Vana zachycuje rozlité látky ze sudů a kontejnerů IBC

Pro aktivní zachycování rozlitých látek ze sudů a kontejnerů IBC nabízí společnost Brady Corporation opakovaně použitelnou vanu Rigid Lock Quickberm. Její strany lze složit, aby se umožnil přejezd vysokozdvižných vozíků, a pro zachycení rozlité kapaliny je lze snadno opět sestavit.

Díky vaně mohou společnosti zvýšit úroveň dodržování směrnice Evropské unie o ochraně pobřežních, podzemních a povrchových vod (2000/60/ES). Tato směrnice byla začleněna do národních norem a předpisů, aby se zamezilo znečišťování vod. Toto řešení rovněž splňuje požadavky normy ISO 14001, přílohy 1, A.4.7, o připravenosti a reakci na nouzové situace. Tato norma vyžaduje, aby měly společnosti nouzový plán pro kontrolu a zachycení vypouštěných kapalin.

Uklouznutí a pády patří mezi nejčastější úrazy na pracovišti. Aktivním zachycováním rozlitých látek ze sudů a kontejnerů IBC lze mnoha uklouznutím a pádům předejít. Aby zaměstnanci o řešení pro rozlité látky nezakopávali, vana Rigid Lock Quickberm má viditelný černožlutý design.

Vana, která je vyrobena z impregnované tkaniny EG–5 PVC, je odolná proti přetržení, abrazi, propíchnutí a vůči agresívním kapalinám, včetně oleje, benzinu a většiny kyselin. Další ochrana a prevence úniků je poskytována zesílenou konstrukcí rohů. Její odolné hliníkové pásky snesou hmotnost vysokozdvižného vozíku a snadno se instalují do polohy na 180°, aby se umožnil přejezd vysokozdvižných vozíků, nebo do polohy na 90° pro zachycení rozlitých látek.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest