Marianna Revallová | GS1 Slovakia

 

Marianna Revallová študovala anglický jazyk a literatúru na East Berkshire College vo Windsor vo Veľkej Británii. Zároveň je absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, odbor ekonomika a manažment. V GS1 Slovakia začala pôsobiť v roku 1998, kde prešla rôznymi pracovnými pozíciami až do roku 2016. Pracovala ako prekladateľ medzinárodných technických noriem či špecialista na oblasť automatickej identifikácie a dátových nosičov. Rok potom strávila vo firme Svet zdravia Development ako expert na nemedicínske procesy v zdravotníctve. Od roku 2017 je riaditeľkou GS1 Slovakia.

 

Ing. Marianna Revallová
Riaditeľka

Vo funkcii od roku: 2017
Zodpovedná za: riadenie spoločnosti GS1 Slovakia
revallova@gs1sk.org

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest