Optimální využití prostoru díky vertikálnímu dopravníku

K sortimentu modulární dopravníkové platformy MCP (Modular Interroll Platform) od firmy Interroll byly přidány nové moduly. Nyní je k dispozici také spirálový dopravník Spiral Lift. Je optimálně přizpůsobený pro MCP a může být použit pro efektivní a spolehlivý vertikální pohyb velmi širokého sortimentu zboží.

Ve výrobě, skladech a distribučních střediscích je třeba přepravovat zboží v různém počtu a balení, s různou velikostí a hmotností. Důležitým faktorem výkonnosti je proto připravenost na co nejširší požadavky materiálového toku. Pro případy, kdy je zboží nutné dopravovat také nahoru nebo dolů, je třeba vertikální dopravník, který je přitom flexibilní.

Společnost Interroll nyní rozšířila svou  platformu MCP právě o tento modul. „Našim zákazníkům, systémovým integrátorům a výrobcům strojů a zařízení, toto rozšíření přináší výrazné usnadnění plánování a implementace náročných řešení materiálového toku,“ říká Florian Kley, global product manager odpovědný za tento sortiment u společnosti Interroll.

Transportní body pro materiál, který má být dopravován mezi spirálovým dopravníkem a
dalšími moduly dopravníku, jsou přednastaveny už ve výrobním závodě. Toto integrované
řešení zbavuje konstruktéry nutnosti zabývat se tímto konstrukčním prvkem, omezuje riziko
chyb návrhu materiálového toku a zaručuje účinnost a provozní spolehlivost dopravníku.
Nový spirálový dopravník Spiral Lift od firmy Interroll může být využíván všude, kde se plánuje
použití platformy MCP nebo kde je již používána. Tento dopravník však může být používán také
jako samostatné řešení. Je vhodný pro dopravu jakéhokoliv zboží, které je možné dopravovat
jinými moduly platformy MCP (tj. kartónové krabice, bedny nebo pytle různých tvarů a
velikostí). Jednou z pozoruhodných charakteristik dopravníků Spiral Lift je velmi malý půdorys,
který zaručuje dobré využití prostoru dokonce i v případě retrofitu.

Pro pohyb materiálu, který má být dopravován, se používají kluzné segmenty, které jsou
poháněny řetězem. Utěsněná a pogumovaná kuličková ložiska zaručují zvláště tichý a
energeticky úsporný provoz.

Protože kluzné segmenty se překrývají i v obloucích, nejsou zde žádné mezery, kam by mohly
sklouznout malé předměty nebo kde by např. mohlo dojít ke zranění obsluhy. Spodní strana
spirálového dopravníku je kompletně zakrytovaná. To znamená, že zde nejsou žádné
nebezpečné kontaktní body a je zaručena shoda se standardy bezpečnosti práce.Kromě pasivní prevence nehod se Spiral Lift vyznačuje také  malou hlučností.

Největší výška mezi vstupním a výstupním bodem, které lze tímto dopravníkem propojit, je v
případě, že je použit pohon, čtyři metry. Poloha vstupních a výstupních bodů je nastavitelná s
inkrementem 45°. Podle požadovaného výkonu může být dopravník Spiral Lift poháněn
motorem s převodovkou nebo bubnovým motorem, přičemž je možné dosáhnout rychlosti
pohybu 0,1 až 0,5 metrů za sekundu. Dopravník Spiral Lift od firmy Interroll byl nejprve
představen ve verzi s šířkou 500 mm a max. zatížitelností ložisek 30 kg na metr; další šířky a
verze budou následovat.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest