Projekt na podporu čisté mobility v Praze podporuje i Der Kurier

Přepravní společnost Der Kurier se stala partnerem projektu EkoLogis – Jezdím čistě. Firma podepsala Deklaraci za zdravější ovzduší, čímž se zavazuje k šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

Deklarace za zdravější životní prostředí je čestným prohlášením, že společnost v rámci svých možností přistupuje šetrně k ovzduší v hlavním městě, kde je zhoršující se životní prostředí stále palčivějším problémem. Společnosti, které tuto deklaraci podepsaly, se zavazují za pečlivé vyškolení řidičů k šetrnému užívání motorových vozidel. Důraz je kladen na jízdu s nízkou spotřebou a vypínání motoru vždy, když jeho spuštění není bezpodmínečně nutné. K dopravě jsou využívány vozy ve vhodné velikostní kategorii a celý vozový park je sestaven s důrazem na nejnižší možnou spotřebu. Dokument se vztahuje také na všeobecné dodržování pravidel silničního provozu a zásad bezpečného a ohleduplného chování.

Projekt EkoLogis se zaměřuje na zlepšení životního prostředí v Praze. Pro společnost Der Kurier je ale, jak firma uvádí, důležité dodržování ekologických pravidel i ve zbytku České republiky a Německu. Za tímto účelem optimalizuje trasy a minimalizuje nájezdy všech svých vozidel, k čemuž využívá moderní technologie pro plánování tras na základě aktuálního provozu. Způsob jízdy řidičů je pravidelně sledován a všechna auta Der Kurier v Česku splňují emisní normu EURO 5 nebo vyšší.

 

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest