Skupina ACO se pohybuje na světovém trhu s odvodňovacími prvky. Na jaře letošního roku otevřela ve svém závodu v Přibyslavi nové logistické centrum, do něhož investovala 170 milionů korun. „Specifikem pro logistiku v našem oboru je převážně délka výrobků,“ říká Jan Krajíček, ředitel logistiky společnosti ACO Industries.

Na výstavbě nového logistického centra jste pracovali několik posledních let. Můžete popsat jeho zrod?

Koncept logistického centra se zrodil v roku 2010, kdy jsme se dohodli, že chceme být výrobní i logistická firma s adekvátním servisem. Realizaci ale blokovaly nevyjasněné majetkové vztahy k pozemku, který byl zatížen církevními restitucemi. Museli jsme počkat na vypořádání státu s církví. Situace se vyjasnila před dvěma lety a začali jsme stavět. Koncept vycházel z našich předchozích zkušeností s logistikou a skutečnosti, že většinu našich zákazníků tvoří sesterské organizace.

Čelili jste během realizace nějakým omezením nebo změnám oproti původnímu plánu?

Samozřejmě že některé detaily bychom dnes udělali nepatrně jinak, ale dá se říci, že od začátku jsme stavěli bez kompromisů. Nejdříve jsme vytvořili koncepci vnitřního layoutu a následně jej opláštili. Velké diskuse panovaly ohledně využití VNA, běžných u velkokapacitních prostor. Pro náš sortiment se nakonec ukázaly jako neperspektivní, protože vyrábíme atypické, těžké a neskladné výrobky. Rovněž zkušenosti z Německa naznačily, že personálu se takový sklad obtížněji obsluhuje. S jistotou jsme také věděli, jakou skladovou kapacitu chceme pokrýt, a postavit větší halu by nebylo efektivní.

Co bylo na celém procesu nejsložitější?

Největší výzvou pro logistiku je stěhování za plného provozu, aniž by to ovlivnilo zákazníky. Spolehlivost našich dodávek je 99,7 procent a rádi bychom ji zachovali i v průběhu stěhování. Při tvorbě finálního layoutu jsme vycházeli ze zkušeností získaných v předchozích letech a dynamické simulace budoucího stavu výrobků, které budou prodávány. Od vzniku konceptu se ovšem strategie firmy mírně rozšířila. Vyrábíme a nově i skladujeme výrobkové portfolio s extrémním nárokem na skladovací prostory Jedná se o program ACO Pipe, který kromě tvarovek obsahuje i trubky dlouhé až šest metrů.

Budete vzhledem k většímu objemu dlouhých výrobků přidávat konzolové regály?

Měli bychom vystačit s tím, co máme. V regálovém systému jsou v nižších patrech rošty. Šířka regálového pole je 3,6 metru a jsme v něm schopni uskladnit přibližně třímetrový výrobek včetně obalu bez toho, aniž bychom zde potřebovali konzole. Nicméně máme konzolové regály, které mají průběžné police, a v nich můžeme skladovat cokoliv nad tři metry. Zatím nejdelší produkt, který jsme zkoušeli, měřil osm metrů.

Jaké jsou nosnosti regálů ve vyšších patrech?

Celý regálový systém je nastaven na jednotné nominální zatížení 800 kilogramů na europaletu. Naše výrobky obvykle nedosahují takové hmotnosti, například rošty ale ano. Nechtěli jsme tedy komplikovat systém ani nechávat na lidech, aby museli zvažovat, která část regálu je určená k vysokému zatížení. Hodnota vychází z logistické studie a do budoucna by parametry měly vyhovět dalšímu dynamickému růstu.

Celý rozhovor jste si mohli přečíst v SL 181/2019.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest