V FMCG zajišťujeme celý tok zboží od výrobce ke spotřebiteli

V exkluzivním interview pro webový portál ProjektLogin.com hovoří Josef Pešek, obchodní ředitel společnosti HOPI, o aktuálních příležitostech i hrozbách logistického byznysu.

Jakým hlavním výzvám podle vás v dnešní době čelí logistické firmy, jako je HOPI?

Patří k nim kromě nedostatku zaměstnanců rostoucí vstupní náklady, konkrétně zdražení pronájmů skladových prostor od developerů či rostoucí cena energií. Obvyklou realitou je dnes také nedostatek skladovacích kapacit v lukrativních oblastech nebo nedostatek datových podkladů k efektivnímu plánování. V daném ohledu můžeme mluvit o velkém potenciálu pro zúžení skladové zásoby, rychlejší obrátku, optimální využití lidských zdrojů a plynulejší implementaci nových logistických projektů.

Je možné říci, která oblast z těch, jimiž se vaše společnost zabývá, je nejperspektivnější?

Za perspektivní považujeme přesah do celého supply chainu v rámci odvětví potravinářského FMCG, kdy jsme schopni realizovat celý tok zboží od výrobce ke spotřebiteli. Jako případovou studii lze uvést integraci výroby UGO do distribučního centra HOPI Jažlovice, jde o synergii výroby v místě logistického uzlu.

Na letošním kongresu EASTLOG jste prezentovali HOPI CEE Fish Hub jako komplexní řešení dopravy a zpracování ryb pro střední a východní Evropu. To je také zajímavý projekt…

Týdně projde přes HOPI Fish Hub zhruba 350 tun mořských ryb a živočichů. Aktuální novinkou dotýkající se B2C gastro segmentu je projekt ve spolupráci s nizozemskými dodavateli mušlí Prague Mussel Week.

Chystáte ještě pro letošek nebo příští rok nějaké větší investice?

Plánujeme podstatnou obměnu manipulační techniky a chystáme také robotizaci na úrovni VAS (copacking). Realizujeme výstavbu zázemí pro potravinářskou výrobu v našem distribučním centru. V rámci pilotního projektu začneme využívat tahače s pohonem na LNG. A v neposlední řadě stojí za zmínku plánovaná developerská výstavba v rámci distribučního centra Prostějov.

Jak daleko jste v digitalizaci a automatizaci vašich logistických provozů? Nakolik již dnes využíváte roboty? Plánujete jejich masivní nasazení?

Důležitou inovaci představuje eDriver – tedy naše interně vyvinutá aplikace na monitoring toku zboží v rámci paletové distribuce. Centrální monitoring průchodu zakázky firmou umožňuje sledování průběhu zpracování objednávky od příjmu až po expedici v reálném čase. A v naší dceřiné firmě Hollandia v Karlových Varech je robotizace již na pokročilé úrovni (více viz https://www.svetbaleni.cz/2019/02/22/hollandia-vyuziva-robotizovane-pracoviste-pro-mix-produktu/)

Pociťuje i vaše společnost v současnosti nedostatek pracovních sil? Jaký máte recept na úspěšný nábor nových zaměstnanců a na udržení těch stávajících?

Jako každá společnost v současnosti pociťujeme nedostatečný počet i kvalitu pracovní síly. K našim interním opatřením pro manuálně pracující zaměstnance patří mj. nastavení kariérního růstu a progresivní ohodnocení dle pracovního výkonu. V rámci dlouhodobé strategie rozvíjíme progresivní nástroje na akvizice talentů, včetně využití business inkubátoru.

 

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest