ESA logistika v distribučním centru pro síť Žabka zajišťuje příjem, skladování, vychystávání a následně expedici zboží

Centralizace logistiky a nákupu zvyšuje flexibilitu a zpřesňuje závozy

Společnost Tesco Franchise Stores ČR provozuje maloobchodní síť Žabka, která má aktuálně v osmi krajích 111 prodejen, přičemž většina jich je v Praze a Středočeském kraji. Žabka prostřednictvím svého partnera, společnosti ESA logistika, zásobuje také deset partnerů velkoobchodně. K tomu, aby mohly být zajištěny bezproblémové dodávky v přesně daných časech, byla nutná centralizace logistiky a nákupu, což mělo vliv zejména na vyšší flexibilitu a přesné plánování závozů.

Mimo dosud hlavní region, tedy mimo Prahu a Středočeský kraj, se počet prodejen Žabka postupně zvyšuje. Žabka expanduje jak v Praze a Středočeském kraji, tak i v některých dalších regionech, ve městech, která mají kolem sto tisíc obyvatel. Otevřeny tak byly např. prodejny v Brně, Pardubicích, hledají se prostory a partneři, kteří by franšízu vedli, např. v Hradci Králové a v Plzni. V některých krajích prodejny Žabka nejsou, např. v Ostravě, Olomouci a dalších velkých městech. „Čím dále jsou prodejny od našeho distribučního centra v Jažlovicích, tím náklady rostou. Někdy mohou dokonce převýšit cenu převážených produktů. Možná je to do budoucna otázka hledání synergií,“ říká Aleš Lysek, manažer komerčního oddělení, zásobování a marketingu společnosti Tesco Franchise Stores ČR. Doplňuje, že kdyby síť měla mnohem více prodejen na Moravě, bylo by ke zvážení využití dalšího distribučního centra.

Partner pro skladování i dopravu

Pro to, aby byla logistika potravin skutečně efektivní, bylo nutné mít zkušeného partnera, který je schopen realizovat nejen veškeré závozy, ale také kompletní skladové procesy. Byla vybrána společnost ESA logistika, která provozuje centrální distribuční sklad v Jažlovicích. Ten funguje na principu multiklientského řízení, síť Žabka tak profituje z výhod sdílení skladovacích ploch, pracovní síly, dopravy a distribuce. „Před lety na začátku spolupráce jsme ladili jednotlivé procesy a vše nastavili tak, aby bylo co nejefektivnější,“ popisuje Aleš Lysek.

ESA logistika v distribučním centru zajišťuje příjem, skladování, vychystávání a následně expedici zboží. „Některé obchody je nutné zavážet denně, protože jejich skladové prostory jsou minimální,“ uvádí Aleš Lysek. Firma zajišťuje skladování ve více teplotních režimech. Dbá na všechny technické, legislativní a další potřeby pro skladování a expedici, zpracovává také detailní reporting. Měsíční obrat je více než 150 000 krabic. Pro Žabku je v distribučním centru přijímáno zboží od více než sta dodavatelů, kteří dodávají 2500 položek, z toho 600 v chlazeném a 1900 v suchém režimu. „Obrátkovost zboží je velká, sklad se během měsíce otočí až třikrát. Dbáme na efektivitu skladových manipulací i plánování závozů. Vše má svůj řád. Na některých paletových místech jsou i tři čtyři produkty v několika krabicích. Bylo proto potřeba detailně nastavit WMS tak, aby nedocházelo k chybám při naskladňování a vyskladňování,“ konstatuje Štěpán Dlouhý, provozní ředitel společnosti ESA logistika.

Závozy v režimu D a D+1

Denně se ve skladu Esy pro síť Žabka vychystá průměrně 6600 krabic, přičemž flexibilita pickingu je zajištěna od 4000 do 9000 kusů denně. V rámci pickingu v distribučním centru probíhá shromáždění zboží podle objednávky, kontrola a označení kompletnosti podpisem pickera, balení pro dopravu a umístění adresy prodejny. Příprava distribuce spočívá v předání požadavků dopravnímu dispečinku, vytvoření denního plánu závozů pomocí softwaru, který určí ideální trasy a techniku. ESA logistika plánuje a realizuje veškeré závozy. V průměru proběhne 60 cest denně. Jde o tři kola závozů s využitím dvaceti vozů. Závozy jsou realizovány v režimu D a D+1. Uzavření denních objednávek je ve 14.00. Systém WMS, do něhož prodejny zadávají objednávky, slouží k administraci a komunikaci, včetně řešení reklamací. WMS eviduje a řídí pohyb zboží od příjmu do skladu přes vydání až po dodání na prodejnu.

K distribuci do obchodů se používají vozy s kapacitou 8–12 palet s chlazeným nákladovým prostorem. Je nutné respektovat dopravní a časová omezení, např. v centrech měst. V prodejně ihned probíhá kontrola zboží. Vratné obaly, palety a vrácené zboží řidič přebírá zpět při vykládce v obchodu. „Sledujeme, že stále narůstá objem chlazeného, tedy čerstvého zboží. V obchodech nemáme pevné planogramy, jednotlivé objednávky závisí na franšízantovi. Ten má navíc možnost náš sortiment doplnit lokálním sortimentem. Když je například v místě jeho působení vyhlášený pekař, není důvod, aby od něj franšízant, pokud chce, neodebíral,“ uvádí Aleš Lysek.

Zvýšení kapacity logistiky

Distribuční logistika je založena na multiklientské bázi a zákazníci mají individuální nároky na kvalitu, dohledatelnost zboží a na jeho identifikaci. Proto je nutné zajistit a uchovávat informace o tom, jakým způsobem zboží procházelo skladem, respektive distribuční síti a stejně tak kam bylo zavezeno. S tímto vším musí umět WMS pracovat a vytvářet reporty. Protože maloobchodní síť Žabka bude i nadále expandovat, musí se počítat s tím, že i kapacita logistiky se bude navyšovat. Může jít až o desítky procent nových obchodů v síti, pro které bude potřeba zajistit jak skladování, tak distribuci.

Je zřejmé, že skladování a distribuční model je nastaven nadčasově, což logisticky umožní pokrýt další expanzi sítě.

„Objednávky zadávány přímo do WMS“

Žabka využívá náš informační skladový systém (WMS), není tedy potřeba využívat standardní EDI komunikaci – objednávky jsou zadávány přímo do našeho WMS systému. Jakmile pracovník obchodu objednávku zadá, ihned ji vidíme. Po uzavření objednávek v daném dni začne plánování aktivit ve skladě, které závisí na objednaném zboží a jeho objemech, což souvisí i s plánováním dopravy. Každý den je jiný. Každý z obchodů má svůj závozový den a v něm dokonce své časové okno, které je dvě hodiny před závozem navíc potvrzeno SMS zprávou.

„Distribuce v jednorázových i vratných obalech“

Z distribučního centra do obchodů vyrážejí jak malá auta, tak velká, která mohou putovat přes další depa, kde se následně pro poslední míli používají již menší nákladní automobily. Nejvíce náročné je zavážet v centru Prahy. Především v Praze se k závozům používají menší automobily, musí být totiž respektovány například omezení tonáže. Řidiči zavážejí zboží až na prodejnu a předávají ho zaměstnancům, kteří provádí jeho kontrolu a přejímku. Na jednom automobilu se přitom zpravidla nachází zavážka i pro více obchodů, včetně chlazeného i nechlazené zboží. Zboží se zaváží jak v jednorázových, tak vratných obalech, které si zase řidič zpětně nakládá a vrací je do skladu či dodavatelům.

Článek připravil Petr Neckař

 

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest