Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic realizoval přepravu hudebních nástrojů pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Tympány, kontrabasy, violoncella a další malé i velké nástroje jednoho z nejvýznamnějších hudebních těles u nás se pod velením DACHSERU vydaly na koncert do německého Wiesbadenu.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu je jedno z nejvýznamnějších českých hudebních těles současnosti a má za sebou bohatou historii. Před dvěma lety oslavil 90. výročí založení a pravidelně hostuje na zahraničních podiích v celé Evropě a v Japonsku. Letos na podzim vystoupil i v rámci kulturního festivalu Rheingau Sommer v německém Wiesbadenu. Aby se wiesbadenským koncertním sálem mohly rozeznít tóny známých děl klasické hudby, bylo zapotřebí dopravit do 550 kilometrů vzdáleného Wiesbadenu kromě těch nejlepších českých muzikantů také přes 80 hudebních nástrojů.

DACHSER přípravu takové speciální přepravy nepodcenil a vše pečlivě naplánoval. Není se co divit, vždyť hudební nástroje pocházely z celého světa a byly mezi nimi i skutečné rarity, některé dokonce až ze 16. století. Hodnota takových vzácných kousků dosahovala až milion korun za jeden hudební nástroj. Do Německa tak mířily japonské flétny nebo trubky a trombóny z USA, v zásilce byla například i řada houslí ze začátku 19. století z rukou českých mistrů houslařů. „Takové speciální přepravy se bez důkladného plánování nemohou obejít,“ říká Jan Polter, obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic, a dodává, „jakákoliv chyba při manipulaci či přepravě by v tomto případě mohla způsobit nevyčíslitelné kulturní škody.“

Každý nástroj měl svůj vlastní bezpečný obal, který byl evidován a označen, zvlášť byl zabalen například i každý smyčec. Hudební nástroje ve svých schránkách, nejčastěji ve skořepinovém přepravním obalu, byly pečlivě uloženy do přepravních obalů – tzv. flight casů, které mají vnitřní přepážky a polstrování, a v nich se nástroje zafixovaly pomocí fixačních prvků. Každý takový uzamykatelný obal měl svoje striktní pokyny pro manipulaci, kterými byl označen. Například kontrabasy musejí být vždy uloženy vertikálně, stejně tak i harfa, horny a další dechové nástroje se i přes fixaci nikdy nesmějí klopit.

Zásilka obsahovala celkem 51 beden s hudebními nástroji a příslušenstvím, jako jsou třeba vzácné smyčce ke strunným nástrojům, speciální židle k harfě či tympánům, notový materiál nebo koncertní oblečení a obuv pro umělce.

Protože se jedná o citlivé a vzácné nástroje, přepravu DACHSER realizoval v klimatizovaném návěsu tak, aby byla zaručena stabilní teplota v rozmezí 21–25 °C. Nakládka proběhla přímo na největší české pobočce společnosti DACHSER v Kladně. U takové přepravy bylo nutné dodržet přesně daný plán nakládky do návěsu. Nejprve se nakládaly kontrabasy, pak tympány, nejlehčí violoncellové přepravní boxy se mohly naložit až jako poslední.

Návěs dorazil na místo konání koncertu do Wiesbadenu nedaleko Frankfurtu nad Mohanem on-time, v dostatečném časovém předstihu před začátkem akce. Potom, zatímco tóny světových klasiků rozeznívaly koncertní prostor, čekal návěs na svoji zpáteční misi. Nástroje totiž musely být v noci ihned po koncertu opět bezpečně uloženy do svých schránek a přepraveny zpět do Kladna. I proto byl návěs plně osvětlený, aby se i na svoji zpáteční cestu všechny hudební nástroje v pořádku a bezpečně naložily a zabezpečily.

„I když takové projekty, jako byla logistika hudebních nástrojů celého velkého orchestru, nejsou naším každodenním byznysem, díky důkladné přípravě a pečlivé a odpovědné práci všech zúčastněných, všechno běželo jako po másle,“ shrnuje Jan Polter projekt realizovaný pro Český rozhlas. „Společnost DACHSER realizovala přepravu našich nástrojů zcela profesionálně a přesně podle našich očekávání. V příštím roce nás čekají další zájezdy do okolních zemí a já bych si moc přál, abychom se mohli spolehnout opět na DACHSER,“ uvádí MgA. Jakub Čížek, ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

DACHSER Czech Republic s Český rozhlasem spolupracuje už od roku 2015. Pro projekt Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu, který se věnuje lidem se zrakovým hendikepem, zajišťuje skladování propagačních předmětů a vybavení pro realizaci nadačních akcí.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest