PDS – bezpečný přístup ke spádovým regálům

Provozovatel regálového zařízení je povinen zajistit bezpečnost práce svých pracovníků. To platí samozřejmě i pro přístup k regálům při opravách, údržbě a čištění prováděných ve spádových paletových regálech.

Společnost BITO LagertechnikBittmann v úzkéspolupráci s německým Institutem práce a zdraví (DGUV) vyvinula speciální soupravu pro bezpečný přístup kespádovým regálům (PDS). Tato souprava PDS Access Kit umožňuje bezpečný přístup do regálůs válečkovými dopravníky v případě poruchy, opravy či pravidelné údržby nebo čištění.

Souprava PDS Access Kit se nejčastěji využívá v případech, které všichni dobře známe – strečová fóliena paletě se uvolní a zůstane ve válečkových dopravnících. Průjezd palet je tak zablokován – vše sezastaví. Jak tedy vstoupit na spádový paletový regál bezpečně a bez rizika? Pomocí sady PDS AccessKit mohou pracovníci bezpečně vstoupit do regálu a bez rizika pracovat na válečkových dopravnících.

Mezi situace vyžadující vstup může být i poškození jednoho z válců, znečištění válečkových

dopravníků nebo provádění pravidelných údržbových prací, například na brzdových a nosnýchválcích.

Sada PDS Access Kit se podobá lezecké výstroji a skládá z pěti jistících háků easyHOOK, vyvinutých společností BITO-Lagertechnik, dále z pěti karabin s pojistkou twist lock, jištění proti pádu,sedacího úvazku, dvou blokovacích zařízení palet, pojistky separace pro FlowStop a z desek, kteréumožňují bezpečnou chůzi po válečkových dopravnících. V závislosti na hloubce kanálu a počtu palet,které se skladují za sebou, je možné základní vybavení rozšířit navíc o spojovací desky, další jistícíháky easyHOOK a karabiny s pojistkou twist lock.

Díky testovaným a certifikovaným jistícím hákům easyHOOK, karabinám s pojistkou twist lock, jištěníproti pádu a sedacímu úvazku je pracovník vždy jištěný ve všech patrech a na všech rámechspádového paletového regálu BITO jak při vstupu do regálu, tak i při provádění prací na místě.Protiskluzové desky sady PDS Access Kit se sestávající ze základní desky, montážní desky apříslušného počtu spojovacích desek. Protiskluzové desky se pokládají na válečkové dopravníky,navzájem se spojí a upevní, takže kanály jsou bezpečně schůdné.

V případě poruchy lze vadnou paletu a veškeré další skladované palety upevnit v kanálu díky

blokovacímu zařízení. Tím se zamezí dalšímu možnému pohybu zpravidla těžce naložených palet, abypracovníkovi při řešení problému a při jejím odstraňování v kanále nehrozilo možné nebezpečíposunu palet.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest