Jaroslav Freund | Georg Utz

Ing. Jaroslav Freund je absolventom Strojníckej fakulty SVŠT, terajšej STU v Bratislave. Po niekoľkoročnom pôsobení na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave prešiel niekoľkými pracovnými pozíciami, kde získal množstvo skúseností prevažne v technickej oblasti.

Od roku 2014 pôsobí v spoločnosti Georg Utz AG vo funkcii obchodného managera pre slovenský trh, na ktorom v čoraz väčšej miere presadzuje umiestnenie nielen štandardných výrobkov Utz, ale tiež výrobkov „šitých na mieru“, a to pre spoločnosti v oblastiach od automotive, cez elektrotechnický priemysel až po logistické spoločnosti.

Hovorí plynule nemecky a čiastočne anglicky.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest