Outsourcing logistiky nápojů se vyplácí zadavateli i poskytovateli

TPL Czech pro společnost RÉMY COINTREAU CZECH REPUBLIC zajišťuje komplexní logistické služby v České a Slovenské republice. Celkový rozsah implementace zahrnoval logistické služby, jako jsou kompletace, manipulace, copacking, balicí služby a distribuce.

 

Firma TPL Czech navázala na dlouhou historii společnosti Transkam Hořovice, která v 2010 fúzovala s nadnárodní společností. „Postupně jsme opouštěli nadnárodní prostředí společnosti, protože jsme chtěli dělat logistiku jinak. Příliš nás svazovala korporátní pravidla. Když jsme se v roce 2016 vraceli k logistice, chtěli jsme začít trochu jinak. Ne, že bychom to předtím dělali špatně, ale vývoj v technologiích nás přesvědčil, že začínat znovu stejně nemá smysl. Svět technologií pokročil v logistice hodně dopředu. Naší výhodou byl vlastní areál v Hořovicích u Berouna, takže základ pro logistiku jsme měli,“ vzpomíná na začátek Michal Husinec, manažer logistiky TPL Czech. Vize této firmy spočívala v poskytování služeb v e-commerce logistice. Spatřovala prostor na trhu, kde by se mohla etablovat. Dalším důležitým bodem bylo spojení TPL Czech s již zavedenými partnery, které měla firma vyzkoušené.

 

V oblasti manipulační techniky byla jasnou volbou spolupráce se společností Jungheinrich CZ a v oblasti informačního systému se společností Logapp. „Původní Transkam byla rodinná firma a chtěli jsme to zachovat i nadále. Příjemné bylo, že se našlo hodně správných lidí, kteří u toho chtěli znovu být. Takže jsme měli vše pro úspěšný start. Obchodní strategie se zaměřovala na hledání klienta se silnou pozicí na trhu FMCG, který je aktivní i v oblasti e-commerce. Abychom našli tu pravou kombinaci služeb, dotazovali jsme se u firem, se kterými jsme měli dlouhodobé vztahy,“ říká Michal Husinec.

 

Nabídka přišla v pravou chvíli

Při jednání u společnosti RÉMY COINTREAU CZECH REPUBLIC se ukázalo, že TPL Czech přichází s nabídkou, která ve správný okamžik dokázala tuto společnost oslovit. „Oblast e-commerce byla u RÉMY COINTREAU CZECH REPUBLIC teprve v počátcích, ale naše zkušenosti a řešení bylo zajímavé i pro jejich velkou logistiku. Upravili jsme si procesy tak, abychom dobře obsluhovali jak velké, tak balíkové zakázky, a připravili jsme nabídku, se kterou jsme obstáli ve výběrovém řízení,“ uvádí Michal Husinec. Z vyhodnocení tenderu bylo jasné, že se TPL Czech stane novým logistickým partnerem pro společnost RÉMY COINTREAU CZECH REPUBLIC. Celkový rozsah implementace zahrnoval komplexní logistické služby, jako jsou kompletace, manipulace, copacking, balicí služby a distribuce. „V minulosti jsme několik implementací prováděli, ale tato byla jiná. Na straně RÉMY COINTREAU CZECH REPUBLIC bylo vše připraveno do posledního detailu. Dopředu jsme znali kritická místa i chyby z minulosti, které se nesmí již opakovat. Celá implementace byla ztížena povinností splnit podmínky celní správy pro zboží uložené v daňových skladech. Tedy napojení kamerového systému TPL pro denní dohled Celní správou a vznik místa pro značení alkoholu kontrolními páskami,“ specifikuje Michal Husinec. Doplňuje, že ke každému bodu byly připraveny varianty pro případ neúspěchu nebo neočekávaných překážek. Postupně se přešlo od papírové teorie k praxi a rozhodné datum bylo stanoveno na konec února 2017.

 

Dnešní logistika je závislá na správném informačním propojení obou společností, proto byl delší čas věnován správnému nastavení systémů a jejich propojení. Pro oblast komunikace bylo zvoleno EDI rozhraní a obě společnosti mají stejného poskytovatele pro snadnější propojení. Pomocí analýzy ABC firma TPL Czech udělala vnitřní uspořádání prostor ve skladu. Po konzultaci s RÉMY COINTREAU CZECH REPUBLIC upravila skladovací systém podle výšky palet jednotlivých produktů a zvýšila kapacitu skladu v prostoru daňového skladu.

 

Unikátní zařízení pro výměnu palet

Mezi technologické vybavení patří automatická kolkovací linka, kterou TPL Czech dovybavila speciálním systémem pro uhlazování kolků. Další technologickou zajímavost představuje překlápěcí zařízení pro výměnu palet pod zbožím. „Právě s ohledem na hmotnost výrobků na paletě jsme hledali dostupné zařízení na trhu, které jsme nenašli. Proto jsme oslovili lokální strojírenskou firmu. Sdělili jsme jim svou představu a stroj nám postavili na zakázku. Důvod, proč jsme řešili výměnu palet, byla podmínka vracení palet zpět do výroby, kde se očekává nejlepší kvalita, kterou jsme nebyli schopni zajistit při výměně palet u zákazníka. Takto nám zůstávají palety z výroby přímo na skladě a splnili jsme jeden z požadavků klienta,“ popisuje Michal Husinec.

 

KPI: úroveň kvality 99,75 %

Celkový režim přesunu zboží byl stanoven na víkend, aby výpadek v dodávkách byl minimální. Celkové stěhování bylo v nepřetržitém režimu rozděleno do tří pracovních směn. „Rozdělením směn jsme dosáhli úspory 16 hodin oproti původnímu plánu času stěhování. Jednou z podmínek bylo správné zaskladnění zboží podle pozic s využitím technologie EAN 128. Tím bylo dosaženo 100% umístění, které bylo zkontrolováno při celkové inventuře po dokončení stěhování. Pro zajištění nonstop provozu byla zapůjčena technika od společnosti Jungheinrich, abychom pokryli celý režim stěhování. Vše dopadlo, jak bylo naplánováno, i když jsme měli připravené záložní řešení včetně záložního zdroje elektrické energie pro případ neplánovaného výpadku energetické sítě,“ konstatuje Michal Husinec. Následně TPL Czech začala kompletovat první dodávky a plnit svou práci logistického partnera. „Po roce od zahájení naší spolupráce můžeme konstatovat, že úroveň kvality 99,75 % splnila naše představy i požadavky,“ hodnotí Věra Domínková, supply chain manager společnosti RÉMY COINTREAU CZECH REPUBLIC. Tato firma se na základě pozitivní zkušenosti z českého trhu rozhodla využít logistické služby TPL Czech i na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest