Distribuce piva v digitální době. V Prazdroji využívají novou mobilní platformu

Pivo je v tuzemsku považováno za nápoj veskrze tradiční. Současně ovšem platí, že distribuce zlatavého moku musí jít s dobou. Své o tom vědí v Plzeňském Prazdroji, kde nedávno nasadili novou mobilní platformu pro efektivnější distribuci a usnadnění práce řidičů.

Plzeňský Prazdroj, který je už přes dva roky součástí skupiny Asahi Breweries Europe, dodává své pivní značky napřímo téměř 40 000 provozovnám v Česku i na Slovensku. Společnost rozlišuje primární přepravy, které realizuje velkými kamiony, a přepravy sekundární, pro něž používá kamiony menší. Zmíněných čtyřicet tisíc zákaznických míst v ČR a na Slovensku obsluhuje prostřednictvím sekundární distribuce. Každý den probíhá proces, kdy jsou objednávky „překlopeny“ do dodávek a na základě dodávek je naplánován rozvoz. Pro plánování firma využívá systém Plantour. Rozvozový plán pak dostávají smluvní dopravci, kteří rozvážejí zboží z regionálních dep. Pro rozvozy mají dedikovanou kapacitu aut a posádek, která se navyšuje v letním období. Je to několik set aut a v rámci nápojářské logistiky jde o nejrozsáhlejší operace na českém a slovenském trhu.

Skok do nového věku

V uplynulých třech letech v Plzeňském Prazdroji transformovali systém řízení zákaznické distribuce. Jak sami zástupci společnosti obrazně uvádějí, posunuli jej z dvacátého do 21. století.

Marek Prach, ředitel supply chain pro Českou republiku a Slovensko v Plzeňském Prazdroji, neskrývá radost, ba nadšení z nového řešení. Řidiči přešli z PDA zařízení na chytré mobilní telefony, což se ukázalo jako onen příslovečný krok, či dokonce skok do budoucnosti. „Jen málokdy se stane, že projekt přinese tolik zlepšení v několika oblastech zároveň – v nákladech, zákaznickém servisu i v uživatelském rozhraní pro řidiče. V nákladech proto, že mobilní telefony jsou výrazně levnější než dříve používané PDA. V zákaznickém servisu proto, že máme pro naše zákazníky transparentní informace o jejich dodávkách v reálném čase. A v uživatelském rozhraní pro řidiče proto, že zaškolování nováčků probíhá teď násobně rychleji a snadněji než dříve,“ vysvětluje Marek Prach. Místo jednoho a půl až dvou měsíců trvá nyní zaškolení nových pracovníků jen jeden a půl až dva dny, tedy přibližně dvacetinu předchozí doby.

Dramaticky se zrychlila i komunikace řidičů se zákazníky. Namísto čtyř až šesti telefonátů a hledání v systému stačí nyní jeden telefonát a jedno kliknutí. Vše je tedy pětkrát jednodušší. A aby toho nebylo málo, uvedená inovace přináší i úspory. Náklady na pořízení klesly z 25 000 korun za PDA na 5000 korun za mobil, což je o 80 procent méně.

„Naše nová mobilní platforma představuje výrazný krok dopředu pro naše zákazníky, pro naše dopravce i pro nás,“ oceňuje Marek Prach. Mobilní aplikace zrychlila a zjednodušila práci řidičů a v kombinaci s „kontrolní věží“ (Control Tower), jež zajišťuje plánování, dispečink, dohledatelnost a monitoring, zároveň firmě dává možnost sledovat stav dodávek v reálném čase.

Plány na další rozvoj

Zástupci Plzeňského Prazdroje hovoří o skokovém zlepšení v řadě oblastí fungování podniku. Ať už jde o výše zmíněné zaškolení a motivaci řidičů, zrychlení komunikace, zkrácení administrativního času u zákazníka či celkové zvýšení úrovně zákaznických služeb. Významným přínosem je i úspora za používaný hardware i software. A podstatná je rovněž skutečnost, že jde platformu perspektivní pro nadcházející roky.

„Do budoucna nám nová mobilní platforma dává řadu dalších možností, které plánujeme rozvíjet,“ poznamenává Marek Prach. Plzeňský Prazdroj chce ještě více zefektivnit řízení nakládky a vykládky (Yard Management System), dále zlepšovat sledovatelnost dodávek (tracebility) nebo posílit bezhotovostní a bezpapírové procesy.

 

„Pro řešení operativy i dlouhodobou optimalizaci“

Dat bude vždy víc, než člověk dokáže vyhodnotit, a mobilní aplikace generuje kvantum transakčních dat, která jsou spíše pro operativní rozhodování. Zároveň nám mobilní aplikace dává i určitá servisní KPI – například lepší informace o přesnosti dojezdů. Naprosto fenomenální u této aplikace je to, jak dokáže pracovat s různými detaily náhledu. Z manažerského pohledu lze vidět KPI v agregované podobě a zároveň z provozního pohledu lze vidět výsledky jednotlivých dodávek a zákazníků. Tyto informace nám umožňují řešit jak operativní situace, tak pracovat na dlouhodobé optimalizaci.

 

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest