Společné týmy lidí a robotů: budoucnost průmyslu?

Zaměstnanci v průmyslu se nebojí ztráty pracovních míst, ale naopak jsou připraveni a ochotni přijmout roboty jako kolegy. Rozsáhlý průzkum situace ve firmách představil Andy Coussins, senior viceprezident společnosti Epicor Software.

Nejnovější technologický vývoj, včetně pokroku v oblasti umělé inteligence, IoT a robotiky, který pohání tzv. čtvrtá průmyslová revoluce (Průmysl 4.0), vede v posledních letech ke spekulacím, že lidská práce v průmyslu by mohla brzy přestat existovat. Andy Handane, vedoucí ekonom Bank of England, tuto teorii podpořil upozorněním, že Průmysl 4.0 má potenciál změnit společnost v mnohem větším měřítku než cokoliv během první průmyslové revoluce. Andy Haldane varoval, že obrovské množství lidí se může ocitnout bez zaměstnání kvůli tomu, že počítače a roboty změní svět práce.

Naproti tomu již zmíněný průzkum Epicoru* dokazuje, že pracovníci v průmyslu se nebojí ztráty pracovních míst, ale naopak jsou připraveni a ochotni přijmout za své spolupracovníky roboty. Více než polovina (54 %) zaměstnanců uvádí, že roboty zautomatizují monotónní a všední práci, kterou by jinak museli dělat sami, a 34 procent souhlasí, že roboty jsou v práci produktivnější než lidé.

Rozdíly v dovednostech jsou pro zaměstnavatele stále velkou starostí. Stejný průzkum od Epicoru zjistil, že pracovní síla v průmyslu stárne a jen necelá čtvrtina (23 %) firem je schopna najít pracovníky se správnými znalostmi. Používání robotů přinese efektivitu tam, kde jsou lidské zdroje nedostatečné, a navíc bude také rozhodující pro povzbuzení nových talentů v oblasti průmyslu.

Plných 41 % respondentů souhlasí s tím, že mladí lidé chtějí dostat příležitost pracovat s nejmodernějšími inovacemi, a tak implementace nové technologie může přinést firmám nejen efektivitu podnikání, ale dokonce i výhody v náboru. Dále 20 % odpovídajících uvedlo, že šance pracovat s robotikou a umělou inteligencí bude zajímavá pro mladé talenty, a 33 % příslušníků generace Y chce mít možnost pracovat se špičkovými vynálezy.

Firmy, které investují do vytváření zkušené a pružné pracovní síly schopné úspěšně používat nové technologie, budou schopny reagovat na výzvu, kterou Průmysl 4.0 představuje. Tyto společnosti si dokážou udržet silnou pozici v neustále se měnícím mezinárodním ekonomickém a podnikatelském prostředí, zlepšit produktivitu a podpořit budoucí růst podniku.

*Průzkum provedla společnost Morar Consulting na základě zadání Epicoru v prosinci 2017. Bylo v něm dotazováno 2450 pracovníků, kteří se podílejí na rozhodování firem, a dalších zaměstnanců ve 14 zemích světa.

Zdroj: www.logisticsbusiness.com
Ilustrační foto: Universal Robots

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest