Sklad se stále přibližuje k výrobě | Tibor Majzún, cargo-partner SR

Společnost cargo-partner chce do konce roku dostavět další halu v Dunajské Strede. Společně s bratislavským skladem tak bude mít k dispozici téměř 26 000 metrů čtverečních skladových prostor. Příležitost pro další expanzi skýtá pozemek v Dunajské Strede o rozloze více než 60 0000 metrů čtverečních. „Stav ekonomiky vytváří dobré předpoklady i pro budoucnost,“ říká Tibor Majzún, managing director SR a regional director NEE společnosti cargo-partner, která letos slaví čtvrtstoletí na slovenském trhu.

 

Na Slovensku se zaměřujete na více oblastí. Které segmenty patří mezi nejdůležitější?

Pokud jde o poskytování skladových logistických služeb, rozdělil bych naši nabídku a klienty do dvou hlavních oblastí. A to na výrobní sektor a skladování a distribuci spotřebního zboží. Náš bratislavský sklad je velmi blízko nejvýznamnějších maloobchodních domů na Slovensku, které jsou koncentrované v Bratislavě. Současně nabízíme také prostory pro klienty, kteří nabízejí internetový prodej a zboží mají uskladněné u nás. Podle jejich objednávky balíme zásilky a zajišťujeme dodávky ke konečným zákazníkům.

Co se týká potravin, specializujeme se především na přepravu potravin v mrazírenských kontejnerech. Skladování se uskutečňuje v omezené míře v Bratislavě. Jde pouze o zabalené a konzervované potraviny, nikoliv čerstvé nebo mrazírenské zboží.

Jaké činnosti realizujete v Dunajské Strede?

V Dunajské Strede se více zaměřujeme na logistiku a skladování komponentů pro výrobní závody. Příkladem je klient z oblasti automobilového průmyslu, pro kterého skladujeme všechny díly od jednotlivých dodavatelů a na základě i několika odvolávek denně dodáváme do výroby. Máme rovněž podepsané dohody s čínskými automobilovými výrobci, kterým zabezpečujeme přepravu výrobků z Číny na Slovensko. Kontrakty zahrnují i skladování a distribuci k jednotlivým klientům v rámci střední a východní Evropy.

Čím jsou cílové obory charakteristické z pohledu dodavatelského řetězce?

Obecně lze říci, že pro výrobu zákazníků je velmi důležitá kvalita a pravidelnost dodávky. Jakékoliv zpoždění může způsobit problémy ve výrobě, protože firmy pak nejsou schopny dodávat svým klientům, kterými jsou často velké automobilky. S tím úzce souvisí potřeba kvalitní komunikace a propojení informačních systémů, kdy se speditér a provozovatel skladu stávají součástí dodavatelského řetězce.

Nabízíte služby letecké, námořní i silniční přepravy. Jak se vyvíjí zájem o jednotlivé typy přeprav?

Cargo-partner působí na slovenském trhu od roku 1993 a tento rok oslavuje 25. výročí. Začínali jsme jako odborník na zejména leteckou a námořní přepravu zboží. Loňské tržby překročily poprvé hranici 50 milionů euro a v segmentu letecké a námořní přepravy tvoříme více než 80 % celkového obratu. Objem celokontejnerových přeprav přesáhl 15 000 TEU, přičemž dvě třetiny připadají na dovoz. Kromě toho provozujeme přímé sběrné linky pro kontejnery. Prostřednictvím tohoto servisu jsme převezli více než 40 000 „kubíků“ zboží, což představuje asi 800 40stopých sběrných kontejnerů ročně. Letecky jsme v roce 2017 přepravili více než 6000 tun zásilek, přičemž poměr dovozů a vývozů je zhruba vyrovnaný. Samozřejmě nás těší meziroční růst a stav ekonomiky vytváří dobré předpoklady i pro budoucnost.

Zvažujete také nabídku železniční přepravy?

Nejsme typický železniční speditér, ale železnice nám slouží pro intermodální přepravy kontejnerů mezi přístavem a vnitrozemím. Stejně aktivně využíváme kontejnerové vlaky z Číny, kdy společně s našimi kolegy z Polska realizujeme dvě pravidelné týdenní sběrné linky z oblasti Šanghaje a Šen-čenu. V roce 2017 jsme takto převezli přibližně 500 zásilek a tento specifický segment chceme dále rozvíjet.

Logistika směřuje k automatizaci a robotizaci. Jak si z tohoto pohledu stojí logističtí poskytovatelé na Slovensku?

Nebudu se vyjadřovat ke konkurenci. My využíváme skladový software, který byl vyvinut IT oddělením pro skupinu cargo-partner nejen na Slovensku, ale i v ostatních zemích, kde cargo-partner zajišťuje skladování. Tedy v Evropě a zámoří. Evidence funguje na základě skenování čárových kódů. Každý klient má přístup k vlastnímu zboží online a vybraným klientům funguje EDI propojení.

Co brání dalšímu rozvoji projektů v oblasti automatizace skladových operací?

Nevidíme větší zábrany například z důvodu investičních nákladů. Z podstaty naší činnosti však vyvstává jedna logická bariéra. Kombinujeme několik rozmanitých klientů. Sklad musí být dostatečně univerzální, abychom mohli společně skladovat například hračky a elektroniku. Snažíme se poskytovat kvalitní a konkurenceschopnou službu. Jestliže se však klient rozhodne pro změnu, případně přehodnotí svůj obchodní model, musíme být dostatečně univerzální, abychom mohli uvolněnou kapacitu nabídnout potenciálním zájemcům.

Jaké další aktuální trendy vidíte v logistice nebo dodavatelském řetězci na Slovensku?

Možná v rozporu s předchozí odpovědí je jedním z trendů silnější spojení mezi logistikem a klientem, například výrobním závodem. Sledujeme specializaci a nastavení tak, kdy se sklad stává takříkajíc součástí výroby, přebalování, přepracování a nachystání komponent, aby mohly jít bez dalších operací přímo na výrobní linku. Tento trend je nakonec znatelný v okolí velkých výrobních závodů, kde vznikají takové logistické parky. Co se týká naší společnosti, věřím v jednoznačnou výhodnost strategické polohy našich skladů v Dunajské Strede, kde jsme jako jediný speditér přímo spojeni s kontejnerovým terminálem. Máme proto přímé spojení s kontejnerovým vlakem směřujícím do hlavních námořních přístavů. Také je zajímavý trend VMI skladů, i v tomto případě jsme uskutečnili několik úspěšných projektů.

 

Tibor Majzún je absolventem VŠDS Žilina. Do roku 1987 pracoval v ČSKD Intrans jako disponent kontejnerového překladiště v Bratislavě. Poté působil jako specialista pro kontejnerovou přepravu ve společnosti ČKD Engineering. Od roku 1993 pracuje ve společnosti cargo-partner SR.

Stanislav D. Břeň

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest