Do popredia sa dostáva pridaná hodnota obalu

Prístup zákazníkov k obalom sa v priebehu posledných rokov mení. „V moderne a zákaznícky orientovaných spoločnostiach sa postupne vytráca motto: najlacnejší obal je najlepší na pult,“ hovorí Július Mazán, Innovation Manager spoločnosti Smurfit Kappa Obaly Štúrovo.

Nakoľko sú veľkí odberatelia pripravení riešiť problematiku obalů – najmä pak transportných? Predstavuje sa pre nich prioritu?

Produkt v kontexte obalu s výrobným a dodávateľským procesom je nutné vnímať komplexne ako navzájom neoddeliteľnú a harmonickú súčasť dodávateľského reťazca. Ešte stále mnoho firiem jednotlivé obalové komponenty a procesy rozdeľuje a snaží sa optimalizovať náklady obalových dielov ako aj čiastkové služby. Pritom dokonalé pochopenie celého dodávateľského procesu prináša obrovské úspory nie len v nákladoch ale aj v čase. V súčasnosti dodávatelia pôsobiaci na celosvetových trhoch ponúkajú úsporu času ako jednu z nosných benefitov spolupráce.

Maloobchodné predaje sa postupne presúvajú na internet. Ponúka trh obalové riešenia pre e-shopy, ktoré v prípade úspechu veľmi rýchlo rastú a potrebujú tak štíhlou, ale súčasne škálovateľnou obalovou službou?

V spoločnosti Smurfit Kappa Group je vedený globálny vývoj obalov niekoľkými smermi. Pre názornosť spomeniem rýchlo rozvíjajúci sa segment eCommerce, ktorý predstavuje obalový segment elektronického nákupu tovaru a jeho následnej distribúcie z ktoréhokoľvek kúta sveta na opačný koniec, rýchlo, bezpečne a zároveň s patričnou mierou emočného zážitku pri otváraní objednaného tovaru. Spomínaný segment vykazuje dvojciferný celosvetový rast trhu. Týmto tu vzniká veľmi špecifická platforma potrieb na obal, ktorá nie je porovnateľná so žiadnou z existujúcich foriem balenia, preto si takéto naozaj náročné výzvy vyžadujú obrovskú investíciu do bádania a vývoja, ktoré dokážu koncepčne zvládnuť len veľké obalové korporácie.

Aké ďalšie aktuálne trendy vnímate v oblasti obalov?

V moderne a zákaznícky orientovaných spoločnostiach sa postupne vytráca motto: najlacnejší obal je najlepší na pulte. Moderní nákupcovia si dajú poradiť pri nákupoch obalov marketérmi a vývojármi obalov, do popredia sa dostáva pridaná hodnota obalu pre zákazníka a možnosť zvyšovania úžitkovej hodnoty tovaru pre zákazníka. Moderní nákupcovia v silno zákaznícky orientovaných spoločnostiach myslia globálne, pričom hľadajú synergicky najvýhodnejšie obalové riešenie pre svojich zákazníkov tak, aby pomohli zvýšiť pridanú hodnotu svojho produktu. Najlepšie je tento trend viditeľný na privátnych značkách, ktoré boli ešte pred nedávnom vnímané ako lacné a menej kvalitné. Dnes sa snažia privátne značky osloviť strednú a niekedy aj vyššiu hodnotovú úroveň zákazníkov na pultoch. Tomu musia samozrejme upraviť vzhľad aj funkčné parametre obalov.

Aj keď sa celé roky hovorí o potrebe znižovať počet obalov a následne odpadu, ich objem v absolútnych číslach naďalej rastie. Akú stratégiu má Smurfit Kappa pre optimalizáciu obalov v rámci supply chain?

Celosvetový trend spotreby obalov na kilogram produktu je jednoznačne klesajúci, tieto trendy deklarujú oficiálne všetci veľkí a nadnárodní výrobcovia ako svoj príkladný príspevok na odvrátenie negatívnych globálnych klimatických vplyvov. Naproti tomu, keďže sa ekonomike darí, stúpa spotreba tovaru a tým aj obalov, popri znižovaní životného cyklu produktov. Spoločnosť Smurfit Kappa Group prostredníctvom svojich podporných nástrojov a expertných odborníkov pracuje na neustálom znižovaní spotreby obalov u svojich zákazníkov prostredníctvom optimalizácie kompletných obalových procesov vo výrobných a distribučných halách zákazníkov.

Na čo sa predovšetkým zameriavate?

Zameranie našich odborníkov je hlavne na znižovanie odpadov, zvyšovanie efektívnosti výrobného procesu a znižovanie podielu použitého obalu na váhu produktu. Spoločnosť Smurfit Kappa Group každoročne zverejňuje výročnú správu o environmentálnej politike a o úsporách oxidu uhličitého pri jej výrobných a logistických procesoch.

Aké plány má vaša spoločnosť do budúcnosti?

Spoločnosť Smurfit Kappa Obaly Štúrovo sa rozhodla investovať do vybudovania inovačného centra – Solution Centre, ktoré bude predstavovať vyššiu a modernejšiu formu vývoja obalových riešení zameranú na vnímanie obalov zákazníkmi, štúdie ich zvyklostí, spôsobu správania pri nákupoch a pomocou najnovších virtuálnych technológii prezentovať a simulovať dopad výsledku jednotlivých obalových riešení na zákazníckej vzorke. Inovačné centrum tohoto typu s virtuálnymi nástrojmi a expertnými odborníkmi je jedinečné svojho druhu v regióne, dáva tým jedinečnú príležitosť všetkým zákazníkom Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, aby založili svoju obalovú stratégiu na overených expertízach a minimalizovali tým náklady a čas na vývoj nového konceptu.

 

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest