AI přemění logistiku v prediktivní, automatizované a individualizované odvětví

Společnosti DHL a IBM ve společné zprávě hodnotí potenciál umělé inteligence v logistice. Zároveň ukazují, jak ji lze nejlépe využít k transformaci odvětví, která povede k zavádění nových kategorií inteligentních logistických zařízení a provozních modelů. DHL a IBM v hlavních rysech naznačují, jak by mohli lídři dodavatelských řetězců využívat největších předností umělé inteligence a souvisejících příležitostí v současné situaci s historicky nejpříznivějšími podmínkami z hlediska výkonů, dostupnosti a nákladů na tyto technologie.

Společná zpráva identifikuje důsledky a případy využívání umělé inteligence v logistickém odvětví a shledává, že umělá inteligence má potenciál výrazně rozšiřovat lidské schopnosti. Ve spotřební sféře je umělá inteligence již všudypřítomná, jak ukazuje rychlý růst aplikací hlasových asistentů. Společnosti DHL a IBM ve své zprávě naznačují, že se technologie umělé inteligence vyvíjejí a zdokonalují rychlým tempem, což vytvoří předpoklady i pro aplikace v logistice. Ty mohou například pomáhat poskytovatelům logistických služeb obohatit zákaznickou zkušenost zapojením do konverzace, a dokonce i dodáváním zboží dřív, než si ho zákazník objedná.

„Aktuální technologické, obchodní a společenské podmínky dosud nevídaným způsobem podporují realizaci zásadní změny přístupu směřující k proaktivním a prediktivním logistickým operacím,“ vysvětluje Matthias Heutger, viceprezident a globální vedoucí oddělení inovací ve společnosti DHL. „V oblasti umělé inteligence probíhá technický pokrok velmi rychlým tempem, a proto považujeme za naši povinnost zkoumat společně s našimi zákazníky a zaměstnanci, jak bude umělá inteligence utvářet budoucnost odvětví logistiky.“

Mnoho průmyslových odvětví, například strojírenský a zpracovatelský průmysl, již úspěšně zavedlo umělou inteligenci do svého každodenního podnikání. Umělá inteligence se používá na výrobních a montážních linkách ke zvyšování efektivity výroby a údržby prostřednictvím rozpoznávání obrazů a konverzačního rozhraní. V automobilovém průmyslu se počítá se širokým uplatněním umělé inteligence ke zlepšování schopnosti samoučení se u autonomních vozidel. Mnoho dalších příkladů dokládá schopnost umělé inteligence transformovat i svět průmyslu poté, co podobným zásadním způsobem ovlivnila spotřebitelský svět.

Odvětví logistiky změní pomocí umělé inteligence svůj provozní model z činností založených na reakcích na proaktivní a prediktivní přístup s lepším porozuměním situaci a výhodnými náklady v administrativní oblasti, při provozních aktivitách a při styku se zákazníkem. Technologie umělé inteligence mohou například využívat vyspělé rozpoznávání obrazu při sledování stavu zásilek a zařízení, zajišťovat kompletně autonomní přepravu nebo předvídat výkyvy celkového množství zásilek dřív, než k nim dojde. Je zřejmé, že umělá inteligence rozšiřuje lidské dovednosti, ale také eliminuje rutinní pracovní činnosti, což umožní zaměřit pozornost pracovníků v logistice na smysluplnější práci s přidanou hodnotou.

„Technologie mění tradiční hodnotové řetězce v logistice a ‚ekosystémy‘ přetvářejí podniky, průmyslová odvětví i celé ekonomiky,“ říká Keith Dierkx, vedoucí divize IBM Global Industry, zodpovědný za oblasti nákladní dopravy, logistiky a železniční dopravy. „Začleněním umělé inteligence do klíčových procesů mohou společnosti více investovat do strategického růstu a modernizovat nebo eliminovat původní aplikační systémy. U stávajícího zařízení a infrastruktury se tím může zvýšit efektivita a zaměstnanci získají více času pro zlepšování svých dovedností a schopností.“

DHL a IBM docházejí ve své zprávě k závěru, že umělá inteligence se bude dále vyvíjet a stane se v průmyslu stejně všudypřítomnou, jako již je ve spotřebitelském světě. Lze očekávat, že umělá inteligence přemění logistiku v proaktivní, prediktivní, automatizované a individualizované odvětví. Zpráva s ohledem na to poskytuje perspektivy a osvědčené metody, jak mohou logistické společnosti využívat a přizpůsobovat umělou inteligenci svým globálním dodavatelským řetězcům.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest