Riešenie Trak Eco prinieslo výrazné úspory

Spoločnosti, ktoré používajú manipulačnú techniku s „klasickými“ trakčnými batériami, majú často problém s poklesom ich kapacity. Existujú však nástroje, ktoré ich podobných starostí dokážu zbaviť,

Olovené trakčné batérie s tekutým elektrolytom, určené na pohon elektrických vozíkov sú konštrukčne prispôsobené na cyklické prevádzkovanie a ich kapacitu je možné využívať minimálne po dobu 1500 cyklov. Počas týchto cyklov nemá poklesnúť kapacita trakčnej batérie pod 80 percent.

Pozor na dostatočné dolievanie vody

Deklarovanú životnosť a kapacitu batérie môže obmedziť prirodzené opotrebovanie, ale aj poruchy batérie, alebo jej častí, ktoré sa skôr či neskôr prejavia.

Porucha batérie – pokles kapacity, nefunkčnosť, skrátenie životnosti s dosahom a obmedzením plnohodnotného využívania manipulačnej techniky, môže nastať z viacerých dôvodov. Jedným sú poruchy povrchové, kedy je poškodené, alebo nefunkčné príslušenstvo batérie (prepojky, skrutky, pripojovacie káble či konektor). „Ďalšou možnou príčinou zníženia kapacity batérie a nefunkčnosti, sú vnútorné poškodenia jednotlivých článkov batérie, ktoré vzniknú prirodzeným opotrebovaním, alebo najčastejšie ako následok nevhodného používania, napríklad nedostatočného dolievania destilovanej vody,“ vysvetľuje Roman Globan, vedúci servisného oddelenia spoločnosti Hoppecke Batterien Slovakia.

Práve na poslednom faktore – nedostatočnom dolievaní vody je založený a dlhými rokmi overený produkt Trak Eco. „Tento systém v jednoduchosti využíva rekombináciu (vrátenie) čo najväčšieho podielu vody „odchádzajúcej“ vo forme plynu z batérie späť do nej, pričom systém dosahuje až 75 percentnú redukciu vznikajúcich plynov,“ približuje Miroslav Mašláni, konateľ Hoppecke Batterien Slovakia.

Firma sa dostávala do „energetického deficitu“

V roku 2008 sa firma Plastic Omnium Auto Exteriors rozhodovala pre výber dodávateľa manipulačnej techniky. V tom čase sa už dlhšiu dobu nevedeli vysporiadať s riešením gélových batérií, ktoré, aj vzhľadom na vysoké vyťaženie vozíkov boli nedostatočným riešením. „Využívali sme celkom tri gélové batérie na vozík s dvoma nabíjačmi, čo však pri 12 hodinovom nabíjacom čase, ktorý si táto technológia vyžaduje, neumožnilo kontinuálnu prevádzku. Už v stredu popoludní sme sa dostávali do „energetického deficitu“, čo znamená, že batérie neboli dostatočne nabité. A to sme sa po 2 rokoch používania dostali k potrebe obmeny batérií, ktoré sa nedostatočným nabíjaním poškodzovali,“ hovorí Milan Lukáček, Logistics and packaging specialist spoločnosti Plastic Omnium Auto Exteriors.

Už v tom období ponúkala spoločnosť Hoppecke systém Trak Eco, ktorý umožňoval znížiť nabíjací čas z pôvodných 12 na 8, prípadne 6 hodín. Zároveň však ponechával výhodu gélovej batérie, ktorú predtým nebolo potrebné dolievať, pretože so službou full servis je doliatie batérie v cene služby. Pritom interval dolievania je až na úrovni 8-12 týždňov. „Práve spojením riešenia Trak Eco a full servisu sa stáva batéria pre zákazníka bezúdržbovou,“ dopĺňa Roman Globan.

Nasadenie systému prebiehalo s veľkým očakávaním na strane firmy Plastic Omnium Auto Exteriors, pretože pôvodné skúsenosti vrhali nie veľmi dobré svetlo na prevádzku batérií. Hoppecke však už v tom čase malo dostatok skúseností s Trak Eco zo zahraničia. Na Slovensku teda išlo o jeden z prvých väčších projektov. Cena nového systému však paradoxne priniesla výraznú úsporu aj v investícii, pretože cena Trak Eco je len niekoľko percent vyššia od „štandardných“ batérií (rádovo 3-7 percent podľa typu batérie), avšak výrazne nižšia od riešenia gélových batérií (rádovo desiatky percent).

Obsluha sa môže sústrediť len na logistiku

Výsledky prekonali očakávania spoločnosti Plastic Omnium Auto Exteriors. „Už po prvých dňoch sme badali, že menší počet batérií a tiež nabíjačov „zladených“ do zelenej farby nespôsoboval žiadny problém. Dnes, po desiatich rokoch používania systému Trak Eco s full servisom od Hoppecke, je pre nás toto riešenie jasnou voľbou,“ konštatuje Milan Lukáček.

Ak sa totiž porovná minimálne navýšenie ceny oproti štandardnej batérii, ale tiež výrazné priame úspory – teda aj spotrebu vody, ktorá je v cene full servisu a dovezie si ju technik firmy Hoppecke, pridáme k tomu navyše nepriame úspory – výrazne sa minimalizovalo poškodenia batérie obsluhou, dosiahla spoločnosť Plastic Omnium Auto Exteriors veľmi pozitívne čísla v úsporách. „Možno aj to, čo sme ešte pred niekoľkými rokmi nepociťovali ako až takú výhodu, nám v dnešnej dobe prináša ďalší benefit v oblasti ľudských zdrojov. Obsluha na vozíku sa totiž môže sústrediť na logistiku a manipuláciu s tovarom a nie na úlohy spojené s údržbou a dolievaním vody do batérií,“ uzatvára Milan Lukáček.

Objavuje sa však jedna dôležitá otázka. Nemá firma Hoppecke Batterien Slovakia obavy, že tento segment zákazníkov preberie stále viac preferovaná technológia Li-ion, ktorá nevyžaduje žiadne dopĺňanie vody? „Určite nie, hovoríme o dvoch rozdielnych technológiách, kde každá má svoje opodstatnenie v konkrétnej prevádzke. Li-ion je vhodný pre prevádzky, kde je stále priestor na prerušenie procesu manipulácie s tovarom a dobíjanie batérie – napríklad výrobný proces, počas ktorého je batériu možné dobíjať,“ poznamenáva Miroslav Mašláni. Vyťažený logistický proces ale často neumožňuje vyčleniť priestor ani na krátke dobíjanie batérie, resp. rýchle dobíjanie Li-ion by si vyžadovalo samostatné pripojenie pre nabíjač, pretože lebo by to sieť u zákazníka nezvládla. Hoppecke ponúka tiež vlastné riešenia Li-ion, tomu však vždy predchádza samostatná analýza vhodnosti nasadenia.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest