Týmový duch a silný manažer jdou ruku v ruce

Miroslava Jechoux patří v oboru logistiky mezi zkušené a respektované topmanažerky. Proto je nám ctí, že se v rámci prvního ročníku Ocenění LOG-IN stala garantem kategorie Fachman roku a také že nám k tématu inovací poskytla exkluzivní interview.

Jakými kompetencemi se podle vás vyznačuje fachman v logistice?

Je to především profesionál ve svém oboru s praxí a zkušenostmi, ze kterých vyplývají jeho reakce, flexibilita a kreativita. Jeho práce je pro něj stále výzva. Důležité jsou i jeho charakterové vlastnosti, které by mu měly zajistit respekt a úctu nejen jeho klientů a nadřízených, ale hlavně jeho podřízených, protože jen takto bude mít jejich maximální podporu a bude moci dosáhnout požadovaných výsledků.

Neklesá dnes svým způsobem důležitost „silných“ manažerů či manažerek ve prospěch týmového ducha?

Týmový duch a silný manažer jdou ruku v ruce, neboť silný manažer umí vytvořit výborný tým a týmový duch vytvoří silného manažera. Prosperující společnost potřebuje obojí.

Nakolik firmy v oboru dopravy a logistiky v současné době podporují inovace? Daří se jim být inovativní?

Již sama stávající situace nutí společnosti hledat inovace, aby mohly zachovat požadovaný chod aktivit a konkurenceschopnost. Mám na mysli například problém s nedostatkem zaměstnanců nebo obsazeností výrobních a logistických prostor. Aktuální trend robotizace je jednou z inovací, bez které se mnoho společností již neobejde, tak jako s novými, ekonomičtějšími a ekologičtějšími dopravními prostředky, výkonnější manipulační technikou nebo dokonalými logistickými, dopravními či výrobními programy. Inovace znamená investice, a proto si ji mohou dovolit prosperující a kreativní společnosti, kterým se jejich záměr daří.

Je možné motivovat zaměstnance k tomu, aby byli inovativní? Pokud ano, jakými způsoby?

Nedostatek pracovních sil na našem trhu nepřispívá ke zdravému přístupu v plnění úkolů na pracovištích a inovace je pro zaměstnance jistým způsobem „práce navíc“. Motivace zaměstnanců je tedy na prvním místě k dosažení inovativních postupů a jejich maximálních výkonů i zodpovědnému postoji k zadané práci. Motivace jsou, samozřejmě pro jednotlivé zaměstnance, různé. Platová ohodnocení, reálně vyplácené bonusy, jiné poskytnuté výhody a pracovní doba jsou obyčejně na prvním místě, následuje dobrý kolektiv. A setkáme se, i když v málo případech, s věrností a vůlí pomoci zaměstnavateli a kolektivu i v komplikované situaci. Motivací ke hledání a zavedení inovací je ale hlavně přístup vedoucího pracovníka, který by měl být schopen podat informace a vysvětlení k jakékoli situaci, měl by být příkladem a respektovanou osobností, které zaměstnanci důvěřují a jsou schopni jej podpořit. Dobrý tým na pracovišti je schopen sám inovace vyhledávat a navrhovat. Zde jsou nejlepší motivací periodická vyhodnocení inovativních návrhů v přítomnosti celého kolektivu a udělení odměny za realizovatelné projekty.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest