Zajištění servisu vozíků inteligentní cestou

Nová mobilní aplikace Linde Service Manager umožňuje zadání požadavku na servis vysokozdvižných vozíků pomocí chytrého telefonu naprosto kdykoliv. Linde MaterialHandling nabízí svým zákazníkům přímou komunikaci se servisní sítí a stálý přísun aktuálních informací o stavu objednávky.

V případech, kdy je manipulační vozík mimo provoz, se počítá každá minuta, dokud ho servisní technik znovu nezprovozní. Tehdy je bezproblémová komunikace pro každého manažera flotily vozíků to nejdůležitější. Potřebuje rychle obdržet upozornění na vzniklý problém, mít přesné informace o aktuálním stavu zpracování a včas získat informaci o provedení servisního zásahu.

Aplikace od Linde MaterialHandling všechny uvedené kroky radikálně zjednodušuje. „Novou aplikací Linde Service Manager plně využíváme výhody digitalizace. Servisní požadavky jsou elektronicky zpracovávány od okamžiku zadání až po jejich vypořádání. To nám umožňuje urychlit celý proces zpracování objednávky. Je tak více transparentní a zajišťujeme i vyšší kvalitu služeb,“ vysvětluje produktová manažerka Susanne Roheová, která je v Linde MaterialHandling odpovědná za vývoj této aplikace pro smartphony.

Mobilní aplikace Service Manager je dostupná pro Android a iOS. Je možné ji bezplatně stáhnout z Google Play Store nebo Apple AppStore. Pokud je zapotřebí vytvořit servisní objednávku, řidič buď naskenuje QR kód vozíku, nebo vybere příslušný vozík ze seznamu. Pak závadu popíše, případně pořídí fotografii, která ji dokumentuje. Tyto informace jsou zaslány technikovi, který je odpovědný za flotilu vozíků. Technik buď požadavek zamítne, nebo jej odsouhlasí, a tím i zašle dále do servisní organizace Linde.

Aplikace pak informuje uživatele o všech dalších krocích, týkajících se zpracování jeho požadavku. Například kdy má očekávat příjezd servisního technika. Aplikace také umí zobrazit přehled všech aktuálních servisních zakázek a nadcházející události spojené s údržbou vozíku. „Transparentnost a přehled jsou pro manažery flotil vozíků velmi důležité. Tímto způsobem mohou přesně zjistit, které vozíky jsou v provozu a které naopak vykazují nějakou závadu, aby pak podle toho mohli plánovat pracovní úkoly,“ dodává Susanne Roheová. Aplikace také ukládá údaje o provozním stavu jednotlivých vozíků. Zelená tečka například označuje, že pro vozík neexistuje žádná otevřená servisní zakázka. Rovněž uvádí aktuální stav motohodin vozíku.

Uživatel může spolu s požadavkem na servis odeslat další doplňující informace a objednávku, pokud je třeba, upřednostnit. To je důležité, pokud je vozík například používán v důležité části výroby a není k dispozici odpovídající záložní vozík.

Aplikace Linde Service Manager umožňuje také přiřazení vozíků do specifických provozních zón. To je výhodné pro sledování pohybu vozíků ve větších provozech s různými pracovními oblastmi. Tato funkce pomůže uživateli rychleji nalézt konkrétní vozík flotily.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest