Geis využíva kamerový systém DIVIS

16.000 balíkov za hodinu: s touto triediacou a prekládkovou kapacitou je centrálny hub balíkových zásielok Geis Parcel CZ v Modleticiach pri Prahe dobre pripravený pre ďalší rozvoj. V súčasnosti sa tu denne vyloží a naloží okolo 120 kamiónov, čo zďaleka nie je plná kapacita hubu. Napriek tomu je tu čulá prevádzka, keď medzi 20:00 hodinou a 4:00 hodinou beží na plné obrátky odbavenie zásielok.

Nadrozmerné a neštandardné zásielky

Technologickou chrbticou triediaceho centra, ktoré bolo otvorené v novembri 2017, je dvojpodlažná triediaca technológia od VanRietu. Vstup zásielok zaisťuje 16 teleskopických dopravníkov, z ktorých balíky pokračujú cez 5d skenovacie uzly na dva hlavné automatické triediče. Dva ´topánkové´ sortery (shoe-sorters), umiestnené v dvoch podlažiach potom balíky roztriedia do 42 cieľových smerov.

Súčasne prebieha na manuálnej valčekovej dráhe ručné triedenie zásielok. Tu sa triedia zásielky, ktoré nespĺňajú normy pre automatické triedenie, napríklad pneumatiky pre osobné autá, zásielky s neštandardnými tvarmi, atď.

Integrovaný sorter

„Kvalita balenia hrá v celom doručovacom procese dôležitú úlohu, a preto ju starostlivo sledujeme,“ vysvetľuje prevádzkový riaditeľ spoločnosti Geis Parcel CZ Aleš Vykydal, ktorý so svojím tímom zabezpečuje bezchybné odbavenie zásielok. Využívajú kamerový systém pre sledovanie zásielok ParcelVIS od spoločnosti DIVIS. Ten spracováva obrazový materiál zo 171 vnútorných a 30 vonkajších kamier a spája ich s manuálnymi aj automatickými skenmi čiarových kódov z oboch triediacich úrovní. Pre tento účel zrealizoval DIVIS rozhranie medzi triediacou linkou od VanRietu a ParcelVISem.

Toto riešenie používa Geis nepretržite a ukladá záznamy obsahujúce čísla zásielok, časové záznamy a informácie z kamier do lokálnej databázy. „Na základe čísla zásielky môžeme bez problémov sledovať každý pohyb akejkoľvek zásielky až tam, kde končí naša zodpovednosť,“ vysvetľuje Aleš Vykydal, ktorého kolegovia niekoľkokrát denne pátrajú prostredníctvom ParcelVISu po jednotlivých zásielkach. Dôvodom preskúmania môže byť napríklad poškodenie, reklamácia zákazníka alebo rozdielne množstvo medzi centrálnym prekladiskom a inou pobočkou Geis.

Jasné dôkazy

Problematické balíky pochádzajú väčšinou od menších zákazníkov, ktorí mnohokrát používajú staršie kartóny, na ktorých je etiketa s už použitým čiarovým kódom. Ak sa takáto etiketa na začiatku prehliadne, kolujú triediacou technológiou balíky s viacerými etiketami, čo je problém. To sa stáva naozaj len zriedka a za pomocou ParcelVISu ich je možné rýchle vysledovať. To isté platí aj pre poškodenie: „Ak zistíme porušený obal alebo iné poškodenie, môžeme na základe záznamov z ParcelVISu presne stanoviť, či a na ktorom mieste u nás ku škode došlo,“ vysvetľuje Aleš Vykydal možnosť obstarania jednoznačných dôkazov.

Prevencia

„ParcelVIS je jedinečný systém, ktorý dokázal bezpečne splniť naše vysoké nároky na nový centrálny hub vrátane napojenia na triediace technológiu,“ dodáva prevádzkový riaditeľ. Dôležitým argumentom pre DIVIS bola vysoká úroveň riešení a poradenstvo, ale aj existujúce referencie od ďalších poskytovateľov balíkových prepráv zo zahraničia. „Okrem toho boli ochotní vytvoriť pre nás nové rozhrania, ktoré predtým v tejto podobe neexistovali.“

Bezproblémová on-line údržba

„Vzhľadom ku krátkej dobe nasadenia (stav z apríla 2018) nemáme zatiaľ dostatok skúseností s kvalitou a rýchlosťou následného servisu DIVISu. Avšak on-line údržba doteraz fungovala úplne bez problémov,“ potvrdzuje Aleš Vykydal. Rovnako pozitívne prebiehala aj fáza inštalácie a spustenie. „DIVIS sa počas výstavby haly dokázal flexibilne a rýchlo prispôsobiť zmenám termínov a podmienok.“

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest