TOORS CZ rozjel výrobu rychloběžných vrat

Rozšířením výrobkového portfolia firma reaguje na požadavky trhu, který stále více preferuje energetické úspory a zlepšování pracovního prostředí. Díky strojnímu vybavení je podnik schopen operativně pokrýt téměř jakoukoliv poptávku po rychloběžné vratové technice

Výrobu rychloběžných rolovacích vrat zahájila společnost TOORS CZ v Novém Bydžově na Královéhradecku. Firma, která je členem nadnárodní korporace Loading Systems, se tak stala předním tuzemským producentem tohoto sofistikovaného automatického sortimentu zajišťujícího především výrazné úspory nákladů na energie v průmyslových objektech. Informoval o tom vedoucí projektu Josef Erban.

„Prvních 20 rychlovrat odevzdáme zákazníkovi v červenci a počítáme, že do konce roku jich vyrobíme zhruba 200. Ročně ovšem můžeme vyprodukovat třeba i 500 kusů a operativně jsme schopni zajistit poptávky v podstatě na jakékoliv množství tohoto našeho nového sortimentu,“ vysvětluje Josef Erban.

Obchodně-servisní organizace Tyros Loading Systems CZ (TLS CZ) patří v České republice dlouhodobě k nejvýznamnějším odběratelům výrobků novobydžovského podniku, nově také rychloběžných vrat. Ročně TLS CZ instaluje v průměru 150 těchto zařízení u řady odběratelů. Například v loňském roce firma spolu s jinými technologiemi zajišťovala montáž 15 rychlovrat v nové továrně firmy Engel Kaplice. O funkčnosti a spolehlivosti rychloběžných vrat svědčí také instalace z roku 2013 v závodech Ronal v Jičíně a v Pardubicích. „V obou provozech na výrobu hliníkových disků pro automobily jsme na přání zákazníka aplikovali speciální kaskádové provedení rychloběžné vratové techniky,“ vzpomíná ředitel společnosti TLS CZ Ivo Luňák, podle kterého použitá kombinace sekčních vrat s vraty rychloběžnými zaručuje účinnou ochranu proti tepelným ztrátám.

Tyto důmyslné „vratové tunely“ zabraňují průvanu při průjezdu nákladu. Tvoří je dvojice vrat v takové vzdálenosti od sebe, aby se mezi ně vešel přepravovaný náklad s vozíkem. „Kromě omezení tepelných výkyvů ve vytápěných či naopak v chlazených objektech vratové tunely s využitím automatické rychloběžné techniky významně zlepšují i pracovní prostředí. Vyloučením průvanu totiž zabraňují zavátí prachu a nečistot do vnitřních prostor,“ vysvětluje Josef Erban.

V roce 2017 společnost TOORS CZ z Nového Bydžova podle auditovaných výsledků utržila celkem 442 milionů korun, což představuje pětinový meziroční nárůst. Podle finančního ředitele podniku Dušana Šimůnka počítají v TOORS CZ s výrazným zvyšováním výkonů také v roce 2018, kdy podle plánu celkový obrat dosáhne 492 milionů korun.

„Zhruba 75 procenty se na tržbách naší společnosti podílí export, který loni meziročně vzrostl téměř o pětinu na 331 milionů. Letos plánujeme další 16procentní zvýšení vývozu na 385 milionů,“ říká finanční ředitel Dušan Šimůnek. Svou vratovou techniku TOORS CZ z Nového Bydžova dodává do více než 40 zemí. Hlavně jde o Nizozemsko, Polsko, Německo, Estonsko a Rakousko, ale také třeba o exotické destinace jako jsou Indie, Vietnam nebo Spojené arabské emiráty.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest