Automatizace je realitou a znamená celou řadu řešení

Způsob manipulace se zbožím ve skladech, zejména vychystávání a řízení skladových zásob, se zásadně mění. V interview  jsme o tom hovořili s Petrem Švejnohou, jednatelem a obchodním ředitelem společnosti STOW ČR.

Můžete nastínit hlavní trendy dneška v oblasti skladových regálů a regálových systémů? Který z nich je z vašeho pohledu nejpodstatnější?

Trendy ve skladování, pokud jde o konstrukci regálů, se za posledních několik desítek let příliš nezměnily. Nezměnily se zásadně ani skladované jednotky, tj. různé typy palet skladovaných v paletových regálech, anebo jiné zboží, které se skladuje například v regálech policových, konzolových, vjezdových apod. Co se ale zásadně mění, je způsob manipulace, zejména vychystávání a řízení skladových zásob. Vše souvisí s rostoucím tlakem na rychlost dodání velkého počtu zakázek s nízkou chybovostí, s co nejmenšími mzdovými náklady, které při chronickém nedostatku pracovních sil neustále rostou a v neposlední řadě souvisí s lepší návratností vynaložených prostředků pro zvýšení efektivity v intralogistice.

Je v Česku automatizace ve skladech již nyní obvyklou realitou, nebo jde stále spíše o „hudbu budoucnosti“?

Automatizace není ve skladech už vůbec abstraktní záležitostí. Pod pojmem automatizace si můžeme představit celou řadu řešení, od relativně jednoduchého systému dopravníků až po složitý plně automatizovaný systém de-paletizace, skladování a vychystání zboží s minimálním podílem lidské práce. Nejčastěji se setkáváme s požadavkem na odbourání časů, které skladníci tráví naprosto neefektivním chozením po skladu, kdy přemisťují zboží z místa na místo.

Pokud určitá firma přemýšlí o tom, jak zlepšit/zefektivnit své skladování, co byste jí, respektive jejímu vedení, poradili? Jak by měli dále postupovat?

V prvé řadě je potřeba se poradit s někým, kdo v tomto oboru má nějaké zkušenosti, navštívit referenční firmy, posbírat zkušenosti těch, kteří si již svojí cestičku tzv. „vyšlapali“. Je potřeba si připravit data, tj. co se skladuje, kolik se toho skladuje, strukturu sortimentu, rozděleného na A, B, C dle obrátkovosti, dodacích termínů apod., a to vše s výhledem na několik let dopředu. Podle toho, s ohledem na prostorové a hlavně finanční možnosti, pak vymyslet takové řešení, které podá nejlepší poměr „výkon-cena“. Někdy je to řešení jednoduché, někdy se čelí větším výzvám.

Která průmyslová odvětví jsou z hlediska poptávky po vašich řešeních pro vaši firmu momentálně klíčová? A které odvětví třeba nyní pro vás ještě není tak důležité, ale očekáváte, že jeho význam do budoucna výrazně poroste?

Klíčovým odvětvím v ČR stále zůstává automotive, i když v minulých měsících tento sektor poněkud ochladl. To pocítily i logistické firmy na toto odvětví navázané, nicméně buďme optimisty, automobily se budou vyrábět i nadále. Dalším velmi rostoucím odvětvím jsou e-shopy, kde se klade velký důraz na dostupnost a rychlost. Nelze opomenout ani výrobní firmy, kterých u nás není málo a které také potřebují skladovat své produkty nebo vstupní materiál. Potýkají se se stejným nedostatkem pracovních sil a tlakem na cenu, což v konečném důsledku nutí většinu z nich přemýšlet o efektivitě i ve skladech.

Můžete zmínit a stručně popsat nějakou zajímavou/inovativní realizaci uskutečněnou vaší společnosti v poslední době?

Napadá mě například projekt NEPOINT v Nehvizdech, kde využívají řadu typů regálových systémů od klasických paletových regálů obsluhovaných retrakem, přes klasické paletové regály obsluhované systémovým vozíkem až po radio-shuttle systém Stow Atlas, dále plošiny, policové regály a nově jsme před dokončením systému vychystávání pomocí dopravníků. Zákazník použitím dopravníkového systému zkrátí skladníkům jejich trajektorie o dlouhou řadu kilometrů denně. Pro plánovaný nárůst zakázek si tedy vystačí se stávajícím personálem. V tom spatřuje největší přínos pro své podnikání.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest