Tibor Majzún: Funkcia inteligentného sledovania kontajnerov sa ukázala ako veľmi užitočná

Krízu súvisiacu s pandémiou koronavírusu najlepšie zvládli firmy, ktoré mali za sebou automatizáciu a digitalizáciu logistických či skladovacích procesov. Vďaka inováciám sa spoločnosti dokázali lepšie prispôsobiť novým podmienkam a bez výrazných strát prežiť kritické obdobie. Ako je na tom spoločnosť cargo-partner SR, sme sa opýtali jej generálneho riaditeľa Tibora Majzúna.

Viaceré firmy inovujú a automatizujú svoje logistické i skladovacie procesy. Ako ste na tom vy? Prezradili by ste našim čitateľom prípadné plány do budúcna?

V prvom kvartáli sme dokončili inštaláciu regálového systému s úzkymi uličkami a systémovými vozíkmi s indukčným vedením v našom logistickom centre v Dunajskej Strede, od ktorej očakávame zefektívnenie skladových operácií a navýšenie kapacity o vyše 3600 paletových miest. Taktiež investujeme a plánujeme investovať do EDI prepojenia s dôležitými logistickými klientmi.

Vedeli by ste vymenovať zopár inovácií, ktoré pomohli prekonať krízové obdobie a pomôžu aj v nasledujúcom období?

Po obmedzeniach prepravy v súvislosti s koronavírusom sa mnohé kontajnerové zásielky zasekli v prístavoch a sledovanie stavu a lokalizácie zásielok sa stalo náročnejším. Naša funkcia inteligentného sledovania kontajnerov sa v tomto ohľade ukázala ako veľmi užitočná. Tento nástroj poskytuje automatizované aktualizácie na základe údajov získaných prostredníctvom GPS, ako aj od lodiarov, prístavov a terminálov. Zákazníci tak môžu sledovať svoje kontajnery v reálnom čase a dostávať spoľahlivé informácie o míľnikoch, ako napríklad „Vykládka v prístave“ alebo „Vrátiť prázdny kontajner“. Čo pomáha predchádzať neočakávaným a zbytočným nákladom, ako sú poplatky za zdržanie a zadržanie kontajnera.

Nachádzame sa, zdá sa, na konci pandémie koronavírusu. Čo to predstavuje pre vašu spoločnosť?

Dúfame, že príde k oživeniu výroby a priemyslu na Slovensku a teda sa oživia aj exportné aktivity. Zároveň je pre nás dôležitá stabilita a dobrá finančná kondícia klientov. Pri dlhšom výpadku by asi vo väčšej miere dochádzalo k insolvencii, čo by, samozrejme, malo negatívny dopad aj na nás.

Ako vnímate uvoľňovanie bezpečnostných opatrení? Odrazí sa to aj vo vašej firme?

Uvoľňovanie vnímame jednoznačne pozitívne. Samozrejme, odrazilo sa to na fungovaní našej spoločnosti. Na začiatku epidémie sme pristúpili k ochranným opatreniam. Prioritne sme riešili možnosť práce z domu pre väčšinu operatívy a podporných oddelení ako finančné a predaj. Zároveň sme pre zamestnancov, ktorí naďalej dochádzali do prace, zabezpečili ochranné pomôcky, ako rúška a dezinfekciu a taktiež zvýšené čistenie firemných priestorov. V súčasnosti sa pomaly vraciame k normálnemu režimu, kedy postupne redukujeme objem tzv. „home office“ čo predtým, pri nutnosti dodržiavania nariadených odstupov bolo len ťažko možné.

Mali ste počas krízy výrazné straty?

Ťažko hovoriť o stratách, tieto boli len parciálne a našťastie sa nám podarilo ich eliminovať nárastmi v iných oddeleniach. Dopadol na nás, samozrejme, výpadok automobilovej produkcie, čo malo negatívny dopad na kanceláriu v Žiline a tiež na výsledky logistiky a kamiónovej prepravy. Pokles priemyselnej výroby nám rovnako zredukoval výsledky v oddeleniach leteckého a námorného exportu, naopak extrémny nárast sme predovšetkým v apríli dosiahli v leteckom importe, kedy sme po výpadku štandardných pasažierskych liniek zorganizovali letecký most z Číny a Ázie nákladnými lietadlami, ktorý na pravidelnej baze prevádzkujeme doteraz.

V priebehu júna ponúka cargo-partner týždenné charterové lety z Číny a Hongkongu do Frankfurtu, Viedne, Amsterdamu a Budapešti. Táto služba zahŕňa prepravu z celej pevninskej Číny vrátane kľúčových brán ako Šanghaj, Peking, Qingdao, Xiamen, Shenzhen a Guangzhou, ako aj prepravu do cieľovej destinácie kdekoľvek v Európe. Pre klientov okrem toho zabezpečujeme všetky colné formality na hraniciach a na letiskách.

Rovnako sa nám podarilo pre našich klientov dopraviť veľké objemy zásielok z Číny celokontajnerovou a konsolidovanou železničnou prepravu po novej Hodvábnej ceste. Medzi Áziou a Európou máme pravidelné LCL linky zo Šanghaja, Shenzhenu a Tianjinu. V spolupráci so spoločnosťou METRANS využívame spojenie z Číny do Poľska a následne do Českej Třebovej, odkiaľ smerujú kontajnery priamo do Dunajskej Stredy, kde máme vlastné sklady prepojené s kontajnerovým terminálom. Aktuálne má door-to-door servis z Číny do Európy tranzitný čas len 18-22 dní pri FCL a 25-26 dní pri LCL prepravách.

Celkovo tak paradoxne patrili apríl a máj k historicky najúspešnejším mesiacom.

NBS oznámila, že naša ekonomika je vo voľnom páde a je v mínuse nad 10% oproti predchádzajúcemu obdobiu. Čo prinesú nasledujúce mesiace?

Ako som spomínal vyššie, nám sa našťastie doterajšie obdobie podarilo prekonať v dobrej kondícii a dúfam, že podporné opatrenia vlády a EU pomôžu naštartovať výrobu, a tým aj prepravu tovarov (dovoz komponentov a export hotových produktov) a s tým súvisiace logisticko-skladovacie aktivity. Druhý polrok bude veľmi dôležitý. Ak vývoj v treťom kvartáli bude pozitívny, verím, že dôjde aj k oživeniu spotreby. Slovenská ekonomika je veľmi otvorená a previazaná na zahraničný dopyt. Verím, že oživenie v Európe potiahne aj nás.

Priblížili by ste vaše očakávania?  

Ak sa nám v druhom polroku podarí zopakovať výsledky toho prvého, môžeme byť viac ako spokojní. Máme rozpracovaných niekoľko zaujímavých projektov, ktoré by nám, pri mierne pozitívnom vývoji tohtoročnej špecifickej situácie, mohli umožniť dosiahnutie tohoto cieľa.

Ktorý segment vo vašej oblasti sa najviac oslabil, a naopak, najviac posilnil?

Najviac sa spomalili aktivity naviazané na automobilový priemysel, kde už však dochádza k pomalému oživovaniu. Plánujeme sa viac fokusovať na rozvoj železničných prepráv z a do Ázie po Hodvábnej ceste a máme v pláne rozvoj ďalších projektov v našom logistickom centre v Dunajskej Strede, kde sme v prvom kvartáli dokončili inštaláciu regálov s úzkymi uličkami a systémovými vozíkmi s indukčným vedením.

Hovorí sa o prípadnej druhej vlne pandémie koronavírusu… ako ste pripravení na takúto možnú eventualitu?

Veľmi dôležitá otázka, na ktorú je v súčasnosti ťažko hľadať správnu odpoveď. Samozrejme, máme k dispozícii ochranné prostriedky pre zamestnancov a potrebnú dezinfekciu. Systém práce z domu sa nám podarilo úspešne implementovať už teraz a skúsenosti so zvládaním prvej vlny nás mnohému naučili. Obávam sa však, že prípadné opakovanie epidémia v blízkej budúcnosti by mohlo mať na hospodárstvo a ekonomiku tvrdý dopad.

 

AUTOR: Tomáš Szmrecsányi

FOTO: cargo-partner SR

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest