Celkem devět speciálních komponentů pro plynové elektrárny, které byly vyrobeny v České republice, dorazilo nedávno do svých destinací v Perském zálivu a ve východní Asii.

Příprava projektu pro japonského zákazníka trvala dva a půl měsíce a úkolem pro DB Schenker bylo doručit devět dílů pro plynové elektrárny ve Spojených arabských emirátech a Číně. Odborníci pro nadměrné přepravy museli při plánování brát v potaz hlavně různé rozměry přepravních kusů, které u některých dosahovaly šířky až 735 centimetrů. Plánování trasy a získání potřebných povolení trvalo měsíc, podstatný byl také souhlas Policie ČR, která pak celý transport doprovázela.

Uvedená šířka nákladu ztěžovala přímou silniční přepravu do námořních přístavů, a tak měly komponenty první úsek své dlouhé cesty absolvovat po řece. Obvyklá cesta po Labi do Hamburku a dále do přístavů v Rotterdamu a Antverpách byla kvůli nízké hladině pro nákladní plavbu dlouhodobě nevhodná. DB Schenker se však říční přepravy nechtěl vzdát, a naplánoval proto alternativní trasu přes Dunaj.

Náklad zabalený v celodřevěných přepravních bednách se tedy silnici na cestě do Bratislavy přeci jen nevyhnul – v tamějším přístavu byl přeložen do říčních lodí a vypraven do jednotlivých námořních přístavů k lodění. Po vyjednání speciálních podmínek u rejdařů putovaly díly na námořních kontejnerových lodích z Rotterdamu, Hamburku a Konstanty do finálních destinací.

„Část nákladu putovala přes terminál DB Schenker v černomořském přístavu Konstanta, čímž jsme zákazníkovi ušetřili přibližně měsíc z celkového času přepravy,“ říká Pavel Trnka, manažer nadrozměrných přeprav ve společnosti DB Schenker.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest