Continental Automotive Systems Slovakia sa zameriava na výrobu vysokovýkonných brzdových strmeňov a elektronických parkovacích bŕzd pre popredných automobilových výrobcov na celom svete.Zamestnáva v súčasnosti viac ako 1200 zamestnancov. Firma sa obrátila na spoločnosť Jungheinrich s požiadavkou na naprojektovanie skladového priestoru s čo najväčšou hustotou naskladňovaných jednotiek.

 

Spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakiaso sídlom vo Zvolene je aktuálnym lídrom v rámci obchodnej jednotky hydraulické brzdové systémy. Jeho súčasťou je úspešné, rýchlo expandujúce výskumno-vývojové centrum, ktoré patrí k najväčším svojho druhu na Slovensku. Viac ako 200 inžinierov, špecialistov, pracuje na aplikačnom vývoji brzdových systémov pre budúce nové modely áut pre renomovaných svetových výrobcov. Aj preto sa firmav roku 2016 po realizácii tendra obrátila na z technického i z komerčného hľadiska úspešnú spoločnosť Jungheinrich, aby jej naprojektovali dve plnoautomatické paletové silo vo Zvolene. Hlavnou motiváciou bola snaha o využitie maximálnej dostupnej stavebnej výšky, nakoľko skladová kapacita konvenčných skladov by nepokryla potreby Continental Automotive Systems Slovakia pri jej raste a stala by sa možno brzdou pri ďalšom rozvoji.

 

Ideálne riešenie z dielne Jungheinrich

Spoločnosť Jungheinrich priniesla v priebehu zopár mesiacov niekoľko návrhov ako sa vysporiadať s potrebami zákazníka. Medzi nich patrilo napríklad aj riešenie skladu s veľmi úzkymi uličkami s použitím systémových vozíkov EKX 516. Takýto systém už zákazník niekoľko rokov využíval, takže si bol vedomý tak jeho výhod, ako aj limitov – minimálne čo sa týka využiteľnej výšky skladu.Nakoniec aj vďaka vtedajšej situácii na trhu práce, ktorá zvyšovala atraktivitu plne automatizovaných paletových skladov a ľahšie odôvodňovala zvýšené investičné náklady, si vybral partner technológiu paletového sila (HBW/ASRS). A v tomto prípade sa rozhodlo dokonca pre stavbu dvoch plne automatických paletových skladov.Rozhodnutie prišlo v decembri 2017, pričom samotný štart prác na daných inštaláciách nastal v januári 2018.

 

Regálová konštrukcia z tisíc ton kovu

Ako vyzerajú hlavné parametre jednotlivých skladov? Pre SILO 1 – sklad odliatkov bolo nutné dosiahnuť kapacitu pre 8628 paliet, pričom rozmery samotného skladu saustálili pri nasledujúcich číslach: 60m x 24,5m x 27m. SILO 2 – určený ako sklad pre komponentov a hotových výrobkovmal byť väčší. Cieľom bolo dosiahnuť uskladnenie 9690 paliet. Rozmery skladu napokon získali parametre: 86m x 23m x 28m.Pri realizácii projektu sa spolu použili osem žeriavových zakladačov, pričom regálové systémy sú v konfigurácii ako s jednou, tak aj s dvojitou hĺbkou zakladania paliet. Na stavbu samotnej regálovej konštrukcie sa použilo takmer 1 000000 kg kovu.

„Z technického hľadiska spĺňajú obe silávšetky kritériá,ktoré sme potrebovali aj požadovali od nášho partnera. Z časovéhohľadiska bola realizácia náročná, aj preto došlo v rámci celého projektu k určitému meškaniu.Bola to výzva tak pre nás, ako aj pre spoločnosť Jungheinrich, aby sme spoločne zabezpečili stabilitu systémov 24 hodín každý deň v týždni, čo je kľúčové pre nepretržitú výrobu a vývoz pre zákazníkov. Treba podotknúť, že ide vlastne o prvý takýto projekt na Slovensku. Sme hrdí na to, že sme všetko úspešne dokončili. Obe plne automaticképaletové sklady sme už dokonca uviedli do prevádzky – prvýv marci 2019 a druhýv októbri 2019,“ dodáva JoergRosenland, head of plantsupplychainmanagement Continental Automotive Systems Slovakia.

 

Automatizácia a digitalizácia ruka v ruke

Daná inštalácia jasne svedčí o tom, že automatické paletové silá nie sú len niečím, čo sa objavuje na stránkach odborných tlačených médií, ale v skutočnosti ide o súčasné, atraktívne riešenie aktuálnych skladových potrieb zákazníkov.Medzi ich hlavné prednosti patria okrem iného najefektívnejšie využitie podlahovej plochy, možnosti stavby regálovej konštrukcie až do výšky 45 metrov či vysoká miera úspor personálnych nákladov.

Netreba zabúdať ani na schopnosť využitia inak nevyužiteľného vertikálneho skladového priestoru, na zlepšenú ergonómiu a bezpečnosť, čo vedie k menšiemu počtu nehôd či v neposlednom rade na zvýšenú priepustnosť systému. „Výhodou, samozrejme, je aj menej pracovných obmedzení z dôvodu nedostatku pracovných síl, zvýšená presnosť v manipulácii s paletami, nízka miera chybovosti či celková finančná efektivita voči ostatným riešeniam s rovnakým počtom skladovaných jednotiek,“ dodávaLucia Baloghová, marketingový koordinátor spoločnosti Jungheinrich.

 

 

Podľa JoergRosenlanda výhodami vybudovania plne automatických paletových skladov je hlavne eliminácia externých skladov, zabezpečenie automatizácie celého materiálového toku v rámci projektov pod štítkom „Model Plant Industry 4.0“ pre Continental Automotive, ako aj lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov. „Samozrejme, ide o vytvorenie moderného pracoviska, ktoré zvyšuje efektivitu práce v našom závode. Naša spoločnosť mieni naďalej pokračovať v automatizovaní tak materiálových, ako aj informačných tokov. Digitalizácia je základom dostupnostiúdajov aj pre zlepšenie všetkých procesov,“ konštatuje JoergRosenland.

 

Dobré rady pre klientov

Medzi odporúčaniami spoločnosti Jungheinrich pre zákazníkov s podobnými potrebami je hlavne, aby plánovali podobné projekty s dostatočným predstihom. Sklady, ktoré vyrástli pre potreby Continental Automotive Systems Slovakia, sú výhodné najmä pre spoločnosti so stabilným business plánom a so zavedenými procesmi. Pri realizácii projektov je potrebný vysoký stupeň súčinnosti viacerých dodávateľov a nutný vysoký stupeň súčinnosti zákazníka a generálneho dodávateľa. Treba však počítať aj s možnými obmedzeniamipri danej lokalite a inými externými podmienkami, napríklad s riešeniami potrebných dokumentácii s leteckým úradom alebo či brať do úvahy špecifiká geo podložia.

 

Článok pripravil Tomáš Szmrecsányi

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest