Gebrüder Weiss řídí sklady díky novému systému

Gebrüder Weiss používá k řízení svých skladových procesů nový globální „orangeWarehouse Management System“. Díky němu bude možné pracovat s komplexními informacemi, optimalizovat procesy, využít variabilních procesních modelů pro jednotlivé oblasti především nabídnout zákazníkům ještě vyšší flexibilitu a úroveň nabízených služeb.

„Náš systém oWMS je moderním nástrojem, zaváděným nejen v ČR, ale v celé síti Gebrüder Weiss. Jakkoli náš dosavadní systém poskytoval dostatečné informace pro řádné a efektivní vedení skladů a přehled o pohybu skladových položek, oWMS otevírá nové možnosti pro nastavení klientských procesů, výběr přepravních módů na základě definovaných kritérií a další úroveň optimalizace procesu doplnění zásob nebo zkrácení procesních intervalů,“ popisuje Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss Česká republika.

Systém oWMS přináší další zvýšení kvality logistických operací a novou úroveň řízení celého toku zboží. Oblast zboží kategorie ADR je díky oWMS monitorována ještě detailněji, přesněji a přehledněji než v systému dosavadním. K dalším výhodám oWMS patří také automatizované shromažďování údajů, které umožňuje pozdější zpětný přehled a zjednodušený reporting. Vedle podrobnějších, komplexnějších informací o zaskladněních jednotkách je systém také uživatelsky přívětivější než doposud používané řešení. Uživatel má možnost individuální úpravy dialogového okna, a to i na úrovni zákazníka. „Pro jakoukoli položku lze uložit neomezený počet verzí balení, které může skladový manipulant vybírat přímo na skeneru, a to jak v okamžiku příchodu zboží do skladu, tak i při expedici té které zásilky. Uživatel může rovněž vstoupit do virtuálního skladu a prohlédnout si konkrétních segmenty, třeba na úrovni jednotlivých úložných regálů –oWMS totiž poskytuje přehled aktuálního využití skladové kapacity včetně grafického zobrazení aktuálního využití jednotlivých skladových oblastí,“ dodává Kodada.

„Pro optimální využití plánovacích možností systému je extrémně důležité, aby byla v systému správně uložena a nastavena všechna tzv. hlavní data skladu. Jedná se například o rozměry skladových jednotek a skladových lokací. Správnost těchto údajů v systému je zásadní pro zajištění ukládání zboží takovým způsobem, který maximalizuje využití dostupných pozic nebo ploch. Kromě toho jsou v každé fázi procesu využívána základní položková data, jako hmotnost, skladovací třída, možnost stohování a řada dalších parametrů,“ říká Jan Kodada.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest