Inovace zpravidla vychází z potřeb nájemce

Čím se vyznačuje inovativnost v oblasti průmyslového developmentu? O tom jsme hovořili s Jakubem Holcem, jednatelem a výkonným ředitelem realitně-poradenské společnosti 108 AGENCY, který je garantem sekce Inovace v logistických realitách v rámci prvního ročníku Ocenění LOG-IN.

V čem dnes spočívají inovace v oblasti logistických realit?

Industriální výstavba reflektuje inovační vlny v konkrétních odvětvích, pro která haly vznikají. Tedy v případě logistiky je to větší důraz na výstavbu cross-dock řešení pro efektivnější manipulaci, případně se jedná o inovace z pohledu udržitelného rozvoje, tj. ekologické certifikace a z toho vycházející přechod na úsporné osvětlení apod.

Drží Česká republika v daném směru krok s vyspělým světem, nebo má ještě rezervy?

Z pohledu inovací motivovaných nutností výškové výstavby (drahé pozemky = vícepatrové sklady) v současnosti v Česku nevnímáme tlak na rozvoj, trh si taková řešení nežádá a jejich schvalování by bylo v podstatě nereálné.

V jiných ohledech Česko drží krok s „vyspělým světem“, silné developerské společnosti s nadnárodním působením nemají dvojí metr pro Česko a západní Evropu.

Kdo je – či měl by být – primárně inovativní? Developer, jeho zákazník, případně někdo další? Jakou roli v tomto ohledu hrají realitně-poradenské společnosti?

Inovace zpravidla vychází z potřeb konkrétního nájemce, kterému se následně přizpůsobuje projekt. Propracovaná inovativní řešení jsou stále velmi nákladnou položkou a developeři si zpravidla nemohou dovolit spekulativně investovat nad rámec běžného standardu moderní výstavby.

Role realitních poradců spočívá především v jejich všeobecném rozhledu po daném trhu, díky čemuž dovedou zájemcům o prostory nabídnout srovnání jednotlivých projektů a zhodnotí přidanou hodnotu konkrétních řešení pro jejich specifické potřeby.

Mnozí lidé kritizují růst dalších „šedivých krabic“ logistických hal v české krajině. Mohou k tomu, aby byly tyto stavby širokou veřejností lépe přijímány, nějak pomoci inovace? Pokud ano, jak?

Tento problém je třeba vnímat v širším kontextu, za výraznou inovaci lze považovat tlak na zkracování dodacích lhůt (ať již e-commerce či JIT), s tím souvisí nutnost výstavby logistických hal co nejblíže konkrétním klientům. Chceme-li být rychle obsloužení, musíme akceptovat také výstavbu. Nezanedbatelným aspektem je také související přínos v podobě nových pracovních míst.

Jakými způsoby podporujete inovace ve vaší firmě?

Klademe velký důraz na rozvoj inovativních projektů v rámci realitního poradenství, které přinášejí vyšší přidanou hodnotu pro naše klienty, ať již se jedná o industriální projekty BigBoxLocator a WarehouseBID či start-up TheProstor věnovaný krátkodobým komerčním pronájmům.

 Co byste popřál prvnímu ročníku Ocenění LOG-IN?

Aby tato iniciativa nalezla své pevné místo na trhu a motivovala jednotlivé subjekty k vyššímu důrazu na rozvoj inovativních řešení, která mohou odvětví významně obohatit.

 

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest