Přepravní společnost VCHD Cargo zveřejnila výsledky svých opatření pro úspornou jízdu. Zásluhou přísných interních směrnic tato česká firma ročně uspoří přes 11 milionů korun na pohonných hmotách a především o 6,2 procent sníží svoji uhlíkovou stopu.

 

Vozidla VCHD Cargo jsou na cestách po celé Evropě téměř každý den, a tak mezi hlavní priority společnosti patří neustálá optimalizace přeprav. Na pravidelných linkách průběžně reviduje svoje přepravní trasy s cílem redukovat počet prázdných kilometrů, společně se svými zákazníky pracuje na co nejefektivnějším využití ložné plochy a své řidiče motivuje k úsporné jízdě. „Pro naše řidiče jsme stanovili zásady úsporné jízdy a máme nástroje na sledování jejich dodržování,“ vysvětluje Pavel Sirotek, ředitel VCHD Cargo, a dodává, „patří sem minimální doba překročení vysokých otáček motoru, využití volnoběhu a jízdy na tempomat, způsob brzdění a samozřejmě i dodržování povolené rychlosti a další.“ Za úspornou a ekologicky ohleduplnou jízdu jsou řidiči podle interní směrnice odměňováni. Bezpečné řízení je podle Pavla Sirotka alfou a omegou a pro každého řidiče samozřejmostí.

 

„K našemu předmětu podnikání přistupujeme s respektem a ohledem na naše okolí a učíme tomu i všechny naše kolegy,“ vysvětluje dále Pavel Sirotek. Společnost využívá vozovou techniku těch nejvyšších emisních norem a většinu přeprav realizuje ve výměnných nástavbách, které umožňují vyšší využití ložné plochy. Na své pobočce v Havlíčkově Brodu kromě toho využívá alternativní zdroj energie z vlastní fotovoltaické elektrárny.

 

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest