Contera patří v tuzemském průmyslovém developmentu mezi velmi aktivní hráče. V ostravském Hrušově zahájí stavbu svého čtvrtého průmyslového parku. „Nedostatek pracovních sil je v České republice známým trendem, a proto se snažíme budovat naše parky tam, kde klienti pro svůj business pracovní síly najdou,“ vysvětluje v rozhovoru Laurent Jechoux, obchodní ředitel společnosti Contera.

Jaké jsou z vašeho pohledu hlavní trendy v oblasti průmyslového developmentu v ČR?

Za nás bych na prvním místě uvedl udržitelnost. Naše parky stavíme tak, aby byly ekologické, šetrné k okolnímu prostředí, a hlavně, aby i technologiemi a designem vydržely desetiletí. Dalším trendem je snaha, aby se klienti, jejich zaměstnanci a zákazníci, kteří se v parcích pohybují, cítili příjemně. Snažíme se například zelené plochy modelovat a zeleň vybírat tak, aby naše parky dýchaly životem. Máme například zkušenost s revitalizací brownfieldů a tam je stav „před“ a „po“ vždy otočkou o 180 stupňů.

 

Nakolik perspektivní či výhodné je využití brownfieldů?

Každý brownfield má svá specifika v ohledu výhod a nevýhod. Brownfieldy mívají výhodnou polohu v rámci měst, silná bývá i okolní infrastruktura, a to jak dopravní, tak co se inženýrských sítí týče. Zásadní je, že zanedbané místo je ideální pro revitalizaci, rozvoj a nový život businessu a lidí. Nevýhodou brownfieldů bývá přítomnost zchátralých nepoužitelných staveb, odpadu po původní činnosti, se kterými je nutné se vypořádat. Finance vynaložené navíc ale mohou zatížit a prodražit celkový projekt. Mnohdy je totiž výsledkem předchozích aktivit i ekologická zátěž, kterou je nutné odstranit. Dále mohou být tyto lokality limitované z hlediska různých povolení.

 

Hodně se dnes hovoří o nedostatku pracovních sil, a to i v průmyslových parcích. Jak intenzivně pociťujete tento problém vy? Ovlivňuje negativně podnikání vaší firmy?

Nedostatek pracovních sil je v České republice známým trendem, a proto se snažíme budovat naše parky tam, kde klienti pro svůj business pracovní síly najdou. I z tohoto důvodu vybudujeme už druhý park v Moravskoslezském kraji, kde je nejvyšší nezaměstnanost. Přijde nám logické rozšiřovat naše aktivity právě tam. V jiných regionech sice nemusí být nezaměstnanost obecně vysoká, ale jsou v nich lokality, kde tomu tak je. Tam se tento princip dá také aplikovat. Ostatně klienti v našich existujících parcích to ocenili a využili toho.

 

Můžete stručně popsat přínosy partnerství mezi vaší společností a TPG Real Estate Partners, o kterém jste informovali letos na jaře?

Contera i TPG jsou dvě stabilní zavedené firmy, ze stability můžeme vzájemně těžit. Zásadním přínosem partnerství s TPG je pro Conteru kapitál, který za TPG stojí. Umožní nám naše parky dále rozvíjet, případně hledat další příležitosti na trhu a dále expandovat. Contera má pro TPG význam díky know-how, které na trhu s průmyslovými nemovitostmi máme. Jsme pro ně zárukou toho, že investované peníze se zúročí.

 

Jak jste spokojení s dosavadním průběhem letošního roku a jaké cíle máte pro celý rok 2019?

Letošní rok je pro nás zásadní z několika důvodů. Contera slaví 10 let na trhu. Když se nad uplynulou dekádou ohlédneme, máme být na co pyšní. Kromě již zmiňovaného partnerství, které se nám s TPG podařilo uzavřít, jsme rádi, že již brzy zahájíme stavbu našeho čtvrtého business parku v ostravském Hrušově. Počátkem roku jsme také změnili logo a vizuální identitu, s čímž souvisí přejmenování našich Green Square parků na Contera Parky.

 

Otázky kladl: David Čapek
Foto: Contera

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest