DHL Supply Chain spolu s Blue Yonder spúšťa softvérovú platformu pre urýchlenie robotizácie skladu

Spoločnosť DHL Supply Chain, celosvetový líder v zmluvnej logistike a súčasť Deutsche Post DHL Group, spustil novú „plug & play“ robotickú platformu v spolupráci s Microsoftom a popredným poskytovateľom umelej inteligencie, Blue Yonder. Robotická platforma významne znižuje čas integrácie a programovacie úsilie na zavedenie nových automatizačných zariadení do skladov, pričom zákazníkom DHL poskytuje väčšiu flexibilitu pri výbere vhodných robotických systémov podľa ich individuálnych potrieb. Riešenie využíva služby Microsoft Azure IoT a cloud platformy.

„Globálne nasadenie robotov a robotických systémov je neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie na podporu našich zamestnancov a zlepšenie prevádzky našich zákazníkov,“ vyhlásil Markus Voss, Globálny CIO a COO v DHL Supply Chain a pokračuje: „Automatizácia a kolaboratívna robotika nám umožňujú zefektívňovať prevádzkové procesy a meniť ich na flexibilné, ergonomické a viac atraktívne pre našich zamestnancov tým, že vymeníme monotónne, opakujúce a obzvlášť náročné činnosti. Našim cieľom nie je časom nahradiť zamestnancov, ale prideliť im úlohy a aktivity, ktoré sú pre nich zaujímavé. Máme viac ako 2000 prevádzok v rámci DHL Supply Chain, takže vieme, aké komplexné, časovo náročné a nákladné je integrovať nové roboty na existujúce platformy  a prepojiť ich s rôznymi skladovými systémami našich zákazníkov. Práve tu je nová platforma tak efektívna. Naša prvá implementácia platformy so spoločnosťou 6 River Systems v jednej z našich Madridských prevádzok už teraz vykazuje 60% zníženie integračných časov, ale s ďalšími nasadeniami predpokladáme zlepšenia až do výšky 90%.“

Prvá implementácia na prevádzke DHL Supply Chain v Madride preukázala, že nová platforma môže znížiť komplexnosť a urýchliť integrovanie robotických systémov do existujúcich skladových systémov. Platforma zároveň poskytuje zákazníkom väčšiu flexibilitu pri výbere a integrovaní rôznych dodávateľov robotiky v jednom systéme. Robotická platforma je podporovaná Blue Yonder Luminate Platformou pomocou machine learning – schopnosti riadenia úloh pomocou strojového učenia, ktoré umožňuje najvyššiu úroveň prevádzkovej efektivity. „Budovanie odolného a flexibilného dodávateľského reťazca je nevyhnutné, aby bolo možné reagovať na neustále sa meniace potreby zákazníkov. Digitalizáciou svojich skladových riešení  DHL dramaticky zjednodušuje integráciu komplexných IoT systémov a otvára nové obchodné príležitosti  pre logistický priemysel. Výsledok: väčšie pokroky v rýchlosti, globálnom meradle, znižovaní nákladov a bezpečnosti,“ hovorí Sam George, viceprezident spoločnosti Azure IoT v spoločnosti Microsoft.

Použitím platformy Luminate od spoločnosti Blue Yonder, DHL dokázala ponúknuť riešenie, ktoré je možné bez problémov implementovať do všetkých distribučných centier prostredníctvom cloudovej aplikácie SaaS. V dobe, kedy je počas hlavnej sezóny nedostatok pracovnej sily na trhu práce, DHL dokáže využiť toto riešenie k rýchlemu zvýšeniu kapacity zdrojov a podpore pracovnej sily. Ako dodáva Girish Rishi, generálny riaditeľ spoločnosti Blue Yonder, „tento projekt bol skutočnou spoluprácou všetkých zainteresovaných strán.“

Vďaka spolupráci DHL Supply Chain, Microsoft a Blue Yonder kombinujú svoje silné stránky v zmluvnej logistike zameranej na zákazníka, bezpečnom cloud computingu v globálnom meradle a bezproblémovej integrácii komplexného dodávateľského reťazca s cieľom zlepšiť skladový manažment a plynulosť prevádzky pre širokú škálu zákazníkov v tomto odvetví.

Nová softvérová platforma je iba jednou súčasťou celofiremnej digitalizačnej stratégie DHL Supply Chain – ktorá zahŕňa použitie rôznych technológií, ako napríklad roboty, inteligentné operácie prostredníctvom nositeľných zariadení a dátových analýz – to hrá zásadnú úlohu pri uľahčovaní a urýchľovaní zavádzania nových technológií vo veľkom rozsahu.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest