Renault Trucks buduje sieť na recykláciu a opätovné použitie dielov nákladných vozidiel

Spoločnosť Renault Trucks zintenzívňuje svoj prechod na obehové hospodárstvo a spolu s firmou Indra buduje sieť na recykláciu a opätovné využitie dielov nákladných vozidiel. Obaja partneri pripravujú predbežnú štúdiu, ktorej výsledky budú predstavené na jeseň. Bruno Blin, prezident značky Renault Trucks a Loïc Bey-Rozet, výkonný riaditeľ spoločnosti Indra Automobile Recycling, podpísali 2. júla 2020 dohodu, ktorá definuje podmienky spolupráce pre vytvorenie siete pre recykláciu, opätovné použitie a regeneráciu dielov nákladných vozidiel.

Obe strany dokončujú ročnú štúdiu. Tá bola realizovaná s finančnou podporou ADEME a za pomoci spoločnosti Indra, ktorá sa špecializuje na demontáž ťažkých zariadení. Cieľom štúdia je identifikácia kľúčových faktorov a kritérií potrebných k vytvoreniu tohto typu komerčne orientovanej siete.

Spoločnosti Renault Trucks a Indra Automobile Recycling odštartovali recykláciu nákladných vozidiel vo väčšom rozsahu. Päť stredísk Indra Automobile Recycling prevezme na demontáž 15 vozidiel Renault Trucks. Po vyčistení a kontrole budú tieto diela ponúknuté zákazníkom prostredníctvom servisnej siete Renault Trucks a ich servisných partnerov. Zvyšný materiál z demontáže bude recyklovaný. Do konca tohto roka bude v strediskách Indra Automobile Recycling a v servisnej sieti Renault Trucks demontovaných približne sto nákladných vozidiel, ktoré sa následne recyklujú.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest