DHL Supply Chain zavádí do praxe vision picking

Česká pobočka společnosti DHL Supply Chain ukončila testování nové technologie vizuálně asistovaného vychystávání vision picking a zavedla ji do každodenního provozu v chebském distribučním centru. Nový systém umožní snížit spotřebu papíru až o 50 % a přispívá tak k plnění ekologického programu GoGreen společnosti. Dalšími přínosy jsou usnadnění práce operátorům, sledovatelnost pohybu zboží a snížení chybovosti při realizaci zakázek.

„Pro asistované vychystávání jsme zvolili brýle GlassEnterpriseEdition, které se v třífázovém testování osvědčily nízkou hmotností, optimální ergonomií a uživatelskou přívětivostí,“ říká Dalibor Ondra, který má na starost zavádění inovací ve společnosti DHL Supply Chain v České republice. „Systém byl postupně optimalizován a nakonec byl podroben uživatelským testům ve spolupráci s týmem zaměstnanců chebského skladu. Výborné výsledky a úspěšné absolvování všech zkoušek funkčnosti umožnily následné zavedení inovativního řešení do praxe,“ doplňuje Dalibor Ondra.

Brýle GlassEnterpriseEdition jsou propojeny se systémem řízení skladu a jednotlivým pracovníkům zobrazují přímo do jejich zorného pole pokyny pro vychystávání zboží – které zboží a z jakého místa ve skladu mají vzít a kam ho umístit na přepravní vozík, včetně toho, po jaké trase se mají ve skladu pohybovat. Případná chyba se operátorovi okamžitě zobrazí v brýlích. „Použitím technologie vision picking se z větší části odstraní nutnost tištění informací, optimalizuje se pohyb operátorů po skladu a zároveň se minimalizuje riziko chyb při vychystávání, protože systém uživatele k dalšímu kroku nepustí, dokud není chyba odstraněna. Po vychystání zboží probíhá zabalení a další zpracování zakázky obvyklým způsobem,“ vysvětluje Dalibor Ondra.

„Naši zaměstnanci, kteří se projektu účastní, si práci s chytrými brýlemi velmi pochvalují a v této technologii spatřují významný krok vpřed. Kromě usnadnění práce oceňují například i skutečnost, že je brýle při vychystávání hlídají, aby neudělali chybu,“ konstatuje Dalibor Ondra. „Do zásilek se tak dostane pouze zboží, které si zákazník skutečně objednal. Nižší chybovost pro nás znamená také příslib vyšší produktivity a spokojenost zákazníka.“

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest