GEFCO získalo certifikaci GDP pro farmacii

Skupina GEFCO získala certifikát GDP (Good Distribution Practises) udělovaný externí auditorskou společností Bureau Veritas. Auditor zanalyzoval systém řízení kvality napříč celým procesem silniční přepravy farmaceutických výrobků a produktů péče o zdraví společnosti GEFCO a její schopnost splnit požadavky v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Řecku, Rumunsku a také v ústředí Skupiny GEFCO, ve Francii. Osvědčení je platné po dobu tří let.

Certifikát GDP prokazuje, že společnost splňuje požadavky směrnic Evropské Komise pro přepravu humánních farmaceutických výrobků a produktů péče o zdraví. Osvědčením se společnost GEFCO zavazuje poskytovat vysokou kvalitu přepravy včetně detailního trackingu zboží, čímž předchází riziku podvrhu či falšování léčiv.

Logistika pro segment biotechnologií, farmacie a zdravotnictví je velmi dynamická, prochází zásadními změnami a stává se komplexním oborem. Společnost zajišťující logistiku farmaceutických výrobků a produktů péče o zdraví musí věnovat zvýšenou pozornost kontrolním mechanismům i bezpečnosti, a vzhledem k nárůstu objemu teplotně citlivých výrobků také specifickým nárokům a nařízením týkajícím se jejich přepravy. Zanedbání této povinnosti by mohlo vést k ohrožení zdraví lidí i ke ztrátě cenného nákladu.

GEFCO a jeho závazek v oblasti biologických věd a zdravotnictví

Společnost GEFCO, jako expert na přepravy zboží pro segment farmaceutických výrobků a produktů péče o zdraví, nabízí integrovanou logistiku, přepravu ve stanovených teplotních režimech, dopravu „door to door“, a zároveň multimodální a plně harmonizované řešení. GEFCO plánuje v roce 2019 rozšířit GDP certifikaci na silniční dopravu farmaceutických výrobků a produktů péče o zdraví i v dalších evropských zemích.

Začátkem roku 2018 společnost GEFCO otevřela třetí sklad s kontrolovanou teplotou specializovaný na skladování produktů z oblasti farmaceutického průmyslu a péče o zdraví, který se nachází v blízkosti letiště Heathrow ve Velké Británii. GEFCO jím doplnilo aktuální skladové kapacity pro leteckou a námořní přepravu v německém Frankfurtu nad Mohanem a holandském Amsterdamu. V minulém roce získala skupina GEFCO v Holandsku certifikát IATO-CEIV Pharma pro leteckou a námořní přepravu. Tento certifikát odráží letité zkušenosti společnosti GEFCO v oblasti řízení dodavatelského řetězce v segmentu farmaceutického průmyslu a péče o zdraví.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest