VGP Park Roosendaal. V súčasnosti je v realizačnej fáze pätnásť nových projektov v Nemecku a dva v Holandsku, pričom v ďalších krajinách, napríklad v Španielsku a Taliansku, sa o ďalších inštaláciách aktuálne rokuje. Doteraz boli všetky projekty umožňujúce výrobu 16,5 MWP zabezpečené prostredníctvom externých poskytovateľov solárnych panelov.

Firma však vedie pokročilé diskusie o inštalácii na rozšírenie kapacít o ďalších 36,8 MWP, z ktorých väčšina bude zahŕňať priame investície spoločnosti VGP. Novovzniknutá spoločnosť, VGP Renewable Energy NV, bola založená s cieľom pomôcť neutralizovať uhlíkovú stopu našich nájomcov prostredníctvom výroby energie z obnoviteľných zdrojov a využívať najmodernejšie energetické technológie dostupné naprieč celým spektrom výroby a skladovania energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú v našich parkoch a lokalitách relevantné pre samotných nájomcov.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest