Juraj Mráz: Významnou inováciou spred niekoľkých rokov je automatický logistický systém

Krízu súvisiacu s pandémiou koronavírusu najlepšie zvládli firmy, ktoré mali za sebou automatizáciu a digitalizáciu výrobných, logistických či skladovacích procesov. Vďaka inováciám sa spoločnosti dokázali lepšie prispôsobiť novým podmienkam a bez výrazných strát prežiť kritické obdobie. Ako je na tom spoločnosť Volkswagen Slovakia, sme sa opýtali Juraja Mráza, vedúceho logistiky.

Väčšina firiem sa snaží inovovať, automatizovať, či už techniku alebo logistické procesy. Je tomu tak aj u vás?

Naša spoločnosť zavádza do výroby najmodernejšie technológie dlhodobo a kontinuálne. Ako najväčší výrobca vozidiel v krajine dokáže vďaka stovkám robotov a ďalšej automatizačnej technike odbremeniť ľudí od fyzicky najnáročnejšej práce. Automatizácia so sebou prináša zvyšovanie technickej kapacity liniek. Nové technológie nám zároveň umožňujú vyrábať vozidlá individuálnejšie, efektívnejšie a s ešte väčším ohľadom na životné prostredie. Všeobecne očakávame transparentnejšie procesy a ešte viac flexibility.

Vymenovali by ste zopár inovácií, ktoré pomohli prekonať krízové obdobie a pomôžu aj v nasledujúcom období?

Modernizácia a digitalizácia je v našej spoločnosti kontinuálny proces. Z oblasti logistiky patria medzi najnovšie projekty napríklad automatické zakladače s kapacitou 160-tisíc malých zásobníkov na drobné nakupované montážne diely. Zakladače inštalované na ploche približne sedemtisíc metrov štvorcových sú plne automatizované a dokážu zaskladniť a súčasne vyskladniť až 1 350 zásobníkov za hodinu.

Významnou inováciou spred niekoľkých rokov je automatický logistický systém v rámci ktorého využívame bezobslužné ťahače (AGV). Ide o inteligentné mobilné roboty, ktoré sa vo výrobných halách starajú o spoľahlivú, efektívnu a bezpečnú automatickú logistiku. Za spomenutie tiež stojí napríklad inteligentná rukavica so skenerom QR kódov či virtuálny tréning pre pracovníkov logistiky a vodičov VZV.

V krízovom období bol z môjho pohľadu najdôležitejším faktorom informačný tok, keďže absolútna väčšina pracovníkov vo všetkých odvetviach „zostala doma“. V tejto oblasti nám najviac pomohli informačné technológie, ktoré umožnili systémové a (tele)komunikačné online prepojenie so všetkými zainteresovanými zložkami – čo síce často považujeme za samozrejmosť, ale v takej enormnej záťaži asi ešte doteraz neboli.

Aktuálne sa nachádzame, zdá sa, na konci pandémie koronavírusu. Čo to predstavuje pre vašu spoločnosť?

Z pohľadu logistiky predstavuje pandémia koronavírusu mimoriadnu situáciu, na ktorú sme museli zareagovať veľmi flexibilne. Ako súčasť celosvetového koncernu prijímame dodávky výrobného materiálu od stoviek dodávateľov z celého sveta. Keď epidémia vrcholila v Európe a naša spoločnosť sa pripravovala na dočasné prerušenie výroby, išlo o komunikačne a organizačne veľmi náročnú situáciu, ktorá bola koordinovaná na koncernovej úrovni. Vyše 120 závodov a stovky dodávateľov po celom svete bolo potrebné zladiť podľa aktuálnej epidemiologickej, ekonomickej a hospodárskej situácie v jednotlivých krajinách, a to ako pri prerušení, tak aj pri znovunaštartovaní výroby. Dočasná odstávka výroby vo Volkswagen Slovakia trvala takmer päť týždňov. V tejto chvíli vyrábame všetky modely produktového portfólia vo všetkých segmentoch na základe výrobného plánu, ktorý sa priebežne aktualizuje, pričom reflektuje na aktuálne požiadavky svetových trhov a efektívne riadenie výroby.

Napriek ťažkostiam ste úspešne rozbehli výrobu. Aké sú vaše plány pre ďalšie mesiace či roky?

V našej spoločnosti sa intenzívne sústreďujeme na zvyšovanie efektivity. Ide o jeden z hlavných cieľov stratégie značky Volkswagen pre produkciu a logistiku a zároveň je táto téma tiež jedným z troch pilierov našej firemnej stratégie. Do roku 2025 majú byť všetky závody značky Volkswagen o 30% efektívnejšie, pričom Volkswagen Slovakia si predsavzal dosiahnuť tento cieľ skôr, a to do konca roka 2020.

Zvyšovanie efektivity je v našej spoločnosti v tomto období mimoriadne dôležité, nakoľko nám môže významne pomôcť k zachovaniu konkurencieschopnosti a posilneniu atraktivity závodu v rámci koncernu, a to aj napriek zložitým globálnym podmienkam. S príchodom pandémie sa stalo napĺňanie tohto cieľa ešte náročnejšie a prejavuje sa vo všetkých výrobných i nevýrobných oblastiach závodu bez rozdielu.

Postupne dochádza k uvoľňovaniu bezpečnostných a hygienických opatrení. Je tomu podobne aj vo Volkswagen Slovakia?

V našej spoločnosti sa neustále pozorne sledujú všetky pokyny a odporúčania štátnych orgánov a koncernu a zavádzajú sa okrem toho aj vlastné, pre prostredie závodu a pracovné prostredie špecifické opatrenia pre ochranu zamestnancov. Základom stále zostáva – ako aj v bežnom živote – sledovanie vlastného zdravotného stavu, dodržiavanie odstupu a hygieny rúk či už medzičasom čiastočne uvoľnené nosenie rúška, resp. vhodnej ochrany nosa a úst. Vývoju situácie spoločnosť prispôsobila aj rozsiahly zoznam preventívnych opatrení vo všetkých pracovných oblastiach od cesty do práce až po odchod z pracoviska a cestu domov.

Samozrejme, o opatreniach sme priebežne informovali aj našich dodávateľov. V tomto prípade stále platí meranie teploty každej externej osobe pri vstupe do závodu a v prípade zvýšenej teploty bezpodmienečný zákaz vstupu do areálu spoločnosti. Bola zavedená prísna kontrola cestovateľskej anamnézy a zdravotného stavu vodičov kamiónov, v prípade nesplnenia podmienok má spoločnosť z preventívnych dôvodov právo neumožniť vstup do závodu. Dodržiavanie hygieny a dezinfekcia sa stali v posledných mesiacoch už neoddeliteľnou súčasťou našich životov a všetci zamestnanci a dodávatelia sú na tieto pravidlá upozorňovaní aj prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov a nástrojov.

Priblížili by ste vaše očakávania do konca roka 2020?

Aktuálne sa pripravujeme na nábeh montáže modelu ŠKODA Karoq. Výroba tohto – už 9. modelu v našom produktovom portfóliu bude integrovaná do existujúcej linky segmentu malých mestských vozidiel (New Small Family), z ktorej schádza aj ďalší model tejto značky – elektrická ŠKODA CITIGOe iV. Výroba a lakovanie karosérií bude naďalej prebiehať v Českej republike. Následne budú ako tzv. MKD vozidlá (Medium Knocked Down) prevezené do Bratislavy, kde sa uskutoční kompletná montáž. Z pohľadu logistiky to bude znamenať nasadenie konceptu medzizávodovej prepravy lakovaných karosérií, pričom plánujeme využiť ekologickejšiu železničnú prepravu. Očakávame tiež zvýšené nároky na medzihalový transport, zmeny na logistických pracoviskách či reorganizáciu komisných pracovísk. Štart produkcie je plánovaný na jeseň 2020.

Ak by sme mali vysloviť „ponaučenie“ z krízy vyvolanej koronavírusom, ako by znelo to vaše?

Ak sa vrátim ešte k jednej z predchádzajúcich odpovedí, tak Volkswagen Slovakia začal postupne nabiehať výrobu vozidiel, komponentov a nástrojov v druhej polovici apríla. Hoci obmedzenia na hraniciach sa netýkali nákladnej kamiónovej a vlakovej dopravy, logistika a zásobovanie čelili viacerým výzvam v spojitosti s epidémiou. Intenzívne sme pracovali na tom, aby sme zabezpečili všetko potrebné pre znovuobnovenie výroby. Bez toho aby som vymenúval množstvo akcií a kreatívnych riešení – z môjho pohľadu najdôležitejšími faktormi boli disciplína pri dodržiavaní preventívnych opatrení a spoločné úsilie, zomknutie sa všetkých, ktorí sa na jednotlivých procesoch podieľali. Som presvedčený, že toto je príkladom, ako zvládnuť náročné situácie, nielen pre logistiku, ale platí to všeobecne.

 

Autor: Tomáš Szmrecsányi, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky SK

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest