Od řízného skladu k smart skladu

Obchodně-distribuční společnost twd se skladem o rozloze 1 500 m2 a více než 18 000 tovarovými položkami se rozhodla optimalizovat procesy za účelem efektivní správy skladových zásob a vychystávacích činností, což by jí posléze umožnilo také rozšířit rozsah svých aktivit. Pro automatizaci a optimalizaci řízení skladu a inbound a outbound logistiky si vybrala Smart Industry řešení EMANS od společnosti ANASOFT. EMANS jako systém inteligentního řízení průmyslových procesů disponuje širokou škálou funkcí, včetně modulu pro řízení materiálového toku a jeho jednotlivých částí jako je správa skladu (Warehouse Management System).

Digitalizace a technologie Průmyslu 4.0 ovlivňují zásadním způsobem i automatizaci logistických procesů. Prostřednictvím WMS modulu systému EMANS dochází ke standardizaci a formalizaci procesů při příjmu, naskladňování a vychystávání zboží, což umožnilo rychle a efektivně proměnit neřízený sklad společnosti na sklad řízený. Po implementaci modulu WMS a následným nadefinováním pravidel naskladňování a vyskladňování může systém EMANS optimálně spravovat obsazování skladových pozicí a současně prioritizovat objednávky klientů při vychystávání.

Při zásobování centrálního skladu – přijímání, třídění a naskladňování přicházejícího zboží – nahraje operátor příjemky do systému a postupuje k identifikaci dodaného zboží skenovacím zařízením. Systém EMANS automaticky zasílá informace o přijatém zboží do firemního ERP za účelem aktualizace účetního stavu zásob.

Zaměstnanec může mít otevřených i několik příjmových protokolů souběžně, přičemž systém rozhoduje o umístnění jednotlivých položek ve skladu na základě předvolené sady kritérií jako obrátkovost, hmotnost a velkost položky. Systém EMANS sleduje a automaticky zaznamenává všechny pohyby materiálu.

Důležitou součást dodavatelského řetězce představuje proces vyzdvihnutí a vychystání objednávky tzv. picking. Picking se všeobecně považuje za pracnou a nákladnou aktivitu v každém skladu. Výdaje na procesy vychystávání mohou tvořit až 55 % celkových provozních nákladů. Proto je důležité zabezpečit co nejefektivnější způsob vychystávání.

Řešení EMANS umožnilo společnosti optimalizovat vychystávací aktivity tzv. dynamickým pickingem. Při vychystávání objednávek si pracovník skladu nahraje dodací listy do skenovacího zařízení, přičemž je systém seřazuje podle priority. Následně EMANS paralelně naviguje skladníky ke skladovým pozicím jednotlivých položek. Po identifikaci správného zboží pracovník potvrdí jeho vychystání a pokračuje k dalším položkám.

Systém vybírá nejkratší trasy, aby co nejvíc minimalizoval vzdálenost při kompletizaci objednávek. Skladníci se tak vyhýbají zónám s nerelevantními položkami, což výrazně snižuje celkový čas vychystávání. Kromě výběru optimální trasy mají zaměstnanci také možnost si navolit i alternativní variantu – navigaci podle hmotnosti vychystávaného zboží. Souběžně s vyskladňováním objednávek připravuje EMANS i podklady pro účetní pohyby v ERP.

Implementace WMS modulu Smart Industry řešení EMANS umožnila společnosti dosáhnout dynamického způsobu vychystávání zboží, jakož i řízení skladových zásob, který přispěl k celkovému zvýšení produktivity skladu o 32% a k 28% nárůstu objemu vychystaného zboží.

Zaměstnanci mají neustále pod dohledem přesný stav skladových zásob, což jim umožňuje flexibilně řídit zásobování skladu a zamezit situacím, kdy by nabízené zboží nebylo k dispozici. Stejně tak mohou sledovat pohyb jednotlivých položek ze skladu a do skladu v reálném čase, přičemž systém automaticky posílá podklady na zpracování dodacích listů do podnikového ERP.

Digitalizace skladových procesů obchodně-distribuční společnosti twd Smart Industry řešením EMANS dovoluje efektivněji využívat dostupnou kapacitu lidských zdrojů prostřednictvím dynamického systému naskladňování zboží a vychystávání objednávek.

Algoritmy systému vybírají optimální trasy k přesným skladovým pozicím, díky čemuž se povedlo eliminovat neproduktivní čas, který předtím skladníci trávili hledáním zboží v neřízeném skladu. Zároveň se povedlo dosáhnout vysoké kvality celého procesu, jelikož již nedochází k záměnám zboží, což také přispívá ke sníženému času potřebnému na přípravu objednávek k expedici.

Kromě možnosti rychlé položkové inventury poskytuje EMANS manažerské výstupy, především klíčové informace pro rozhodování, jakým je například sledování obrátkovosti jednotlivých položek nebo efektivity práce skladníků. Řešení EMANS navíc umožnilo účinněji využívat dostupné kapacity skladu.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest