Nová strategie pro EDI a logistiku

Standardní elektronická výměna dat oproti dalším standardům Systému GS1 – nepatří mezi převratně se rozvíjející standardy. To neplatí pouze pro GS1 EANCOM, ale obecně pro celou tuto oblast. Je pravda, že v tradičních sektorech, které jsou komunikačními standardy GS1 „spolehlivě“ obsazeny, tj. v retailu a logistice, je pozice klasické EDI komunikace stále velmi silná a GS1 EANCOM se může i po letech pyšnit mírně rostoucími počty uživatelů.

Podle dostupných dat z roku 2016 tento standard implementovalo více než sto tisíc společností ve 36 zemích světa. Rostoucí je i počet implementací GS1 XML standardu, kde stejný zdroj uvádí téměř 40 tisíc uživatelů. Pokud jde o vývoj obou těchto standardů, poslední ratifikovaná verze GS1 EANCOM 2002, označená jako edice 2016, byla publikována v polovině roku 2017. Obdobná je i situace u GS1 XML, aktuální verze 3.3 byla publikována rovněž v roce 2017 a další vydání se připravuje na příští rok.

Jaké jsou priority nové EDI strategie?

Novinkou letošního roku je aktualizovaná verze implementační příručky GS1 EDI standardu pro dopravu a logistiku, tzv. GS1 Logistics Interoperability Model.

Klíčovým slovem je zjednodušení a důraz na interoperabilitu v rámci různých syntaxí; akceptace UBL jako syntaxe, která se prosazuje ve státní správě i v některých, pro GS1 méně tradičních sektorech. Důležitá je orientace na novou generaci EDI, která bude snáze uchopitelná pro tvůrce i uživatele webových aplikací. Klíčovou prioritou nové strategie by měla být také integrace nových atributů a definic datových prvků do již existující globální datové knihovny (Global Data Dictionary, GDD) a následně její využití v jednotlivých syntaxích. GS1 se chce v budoucím vývoji standardů pro datovou komunikaci více soustředit na tvorbu a správu sémantických datových modelů, než tomu bylo v minulosti.

Strategie pro dopravu a logistiku

Nová strategie pro dopravu a logistiku vznikla na základě požadavku společností, které jsou členy globální správní rady GS1. Cílem strategie je připravit standardy GS1 na současný a hlavně budoucí technologický rozvoj, který bude reakcí na trendy v oblasti maloobchodního prodeje a na něj navazující logistiky. Klíčové parametry těchto trendů uvádějí, že do roku 2050 bude až 70 % obyvatelstva soustředěno v městských aglomeracích a podíl nákupů přes internet poroste daleko za hranici 20 %. To bude zcela nepochybně klást před logistiku nové a nelehké úkoly. Již dnes je možné vidět, že logistika tzv. poslední míle, rozvážka individuálních zásilek a zpětná logistika vratek online zakoupeného zboží je pro logistické společnosti zadáním, které je potřeba rychle a hlavně efektivně řešit. A to vše při neustále rostoucím tlaku na snižování emisí, na přehlednost a dohledatelnost přepravy, kvalitu a rychlost služby pro zákazníka při stále rostoucímu nedostatku pracovníků a zhoršující se dopravní situaci zejména ve městech.

Tento sektor nutně potřebuje pro svůj další rozvoj interoperabilní platformu a globální standardy. A to je příležitost pro GS1!

Autorka: Pavla Cihlářová, ředitelka, GS1 Czech Republic
Ilustrační foto: GS1 Czech Republic

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest