V uplynulých rokoch bolo možné na Slovensku sledovať veľký rozmach budovania priemyselných parkov. Pravdepodobne ten najznámejší, ktorý zároveň patrí k najväčším v Európe, stojí pri Senci. Priemyselné parky fungujú ako „malé mestá“, čo so sebou prináša aj otázku zabezpečenia všetkých zdrojov v podobe vody, kanalizácie, elektriny, plynu, komunikácií atď. V praxi to znamená vznik takzvaných miestnych distribučných sietí, ktoré sú na fungovanie týchto parkov nevyhnutné a poskytujú celý rad výhod. Zmeny, ktoré nastali v posledných rokoch v segmente energetiky, či už z hľadiska širšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie, vyššieho dopytu po energiách, alebo v dôsledku legislatívnych zmien, výrazne ovplyvnili celkové dianie v tejto oblasti. Výstavba priemyselných parkov podnietila vznik spomínaných miestnych sietí (microgrid), ktoré fungujú ako malé, nezávislé elektrické sústavy, pripojené k väčšej, regionálnej distribučnej sústave.

V praxi to znamená, že správu aj distribúciu energií nemá na starosti viacero tradičných veľkých spoločností, ale menšia proklientsky zameraná firma, ktorá zodpovedá za kompletný chod priemyselného parku – energií, médií aj správy. Jednou z takýchto firiem, ktoré realizujú všetky fázy prípravy a vzniku miestnej siete, je aj PPA Power DS, ktorá patrí do skupiny spoločností PPA CONTROLL. Spoločnosť najskôr vybaví všetky potrebné povolenia, spoločne s developerom navrhne efektívnu energetickú infraštruktúru a túto následne prevádzkuje. „Pre developera to znamená maximálny komfort. Spojí sa s nami a my zabezpečíme všetky procesy súvisiace s pripojením na všetky druhy energií a sietí: elektrina, plyn, voda, kanalizácia, komunikácie, dátové siete. Následne po realizácii plne zodpovedáme za kvalitu služieb a distribúciu energií v parku ako prevádzkovateľ príslušných sietí,“ vysvetľuje Michal Kolimár, riaditeľ Strediska distribúcie energií v spoločnosti PPA Power DS, ktorá na Slovensku momentálne prevádzkuje desiatky priemyselných parkov a miestnych sietí.

Obrovskou výhodou moderného spôsobu je, že park môže fungovať ako samostatná energetická jednotka s vlastnou reguláciou výkonu aj výrobou elektriny. Menšia sieť dokáže lepšie a efektívnejšie plniť zvyšujúce sa potreby zákazníkov, a to vo veľmi krátkom čase. Z hľadiska budúcnosti predstavujú mikrosiete základný stavebný prvok inteligentných sietí. „Pre developera sú naše skúsenosti s efektívnym návrhom sietí a celej infraštruktúry parku veľmi cenné. Pre zákazníkov je zasa veľkou výhodou, že vyriešia všetko ,pod jednou strechou‘. Prístup prevádzkovateľa parku je zameraný na spokojnosť klienta viac ako u tradičných energetík, ktoré obsluhujú státisíce zákazníkov,” ozrejmuje problematiku Michal Kolimár s tým, že zdrojom elektriny v miestnych sieťach môžu byť napríklad aj bioplynové stanice alebo solárne panely. To znamená možnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie, menšiu záťaž pre životné prostredie a zníženie vplyvov klimatickej krízy na našu planétu. Ide o celkom nový koncept smerovania energetiky v globálnom meradle. „V tejto oblasti dokážeme sami vybudovať a už v súčasnosti aj prevádzkujeme rôzne typy energetických zdrojov, napríklad fotovoltické elektrárne alebo kombinovanú výrobu elektriny a tepla.“

Vďaka spolupráci s PPA Power DS môže developer či vlastník priemyselného parku efektívne znižovať náklady na energie, optimalizovať ich odber a generovať tak zisk, benefity a synergie z prevádzky miestnej distribučnej siete, ktoré by inak nezískal. Medzi úspešné projekty, ktoré firma aktuálne spravuje, patrí napríklad distribučná sieť najväčšieho bratislavského nákupného centra, viacerých obchodných centier, hotelov a najmä distribučné siete priemyselných parkov, kde sa vyrábajú automobilové komponenty v režime Just-in-time pre viaceré slovenské automobilky.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest