Developer a stavitel průmyslových zón Panattoni Europe výrazně uspěl ve třetím ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje, kterou vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Na slavnostním vyhlášení ve Valdštejnském paláci firma převzala cenu za vítězství v kategorii Nejlepší využití druhotných surovin ve stavebnictví. Odbornou porotu zaujala recyklace stavebního odpadu a jeho předpokládané využití na stavební materiál v připravovaném Panattoni Parku Ostrov North.

Nová průmyslová zóna vzniká revitalizací rozsáhlého brownfieldu, který na místě zbyl po uzavření závodu Škoda Ostrov na výrobu trolejbusů. Soutěž Přeměna odpadů na zdroje je určena firmám, školám a obcím a oceňuje inspirativní projekty hledající nové využití pro druhotné suroviny. Cílem je šetřit primární zdroje a přírodu.

„Jsme jedním z prvních velkých developerů průmyslových ploch, který se zaměřil na brownfieldy. V současnosti máme v České republice v přípravě přes 2 miliony metrů čtverečních těchto ploch. Ocenění od Ministerstva průmyslu a obchodu potvrzuje, že naše strategie certifikovat budovy již ve fázi výstavby ekologickou certifikací BREEAM a důsledně dbát na co nejnižší dopad na životní prostředí i okolí našich průmyslových zón je správná,“ komentuje Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni Europe pro ČR a Slovensko.

„Oběhové hospodářství není jen o zákonech, ale i o osobní odpovědnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu rozjíždí velkou osvětu a zapojujeme základní, střední i vysoké školy do soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. 126 soutěžících představilo úžasné projekty, MPO ocenilo ty nejlepší. Všem účastníkům gratulujeme,“ řekl v průběhu slavnostního vyhlášení vítězů ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Při revitalizaci ostrovského areálu se Panattoni Europe podařilo v souladu s požadavky České inspekce životního prostředí vytřídit a zrecyklovat rekordních 98,7 % demoličního odpadu, který tak nemusel být odvezen na skládku. Z tohoto objemu pak 96,7 % demoličního odpadu bylo zrecyklováno a upraveno přímo v areálu a bude použito jako náhrada za přírodní zdroje. Podařilo se tak zásadně snížit dopad na životní prostředí a nejbližší okolí.

V rámci počátečních sanací se přímo v areálu vytřídilo k ekologické likvidaci 12.700 tun nebezpečného odpadu dle typu kontaminace. Zbylo 106.400 tun demoličního odpadu. Developer plánuje k výstavbě průmyslové zóny znovu využít 103.000 tun recyklátu, který tak nahradí primární přírodní suroviny. Tím se pro představu uspoří jízda zhruba 10.300 nákladních vozů mimo areál.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest