Ohodnoťte prihlásené inovácie!

Ďakujeme, že sa stávate súčasťou súťaže o najlepšie inovácie v logistike za minulý rok!

Hodnotenie prihlásených inovácií prebieha v 2 kategóriách:

 • Technická a technologická inovácia roku
 • Projektová inovácia roku

Nasledujúci dotazník Vám zaberie len pár minút, hodnotiaca škála je od 1 do 10, kedy 1 je najhoršie a 10 je najlepšie hodnotenie.

Vyhlásenie víťazov prebehne 11. apríla 2019 na Galavečere logistickej inovácie po skončení odborného programu fóra LOG-IN v Bratislave.

Nenechajte si ujsť túto príležitosť a REGISTRUJTE SA!

Tešíme sa na Vás!

 

Aké inovácie budete hodnotiť?

Súťaže sa zúčastní 13 inovácií zaradených do 2 kategórií:

KATEGÓRIA #1 Technická a technologická inovácia roku:

 • Autonómne vozíky AGV WEASEL®
 • Trans.eu Platform
 • ETV216i​
 • STC2B1A
 • HOPI roboti
 • GX Active Safety
 • SmartLocker
 • Dopravník – linka

 

KATEGÓRIA #2 Projektová inovácia roku:

 • Predajňa budúcnosti
 • Inteligentná intralogistika Smart Industry riešením EMANS
 • Datalogic Slovakias.r.o.
 • SILO Zvolen
 • HOPI CEE FISH HUB

Autonómne vozíky AGV WEASEL®

Kategória Technická a technologická inovácia roku
Inováci
a 1/13

Prihlasovateľ: SSI Schäfer Systems International s.r.o.

V roku 2018 uviedla spoločnosť SSI Schäfer na trh novú generáciu autonómnych vozíkov AGV WEASEL®  určených na automatizovanú prepravu drobného materiálu. Flexibilný systém WEASEL® zaručí efektívnu, bezpečnú a rýchlu dopravu prepraviek, kartónov a zaveseného tovaru s nosnosťou do 35kg. Rozmer ložnej plochy AGV je vhodný na štandardizovanú prepravku 600 x 400 mm. Celkový rozmer AGV je 810 x 420 mm a má polomer otáčania 600 mm. Tieto vlastnosti ho predurčujú na implementáciu a efektívnu prevádzku aj v stiesnených priestoroch výrobných a skladových hál. Systém dosahuje rýchlosť 1 m/s na trasách so sklonom až 20 percent.

Veľkou výhodou AGV WEASEL® je jeho navigácia. Trasa AGV je vytýčená páskou na podlahe ktorú je možné jednoducho prispôsobovať podľa meniacich sa potrieb klienta. Pod páskou sú umiestnené RFID tagy a tie navigujú vozík, t.j. predávajú pokyn na zastavenie, odbočenie, spomalenie či zrýchlenie.

Nie je tak potrebné mapovať celý sklad GPS bodmi a náročne programovať trasu AGV.

Klient dostáva k AGV riadiaci systém, tzv. Fleet controller ktorým je schopný riadiť celý systém. Programuje ním trasu, riadi počet AGV, nastavuje rýchlosť v jednotlivých segmentoch trasy, riadi miesta nakládky a vykládky. Prepojenie AGV vozíkov a Fleet controlleru zabezpečuje 5 GHz WIFI sieť a program sa inštaluje na bežný PC.

Samozrejmosťou je štandardný bezpežnostný systém, tzv. Safety Concept. Tento má tieto výhody:

 • Kontrola hmotnosti nákladu a možnosť obmedziť rýchlosť pri väčšej záťaži
 • Svetielka na čele indikujú smer jazdy
 • Infračervené snímače monitorujú trasu na podlahe a je možné nastaviť ich rozptyl
 • Snímače ihneď AGV zastaviaak zistia prekážkuv ceste
 • Možnosť prepojenia Fleet controlleru s EPS budovy

Môže mať prevádzkovú dobu až 16 hodín pri použití dobíjacích kontaktov priamo v podlahe. Šetrí tak prevádzkovateľovi čas aj priestor.

Nakládka a vykládka tovaru prebieha ručne, poloautomaticky alebo automaticky, vždy podľa konkrétnych požiadaviek klienta. Tieto stanice je možno prepojiť s dopravníkovým systémom klienta a zabezpečiť tak plno automatizovanú intralogistiku.  Implementácia systému je možná bez narušenia prevádzky klienta.

Vaše hodnotenie (1 je najhoršie, 10 je najlepšie):


Trans.eu Platform

Kategória Technická a technologická inovácia roku
Inovácia 2/13

Prihlasovateľ: Trans.eu, s.r.o.

Naša digitálna logistická platforma je v súlade s konceptom e-ekonomiky. Nástroj, ktorý spája všetky strany dodávateľského reťazca a umožňuje rýchlu komunikáciu s dodávateľmi bez použitia e-mailov, SMS a tabuliek. Komunita nákladnej dopravy je prepojená s celým trhom a overenými dopravcami. Platforma Trans.eu je databáza s viac ako 25 000 dopravnými spoločnosťami s flotilou viac ako 150 000 vozidiel. Táto skutočnosť nám umožnila vyvinúť jedinečnú službu: algoritmus, ktorý nepretržite spája dopravcov a ich vozidlá s odosielateľmi a ich nákladmi.

Platforma Trans.eu umožňuje integráciu:

 • s systémami ERP a TMS, ktoré v súčasnosti používajú výrobcovia a prepravcovia, a
 • s telematickými systémami používanými dopravcami.

Nové riešenie obsahuje prvky, ktoré sú kľúčové pre odosielateľov: optimalizácia dopravných procesov a stály prístup k overeným dopravcom. Účelom novej verzie logistickej platformy Trans.eu je automatizácia spolupráce na základe zmlúv so skupinami dopravcov. Umožňuje tiež riadiť implementáciu dopravných príkazov vrátane ich monitorovania a určovania stavu podobne ako tzv. aplikácie triedy TMS (Transport Management Systems).

Vaše hodnotenie (1 je najhoršie, 10 je najlepšie):


Reachtruck ETV216i

Kategória Technická a technologická inovácia roku
Inovácia 3/13

Prihlasovateľ: Jungheinrich spol. s r.o.

Reachtruck ETV216i je prvým vo svojej triede s plne integrovanou lítiovo-iónovou batériou. Toto zariadenie bolo od začiatku projektované ako zariadenie, ktoré bude využívať lítiovo-iónový pohon. Z tohto dôvodu bola batéria, ktorá je tradične umiestnená vedľa vodiča, zabudovaná do podlahy vo forme jednotlivých článkov a tým toto riešenie umožnilo zmenšiť rozmery celého zariadenia ako takého a zároveň znížiť jeho ťažisko, čo zvýšilo zostatkovú nosnosť. Vďaka novým rozmerom je vozík kompaktnejší a umožňuje lepšiu manévrovateľnosť v uličke. Ak sú uličky menšie, dochádza zároveň k zmenšeniu skladových priestorov a tým k úspore nákladov na celé skladovanie. Vďaka optimálnej konštrukcii zariadenia sa zvýšila rýchlosť zdvihu o 23% oproti predchádzajúcej generácii. Nové umiestnenie batérie zabezpečilo dokonalý výhľad na všetky strany, čo zvýšilo bezpečnosť v sklade. Aj napriek kompaktnejším rozmerom vozíka sa zväčšil pracovný priestor pre obsluhu a rozšírili sa možnosti nastavenia ergonómie v kabíne, čím sa zvýšil komfort práce so zariadením a zlepšili sa pracovné podmienky. So všetkými inováciami tak toto zariadenie tvorí špičku vo svojom segmente.

Vaše hodnotenie (1 je najhoršie, 10 je najlepšie):


STC2B1A

Kategória Technická a technologická inovácia roku
Inovácia 4/13

Prihlasovateľ: Jungheinrich spol. s r.o.

STC 2B1A je najvýkonnejším AKL systémom vo svojej triede.

S rýchlosťou pojazdu zakladača vyššou ako 6 m/s a s akceleráciou viac ako 5,3 m/s sa radí medzi najrýchlejšie zariadenia.

Vďaka inovatívnej konštrukcii pojazdovej koľajnice a systému pohonu Omega,ktorý je na rozdiel od ostatných miniloadovintegrovaný do podstavca stožiara, tento systém dosahuje najnižšie rozmery vo svojej triede.

Má tiež energetické vyrovnávače špeciálne prispôsobené manipulácii s názvom „SuperCaps“. Ukladajú energiu uvoľnenú pri brzdení a privádzajú ju späť do pohonného systému počas zrýchlenia. Týmto spôsobom spoločnosť Jungheinrich dokázala v porovnaní s konkurenciou znížiť energetickú náročnosť a najmä potrebné protizávažie prevádzkového vybavenia stojanu až o 25%.

Hlavné črty odlišujúce náš systém od konkurenčných riešení:

 • Maximálna priepustnosť v tejto triede;
 • Integrované zariadenia na uchovávanie/rekuperáciu energie znižujú náklady na energiu;
 • Najnižšie rozmery systém uv jeho triede navýšenú úložnú kapacitu.

Vaše hodnotenie (1 je najhoršie, 10 je najlepšie):


HOPI roboti

Kategória Technická a technologická inovácia roku
Inovácia 5/13

Prihlasovateľ: HOPI s.r.o.

ROBOTI UŽ NIELEN VO VÝROBE

Spoločnosť HOPI s.r.o. sa rozhodla zmodernizovať a zefektívniť vyskladnenie mliekárenských výrobkov a v spolupráci so spoločnosťou Hollandia zahájila výnimočný projekt robotizovaného mixovacieho pracoviska. V rámci supply chain je ojedinelé, že sa táto časť procesu nerealizuje priamo vo výrobnom závode, ale až v centrálnom logistickom sklade. K tomuto kroku obe spoločnosti dospeli na základe vízie, že modernými a efektívnejšími technológiami ako sú roboti a postupná automatizácia prevádzok budú konkurenčnou výhodou na logistickom trhu vo výhľade ďalších rokov.

Za vytýčené ciele pilotného projektu medzi dvoma dcérinými spoločnosťami HOPI HOLDING a.s. byli stanovené:

 • Úspora financií za ľudskú prácu z dlhodobého hľadiska,
 • Zníženie chybovosti a zvýšenie kvalitatívnych parametrov,
 • Vyššia konkurencie-schopnosť
 • Schopnosť pružne reagovať na zákaznícke požiadavky z hľadiska nárastu objemov
 • Čo najefektívnejšie využiť ponúkaný priestor

Požiadavok na kapacitu zmixovaných bola aspoň 200 v ideálnom prípade 250 paliet za 16 h ako i možnosť mixovať rôzne varianty jednotlivých produktov v priemere 75mm nebo 95mm podľa zákazníckych požiadaviek.

Za pomoci špičkových robotov značky Fanucbyla navrhnutý a zkonstruovaný mixovací stroj, ktorý umožňuje zabezpečiť hodinový výkon 12-15 paliet zmixovaných produktov. Zároveň je možné meniť typ kartónov vkladaných na začiatok stoja. Zpôsob uchopovania produktov za pomoci chapadiel umožní i mixovanie rôznych variant tovaru podľa potrieb zákazníkov.

Kľúčové prvky mixovacieho stroja sú roboti s priemyselnými ramenami. Obsluhujúci pracovník na začiatku vyberie jedinečný obsluhujúci program, který bol vytvorený na základe požiadavkov zákazníka. Jeden robot vyberá požadované príchute podľa potreby, druhý robot mixuje a tretí umiestňuje produkty v kartónoch na pripravenú paletu, ktorá sa automaticky zabalí a je pripravená na expedíciu či uskladnenie.

Celý stroj obsluhuje iba jeden pracovník a jeden manipulant odoberá palety mixovaného tovaru pre ďalšie skladové manipulácie.

Celková investícia do projektu 16mil Kč s návratnosťou do desiatich rokov.

Manuálny spôsob riešenia mixováných produktov spoločnosti Hollandia vyžadoval podľaveľkosti objemov tovaru 10-15 pracovníkov na 8h smenu 7 dní v týždni.

Vaše hodnotenie (1 je najhoršie, 10 je najlepšie):


GX Active Safety

Kategória Technická a technologická inovácia roku
Inovácia 6/13

Prihlasovateľ: GX SOLUTIONS

GX Active Safety – systém pre zvýšenie bezpečnosti v logistickej prevádzke podniku

GX Active Safety je antikolízny systém pre zvýšenie bezpečnosti osôb a ochrany majetku vo výrobných prevádzkach, skladoch prípadne iných oblastiach priemyslu. Vďaka automatickej detekcii a vzájomnej interakcii medzi technikou (iným objektom) a pracovníkmi eliminuje nehody. Má dopad aj na plynulý chod logistickej prevádzky vďaka predchádzaniu nežiadúcim kolíziám.
Príklady použitia:
1. Prevencia nehôd vďaka predchádzaniu vzájomným kolíziám techniky.
2. Detekcia blízkosti osôb vďaka automatickým upozorneniam osoby aj vodiča na možný stret.
3. Automatické riadenie elektrických zariadení podľa vzdialenosti, napr. automatické otváranie brán a závor.
4. Automatické spomalenie techniky v definovaných oblastiach prevádzky
Manipulačná technika akéhokoľvek druhu a výrobcu je vybavená detekčnou jednotkou. Osoby sú chránené personálnou jednotkou, ktoré sú v rôznych prevedeniach napr. náramkové hodinky, prívesky, klipy a pod. Systém signalizuje alarm kombináciou zvuku, vibrácie a blikania počas celej doby výskytu v zóne alarmu. Technika môže byť vybavená aj terminálom, cez ktorý je vodič upozornený na blížiacu sa osobu alebo ďalšiu techniku.

Vaše hodnotenie (1 je najhoršie, 10 je najlepšie):


SmartLocker

Kategória Technická a technologická inovácia roku
Inovácia 7/13

Prihlasovateľ: Bossard CZ s.r.o.

SmartLocker je plno automatický, vysoko inteligentní a prístupovo kontrolovaný skladový systém, ideálny pre skladovanie spotrebného materiálu. Skladovaný materiál je prístupný iba s kartou RFID. Naviac, SmartLocker Vás automaticky informuje o stave zásob a data potom odosiela do aplikácie ARIMS.

VÝHODY: *** Plná kontrola pri každom vstupe *** Automatické prideľovanie nákladového strediska *** Spoľahlivá ochrana proti krádeži ***Skrátená doba vybavenia objednávok a dodacích termínov *** Jednoduché doplňovanie zásob – nie je potreba prebaľovať tovar *** Priesvitné dvierka pre maximálnu prehľadnosť *** Zvýšenie efektivity *** Plná transparentnosť § Bezúdržbový

AKO TO FUNGUJE:

 1. PRIEBEŽNÉ MONITOROVANIE ZÁSOB SmartLocker neustále monitoruje hladinu zásob.
 2. PRÍSTUP Užívateľ sa identifikuje pomocou karty RFID a vyberie materiál.
 3. KONTROLA ZÁSOB SmartLocker určí nový stav zásob ihneď po uzatvorení dvierok.
 4. UŽÍVATEĽSKÁ KONTROLA Informácie o užívateľovi a stavu zásob sú prenesené do aplikácie ARIMS.
 5. DOPLŇOVÁNIE Automaticky budete informovaní, pokiaľ je potreba doplniť zásoby.

Vaše hodnotenie (1 je najhoršie, 10 je najlepšie):


Dopravník - linka

Kategória Technická a technologická inovácia roku
Inovácia 8/13

Prihlasovateľ: DHL Exel Slovakia s.r.o.

Dopravník ( linka ) na čistenie paliet od zvyšného odpadu po spotrebovaní materiálu

Dopravník bol navrhnutý tak aby sme odstránili čakacie doby pri výmene zásobníkov vysokozdvižným vozíkomna ploche čistenia, zvýšili bezpečnosť pri práci (BOZP), ergonómiu pracoviksa, zminimalizovali čas potrebný na chôdzu a nadstavili plynulý proces čistenia paliet.

Pri výmene pracovník čistenia z bezpečnostných dôvodov musel odstúpiť z miesta čistenia paliet a počkať kým vysokozdvižný vozík nedokončí výmenu s rozložením paliet. Následne pracovník mohol začať čistiť palety na zemi v neergonomickej výške kde sa musel zohýbať na úroveň podkolenia pri každej palete. Napriek ideálnemu rozloženiu paliet musel pracovník prekonávať veľké vzdialenosti k lisom na spracovanie odpadu. Samotný vysokozdvižný vozík čakal kým pracovník skončí  čistenie paliet,aby mohol palety nastohovať a odviezť do skladu. V tomto stave bol proces veľmi zdĺhavý a nebezpečný pre pracovníka čistenia, nakoľko sa okolo neho pohybovala neustále technika, rozkladali a stohovali sa palety.

Pri dopravníku pracovník neprichádza s technikou do kontaktu a je mimo ohrozenia v prípade nesprávnej manipulácii s paletami. Čistenie palety sa vykonáva v ergonomickej výške pričom sa nenamáha chrbtica a vysokozdvižný vozík môže zásobovať a odoberať palety bez čakania na dokončenie procesu čistenia.

Pracovníkovi čistenia prichádzajú znečistené zásobníky automatickypo dopravníku a po vyčistení a stlačením tlačidla paletu odošle k vysokozdvižnému vozíku na zaskladnenie. Ďalším prínosom je možnosť využiť LCD obrazovky na sledovanie spracovaných objemov pre každého pracovníka samostatne čo umožnilo optimalizovať výkon pracovníkov, nastavenie zmenových targetov a prehľad celkových zmenových udalostí.

Na LCD obrazovke je možnosť vidieť: aktuálny počet vyčistených zásobníkov, zmenový target, plnenie plánu v %, predurčený čas na vyčistenie jednej palety ( target ), priebežný čas za aký čistí pracovník paletu,rozdiel koľko má byť vyčistených vs. skutočnosť, 10 dňovú históriu vyčistených zásobníkov na zmenách (dátum, R- ranná; P- Poobedná; N-Nočná ), celkový počet paliet ktoré prešli cez dopravník.

Ďalším nie menej význámným prínosom bola úspora miesta ( plochy ) a to z dôvodu, že na dopravník vieme položiť viac paliet ako na plochu. Je to v priemere o 1/3 viac ako na plochu. Tento prínos nám dal možnosť zredukovať, usporiadať plochu na čistenie špeciálnych paliet ktoré sa nedajú čistiť nadopravníku a vyžadujú si špeciálnu manipuláciu.

Vďaka nápadu a realizácii projektu sme zvýšili produktivitu a usporiadali celé pracovisko čistenia paliet tak aby bolo maximálne efektívne a bezpečné s pohľadu zamestnancov obsluhujúcich dopravník a aj samotných pracovníkov čistenia paliet. Vedúci pracovníci majú prehľad o spracovaných objemoch čo výrazne pomáha v riadení pri kolísavom natekaní znečistených paliet a prerozdelení personálu v pracovnej zmene.

V starom stave sme nedokázali plynule spracovávať objemy ktoré prichádzali z výrobných hál a vznikali nám nad zásoby nevyčistených paliet.

Vylepšenia :

 • Zvýšenie bezpečnosti práce a zlepšenie ergonómie pracoviska
 • Zrýchlenie a zefektívnenie procesu čistenia a výmeny paliet
 • Zkrátenie času potrebného na chodenie od palety k lisom na spracovanie odpadu
 • Odstránenie čakania/prestojov manipulačnej techniky a pracovníka čistenia
 • Sledovanie výkonov a nastavenie konkrétnych cieľov pre pracovníkov
 • Úspora plochy a usporiadanie pracoviska

Vaše hodnotenie (1 je najhoršie, 10 je najlepšie):


Predajňa budúcnosti

Kategória Projektová inovácia roku
Inovácia 9/13

Prihlasovateľ: Alza.cz

Predajňa budúcnosti je nový inovatívny typ samoobslužných predajní, aké nemajú v Európe podobu. Ich prednosťam sú rýchle nakupovanie, žiadne rady, neobmedzená otváracia doba a nevídaný nákupný komfort. V tzv. Predajniach budúcnosti si zákazník vyberie tovar sám alebo mu pomôžu odborníci na video chate, objedná a ihneď vyzdvihne. Unikátna inovácia prišla na 5 milionov korún. Pilotná predajňa s rozlohou 60 m² vznikla v januári 2018 v Prahe, teraz už v hlavnom meste fungujú 3 tieto futuristické pobočky. Štvrtá by potom mala vzniknúť v Bratislave.

Cieľom projektu je priblížiť sa maximálne individuálnym požiadavkom zákazníkov a vyjsť im v ústrety hlavne časovo – ide o rýchly a pohodlný nákup. Otvorené je 365 dní v roku, 24/7.

Napriek svojej veľkosti a absencii personálu zvládne predajňa budúcnosti obslúžiť stovky zákazníkov denne. Všetko funguje veľmi jednoducho: v malej vstupnej miestnosti si užívateľ na vstavanom počítači sám, alebo pomocou odborníkov na video terminále objedná požadovaný tovar a vyberie doručenie. Akonáhle zaplatí (kartou alebo on-line), automaticky sa otvárajú presklenné dvere do ďalšej miestnosti, na podlahe sa rozsvietia návodné svetelné LED diódy ukazujúce smer vydania, rozsvieti sa tiež stĺpec so schránkou aj box samotný. Vyzdvihnutie tovaru zvládne zákazník v počas niekoľkých sekúnd.

Zákazník môže nakúpiť v naprostom súkromí. Ak bude chcieť poradiť, môže využiť viedo terminál a pobaviť sa s odborníkom na vybraný segment. Vo výdajnej miestnosti sú v 40 stĺpcoch stovky úložných schránok rôznych veľkostí vychádzajúcich z rozmerov najpredávanejšieho sortimentu.

Vývoj a realizácia trvala rok, všetko sa programovalo interne. Prevádzka je vybavená schránkami upravenými na mieru 80% portfólia. Vstupné sklá sú zo špeciálneho tvrdeného materiálu odolného proti bežným nárazom, podlaha je pokrytá kaučukom Zásobovaná je 2x denne.

Vaše hodnotenie (1 je najhoršie, 10 je najlepšie):


Inteligentná intralogistika Smart Industry riešením EMANS

Kategória Projektová inovácia roku
Inovácia 10/13

Prihlasovateľ: ANASOFT

Inteligentná intralogistika Smart Industry riešením EMANS – Autonómna synchronizácia logistiky a výroby

Spoločnosť ANASOFT realizovala digitalizáciu a automatizáciu vnútropodnikového zásobovania automobilového subdodávateľa (Tier 1). Subdodávateľ sa rozhodol pre transformáciu vlastnej výrobnej logistikySmart Industry riešením EMANS – MES/MOM systémom pre inteligentné riadenie procesov (IntelligentOperations Management).

 Smart Industry systém EMANS zaisťuje vo výrobnom závode autonómnu synchronizáciu vnútropodnikového zásobovania s výrobnými procesmi a to najmä prostredníctvom priemyselného internetu vecí a implementovania princípovdigitálneho dvojčaťa v distribuovanom prostredí. Systém EMANS zabezpečujeefektívne vyťaženie prepravných zariadení formou dynamickéhoMilk Run systému, plynulý tok materiálu, presné informácie v reálnom čase ako aj automatizáciu dátového toku, čím vzniklo agilné vnútropodnikové zásobovanie.

Jedným z dôležitých prínosov riešenia je jeho škálovateľnoť pre existujúce a novovznikajúce procesy ako aj veľká miera autonómneho rozhodovania. Počas prvých mesiacov prevádzky došlo priemerne k 20,5 % zlepšeniu efektivity zásobovania, 31% redukcii logistických prestojov a optimalizácii prevádzkových nákladov.

Vaše hodnotenie (1 je najhoršie, 10 je najlepšie):


Datalogic Slovakia s.r.o.

Kategória Projektová inovácia roku
Inovácia 11/13

Prihlasovateľ: Kardex s.r.o.

Spoločnosť DatalogicSlovakia, s.r.o. si v tomto roku ako vôbec prvá na Slovensku objednala tri Vertical Buffer Module systémy LR35, ktoré tvoria základ jej integrovaného systému na vychystávanie objednávok. Tieto zariadenia sú prepojené na vyšší informačný systém SAP prostredníctvom softwaruPowerPickGlobal.Zariadenia sú tiež napojené na valčekový dráhu a systémy navádzania obsluhy (Pick to Light) pre maximálnu rýchlosť a presnosť vychystávania. Výška jedného systému je 10 mm. Kapacita jedného zariadenia LR35 je 1160 boxov s rozmerom : 600 x 400 x 240 mm.  Systém sa skladá s regálového systému s uličkou, v ktorom je tovar uložený práve v spomínaných boxoch. Tieto sú na pokyn operátora dopravované k jednotlivým výdajovým/pickovacím staniciam. Tento skladovací systém minimalizuje prestoje obsluhy, pretože pracuje s tzv. predbežnou prípravou komisie, a je tak ideálnym riešením pre firmy, ktoré skladujú a vychystávajú relatívne malé nebo kusové objednávky pri veľkej variabilite sortimentu.  Zariadenie LR35 umožňuje vychystanie až 500 riadkov objednávky na hodinu a vychystávaciu stanicu. Vertical Buffer Module LR35 má vďaka svojej odľahčenej konštrukcii ( pri porovnaní s klasickým systémom typu miniload) len tretinovú spotrebu energie a vďaka svojej modulárnej konštrukcii skladajúcej sa so štandardných dielov má tiež výrazne nižšie obstarávacie náklady a kratšie dodacie lehoty než miniload systémy.

Vaše hodnotenie (1 je najhoršie, 10 je najlepšie):


SILO Zvolen

Kategória Projektová inovácia roku
Inovácia 12/13

Prihlasovateľ: Jungheinrich, spol. s r.o.

 

Firma Continental sa rozhodla pre stavbu/integráciu dvoch plnoautomatických paletových skladov vo svojom areáli vo Zvolene z dôvodu potreby efektívneho využitia dostupného stavebného priestoru.

Tým, že areál neposkytoval dostatočnú plochu nastavbu klasickej – nižšej skladovej konštrukcie s potrebným počtom paletových pozíciií, bolo potrebné siahnuť po technológii s väčšou prípustnou výškou a hustotou skladovateľných jednotiek.

Práve preto sme sa spoločne rozhodli pre inštaláciu paletového sila, z dôvodu potrieb stále sa zvyšujúceho počtu skladovaných paliet vstupného materiálu dokonca pre stavbu dvoch takýchto zariadení.

Inovatívnosťou daného riešenia s použitím ôsmich žeriavových zakladačov spočíva v tom, že sa pomocou neho dá vyriešiť rovnaká situácia často trápiaca výrobné závody, kde sa dostupná voľná skladovacia plocha nestretáva s potrebnou zásobou skladových jednotiek v danom priestore.

Keďže paletové silomožno stavať do výšky cca 45 metrov a hustota paletových pozíciína m3 je bezkonkurenčná , práve takéto inštalácie sú ukážkou dnešných možností,ako vyhovieť potrebám rastu produkcie/zásob.

Vaše hodnotenie (1 je najhoršie, 10 je najlepšie):


HOPI CEE FISH HUB

Kategória Projektová inovácia roku
Inovácia 13/13

Prihlasovateľ: HOPI s.r.o.

Ponáte už HOPI CEE FISH HUB?

V rámci progresívneho rozvoja spoločnosti HOPI HOLDING a.s. sme a  rozhodli rozšíriť svoju ponuku na trhu logistiky s morskými rybami a plodmi. V rámci projektu sme navrhli vytvoriť samostatnú dcérsku spoločnosť HOPI FISH HUB ako platformu pre strednú a východnú Európu.

Celý projekt zastrešil Pierre Manuel Boels . S svojim profesionálnym teamom v danom odbore, s veľkým elánom budujú úspešnú spoločnosť. Stavajú na pevných základoch HOPI HOLDINGU s podporou HOPI. s.r.o.

Časový plán projektu bol rozdelený do troch hlavných etáp:

 1. Nastavenie a optimalizovanie všetkých častí potrebných pre plynulú prevádzku,
 2. Realizácia úprav, nastavenie a vyčistenie jednotlivých sekcií,
 3. Prevádzka začína dokončením projektu.

Na každú etapu mali 1 kvartál v rámci roku 2018. Projekt v termínu úspešne dokončili vďaka čomu dnes už v rámci HOPI FISH HUB funguje plynulá prevádzka.

Za necelý rok sa im mimo dokončenia projektu podarilo:

 • Zabezpečiť pevnú platformu s priestormi a produkciou Jažlovíc o rozlohe 4000m2 – unikátne geografické umiestnenie, priblíženie žijúcich morských plodov do strednej Európy, najlepšia priemerná čerstvosť rýb a morských plodov v Európe.
 • Osloviť a získať desiatky zákazníkov a partnerov napríklad: Lidl, Auchan, Tesco, Kaufland, Carrefour, Metro, JurassicSalmon, Nireus, Kolowrat, Kinský Žďár, a.s. a spoustu dalších,
 • Predĺžiť dobu expirácie oproti konkurencii vďaka:
  • Prevozu morských plodov v unikátnych nádržiach s morskou vodou za pomoci špeciálnych nákladných áut (1Q/2019)
  • Vybudovanieo viváría pre Humry – kde sa regeneruúí po náročnej ceste z oceánov
 • Vytvoriť špeciálne výrobné oddelenie, ktoré ponúkne špeciálne služby (odmrazovanie, odkvapkávanie, filetovanie, vákuové baleníe, starostlivosť o živé zvieratá,
 • Podpísaná strategická spolupráca s partnerom MarineHarvest AKA MOWI, spolupráca v rámci HUBu pri vybudovaní výroby pre spracovanie rýb.
 • Ponúka služby v oblasti dopravy, logistiky a služieb pre farmárov, producentov a veľkoobchodníkov
 • HOPI CCE FISH HUB sa stal členom prestížnej asociácie logistikov Seafoodways.

Celková investíciae do projektu jednotky mio €, očekávaný obrat v roce 2019 4mio €.

VIAC NA https://www.hopifishhub.eu 

Vaše hodnotenie (1 je najhoršie, 10 je najlepšie):


Poznajte víťaza!

Ďakujeme za Váš čas, nenechajte si ujsť vyhlásenie víťazov všetkých kategórií OCENENIA LOG-IN 2019!

Galavečer logistickej inovácie sa uskutoční 11. 4. 2019, ako súčasť programu fóra LOG-IN.

Registrovať sa k odberu emailových pozvánok na akciu môžete na www.atozregistrace.cz/login.

Registrovať sa k účasti priamo na fóre LOG-IN, osobne spoznať top osobnosti logistického sveta môžete na:  https://www.log-in.sk/registracia/.

Tešíme sa na Vás!

ĎAKUJEME

Doporučte přátelům
 • gplus
 • pinterest