Společnost CBRE zprostředkovala pronájem haly pro společnost Mediform. Nové sklady poskytnou společnosti větší kapacitu pro uskladnění zdravotnického materiálu, který odebírají významná nemocniční zařízení v České republice, soukromé ambulance specialistů a lékárny.

Hlavním požadavkem na nové prostory byla lokalita co nejblíže současnému skladu a zároveň aby byl prostor k dispozici v krátkém časovém oknu umožňující stěhování bez omezení dodávek zdravotnického materiálu. CBRE tedy vybírala z vyhovujících hal v rámci Brna a okolí. Podařilo se zprostředkovat pronájem haly, kterou aktuální nájemník opouští a je vzdálená asi 500 metrů od té současné. Při výběru musel být rovněž kladen velký důraz na čistotu potenciálního prostoru, jelikož firma Mediform skladuje zdravotnický materiál. Stěhování do nové haly proběhne na konci listopadu 2018.

Momentálně se s majitelem objektu řeší úpravy stávajících prostor podle specifikací společnosti Mediform. Nová hala umožní soustředit více lokalit pod jednu střechu, což usnadní a urychlí logistiku. „Velmi dlouho jsme hledali ten správný prostor, kde bychom mohli uskladnit naše zboží. Nechtěli jsme přijít o zaměstnance, nemohli jsme se proto stěhovat příliš daleko,“ řelů Zdeněk Motyčka, generální ředitel Mediform.

Společnost Mediform byla založena na začátku roku 1994 a jejím hlavním cílem se stala distribuce širokého spektra zdravotnických prostředků pro řadu medicínských oborů například pro speciální chirurgii (páteřní implantáty), materiálů pro intenzívní a urgentní medicínu, dále pro vysoce odborné intervenční obory jako je kardiologie, radiologie, urologie a gastroenterologie. V neposlední řadě jsou v sortimentu i výrobky pro veterinární medicínu.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest