Toyota má nový řídicí software T-ONE pro vozíky Autopilot

T-ONE (Optimise – Navigate – Execute) je součástí přístupu společnosti Toyota Material Handling Europe ke štíhlé logistice s cílem optimalizovat její efektivnost a příkladné využití veškerých dostupných zdrojů.

Nový software vlastního vývoje pracuje metodou „one-step-ahead-thinking“ a je hlavní součástí řešení s automatickými vozíky Toyota Autopilot integrující zákaznické procesy a zajišťující přehledné a spolehlivé řízení materiálových toků zákazníka.

T-ONE je nainstalován jako integrační platforma zajišťující komunikaci automaticky naváděných vozíků Toyota Autopilot a existující infrastruktury zákazníků, kterou tvoří některý z řídících skladových systémů (WMS), systémy pro identifikaci zboží a další manipulační technika. Spolehlivé a inteligentní propojení vozíků s již používanými systémy zákazníka může být pro mnohé z nich důležitou podmínkou pro zavedení automatizace. T-ONE zavedení automatické manipulace do provozů, kde vozíky dosud řídí lidská obsluha, velice usnadňuje a urychluje.

„T-ONE je zásadní nástroj, který umožňuje efektivně zautomatizovat dosud konvenční provozy a zajistí našim zákazníkům benefity založené na vysoce produktivním prostředí s nepřetržitým bezpečným tokem materiálu a na hladkém propojením se zavedenými skladovými a řídicími systémy,“ říká Hans Larsson, director logistics solutions společnosti Toyota Material Handling Europe

Inteligentní software nabízí provozní flexibilitu, rychlost a důkladnost při nepřetržitém posuzování manipulačních operací a ověřování jejich efektivnosti. Díky tomu je velmi vhodný pro aplikace s větším počtem vozíků. T-ONE soustavně optimalizuje veškeré procesy při vyřizování jednotlivých manipulačních zakázek, a trasy, kterými jsou vozíky navigovány. Vždy je dosaženo maximálního využití vozíků a zajištění materiálového toku podle potřeb zákazníka.

Díky pokročilé kontrole celé flotily T-ONE vždy vybere ideální trasu pro každý automatický vozík, redukuje neproduktivní čekací doby nebo jízdy bez nákladu. Využívá procesy dynamického řízení založené na vyhodnocování aktuálního stavu flotily, disponibilní podlahové ploše nebo aktuálním stavu zakázek čekajících na vyřízení. Při přidělení zakázky bere dokonce v úvahu i vhodnost a vybavení konkrétních vozíků a jejich manipulační časy.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest